Bilim insanları diğer gezegenlerle iletişim için uyduları birbirine bağlamayı planlıyor

Bilim insanları, diğer dünyalarla daha kolay iletişim kurulabilmesi amacıyla uyduları uzayda birbirine bağlamayı hedefliyor.

uyduları

Bu konsept, mesajları ABD’yi boydan boya geçen atlı binicilerle ileten “Pony Express”ten (Midilli Ekspresi) esinlenerek oluşturuldu. Telgraf bu sistemi geride bırakmadan önce Pony Express 1860 civarında sadece 18 ay faaliyet gösterse de araştırmacılar, onun tamamen yeni bir biçimde hayata dönmesini istiyor.

Dünya’daki Pony Express’te mektuplar istasyonlar arasında gönderilir, bu istasyonlar da mesajları iletirdi. The Solar System Pony Express (Güneş Sistemi Midilli Ekspresi), kısasca SSPE, uzayda gidip gelen uydular dışında hemen hemen aynı sistemi kullanacak.


Bu, Güneş Sistemi boyunca seyahat ederek Mars ve ötesindeki diğer dünyaları araştıran uzay araçlarıyla çok daha iyi iletişim kurulmasını sağlayabilir.

Halihazırda bu tür iletişimler, NASA’nın uzay araçlarına mesaj gönderebilen bir dizi yer tabanlı ekipmandan oluşan Derin Uzay Ağı’yla yapılıyor. Ancak bu ağ, hem hız hem de aynı anda taşınabilecek veri miktarı bakımından sınırlı.

Bilim insanları SSPE’nin, bu sistemin daha hızlı ve daha verimli hale gelmesini sağlayabileceğini umuyor. SSPE, küçük uzay araçlarından oluşan ve Mars gibi yerlere giderek mesaj taşıyabilen “veri katırlarını” (data mules) gönderme yöntemiyle çalışacak.

Yeni makalenin yazarlarından ve Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi’nden Robyn Woollands, “Solar System Pony Express, veri katırları fikrini kullanarak Derin Uzay Ağı’nın veri aktarma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan bir görev konsepti” diyor.


Solar System Pony Express
Solar System Pony Express (NASA)

Mars’a varan veri katırları, bir uzay sondasının vericisinin yakınına yerleşecek. Katırlar daha sonra verileri Dünya’ya geri taşıyacak, veriler de burada bir alıcıya geri gönderilecek.

Bilim insanları, uzay aracının düşük basınçlı itki sisteminden ve Güneş, Dünya ve Mars’ın yerçekiminden yararlanarak büyük miktarda kaynak kullanmadan uzayda dolaşabileceğini ifade ediyor.

Bu kısmen, yaygın kullanılan kimyasal motorlardan daha verimli olan ve daha ucuza fırlatılabilecek kadar hafif iyon motorlarının geliştirilmesi sayesinde yapılabiliyor.

Robyn Woollands’ın doktora öğrencisi Alex Pascarella yaptığı açıklamada şöyle diyor:

Çalışmamız, görevin simülasyonunda geri getirilen toplam veri hacminin yılda 1 Petabit hedefimizi aştığını ortaya koydu.


Fikir, Acta Astronautica adlı bilimsel dergide yayımlanan “Low-thrust trajectory optimization for the solar system pony express” (Solar System Pony Express için düşük basınçlı yörünge optimizasyonu) başlıklı yeni bir makalede detaylandırıldı.

X Gezegeni gerçekten var mı? Dokuzuncu Gezegen teorisi


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.