Siz bu 5 kişilik tipinden hangisine aitsiniz?

Bir psikoloji modeline göre insanlar beş kişilik tipine ayrılıyor: Siz hangi tipe uyuyorsunuz? Amerikalı bir psikolog Donald Winslow Fiske, 1949 yılında “Büyük Beş” isimli bir psikoloji modeli ortaya attı ve insan kişiliklerini 5 farklı tipe böldü. Buna göre insanlar; uyumlu, vicdanlı, açık, dışa dönük ve nevrotik olarak 5 farklı karakter tipine ayrılıyordu. Peki, siz hangisisiniz? İşte, detaylar…

kişilik tipi

Bu 5 kişilik tipinden hangisine aitsiniz?

1- Uyumlu kişilik tipi

Bu kişilik özelliği; güven, fedakarlık, nezaket, şefkat ve diğer olumlu sosyal davranışları içerir. Uyumluluk düzeyi yüksek olan insanlar daha iş birlikçi olma eğilimindeyken, bu kişilik özelliği düşük olanlar daha rekabetçi ve hatta bazen manipülatif olma eğilimindedir.


Bu özelliğe sahip insanlar:

 • – Diğer insanlara büyük ilgi gösterir,
 • – Başkalarını önemser,
 • – Diğer insanlar için empati ve endişe duyar,
 • – Başkalarının mutluluğuna yardım etmekten ve katkıda bulunmaktan zevk alır,
 • – Yardıma ihtiyacı olan diğerlerine yardım eder.

2- Vicdanlı kişilik tipi

Bu tipte bir kişinin özellikleri arasında vicdanlı olma, yüksek düzeyde düşünceli davranış, iyi dürtü kontrolü ve hedefe yönelik davranışlar vardır.

Vicdanlı olarak tanımlanan insanlar; organize olma ve ayrıntılara dikkat etme eğilimindedir. İleriyi planlarlar, davranışlarının başkalarını nasıl etkilediğini düşünürler ve görev teslim tarihlerine dikkat ederler.

Bu özelliğe sahip insanlar:

 • –  Görevine hazırlanmak için zaman harcar,
 • – Önemli görevleri hemen bitirir,
 • – Detaylara dikkat eder,
 • – Belirli bir programa sahip olmaktan hoşlanır.

3- Açık kişilik tipi

Açıklık (deneyime açıklık olarak da adlandırılır), beş kişilik özelliğinden en çok hayal gücünü ve içgörüyü vurgulayandır.


Açıklık düzeyi yüksek olan insanlar, geniş bir ilgi alanına sahip olma eğilimindedir. Dünyayı ve diğer insanları merak ederler ve yeni şeyler öğrenmeye ve yeni deneyimlerin tadını çıkarmaya heveslidirler; meraklı ve yaratıcıdırlar.

Olumsuz olarak ise genellikle çok daha gelenekseldir, çok fazla düşündükleri için soyut düşünme ile mücadele edebilirler.

Bu özelliğe sahip insanlar:

 • – Çok yaratıcı,
 • – Yeni şeyler denemeye açık,
 • – Yeni zorlukların üstesinden gelmeye odaklı,
 • – Soyut kavramlar hakkında düşünmekten mutluluk duyma.

4- Dışa dönük kişilik tipi

Dışa dönüklük; sosyallik, konuşkanlık, girişkenlik ve yüksek miktarda duygusal ifade ile karakterize edilen bir kişilik özelliğidir. Dışa dönüklüğü yüksek kişiler, sosyal durumlarda enerji kazanma eğilimindedir. Başkalarının yanında olmak, kendilerini enerjik ve heyecanlı hissetmelerine yardımcı olur.

Bu özelliğe sahip insanlar:

 • – İlgi odağı olmaktan hoşlanır,
 • – Sohbet başlatmayı sever,
 • – Yeni insanlarla tanışmaktan hoşlanır,
 • – Geniş bir arkadaş ve tanıdık çevresi vardır,
 • – Kolayca yeni arkadaşlar edinir,
 • – Diğer insanların yanındayken enerji dolu hisseder.

5- Nevrotik kişilik tipi

Nevrotiklik, üzüntü, karamsarlık ve duygusal dengesizlik ile karakterize edilen bir kişilik özelliğidir.


Nevrotikliği yüksek olan bireyler, ruh hali dalgalanmaları , kaygı, sinirlilik ve üzüntü yaşama eğilimindedir.

Kısaca bu özelliğe sahip insanlar:

 • – Çok fazla stres yaşar,
 • – Birçok farklı şey hakkında endişelenir,
 • – Kolayca üzülür,
 • – Ruh halinde dramatik değişimler yaşar,
 • – Endişeli hisseder,
 • – Stresli olaylardan sonra toparlanma mücadelesi verir.

Optik illüzyon testi: Resimlerdeki yüzleri görebilecek misiniz?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.