İmara aykırı yaptığı binası yıkılan müteahhide 12 bin TL ceza verilmiş

Hatay’da imara aykırı yapıldığı gerekçesiyle yargılaması süren Kule Apartmanı son depremde yıkıldı, Ferah Apartmanı ise ağır hasar gördü. Davalık binaların müteahhidi Ömer Cihan’a ‘imar kirliliği’ nedeniyle 12 bin TL ceza verildiği ortaya çıktı.

İmara aykırı

Hatay’da müteahhit Ömer Cihan’ın yaptığı Kule Apartmanı yıkıldı, onlarca vatandaş enkaz altında kaldı. Ferah Apartmanı ise hasarlı. Hatay Barosu avukatları Ebru Ulaş ve Görkem Ulaş, Kule ve Ferah apartmanlarının imara ve projeye aykırı olduğu gerekçesiyle yıllarıdır hukuk mücadelesini sürdürüyor.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı‘na sundukları dilekçede, Ferah Apartmanı’ndaki usulsüzlükler nedeniyle yargılanan müteahhit Ömer Cihan’ın kaçma ihtimaline karşı tutuklu yargılanmasını talep ettiler. Manavgat’ta gözaltına alınan Ömer Cihan tutuklandı.


“Ruhsatı verenler de tutuklansın”

Müteahhit Ömer Cihan’ın yanı sıra, usulsüz yapı ruhsatı veren Antakya Belediyesi memurları, belediye imar müdürü, iskan ruhsatı veren ve denetim görevini yerine getiren kişiler ve şantiye şefi hakkında kaçma ihtimaline karşı tutuklama talep edilen dilekçede, “Bina imara ve projeye aykırı iken binaya yapı kullanım izni verilmiş ve görüldüğü üzere birden fazla can ve mal kaybına neden olmuştur.

Ferah Apartmanı’nda usulsüzlükler nedeniyle Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan memurlar hakkında yapılan 2 Ocak 2023 tarihli talimat ile hazırlanan Ankara Bilirkişi Kurulu Raporu’nda sanıkların suçlu ve sorumlu olduğu apaçık ortaya çıkmıştır. Bu şahısların bu gibi tür suçlardan dolayı birçok önemli dosyası bulunmaktadır. Hatay’da yaşanan deprem felaketinde yıkılan birçok binada bu şahısların usulsüz olarak verdiği ruhsatları mevcuttur” denildi.

ömer cihan

Depremden önce alınan bilirkişi raporu: Memurlar sorumlu

Cihan’ın müteahhitliğini yaptığı Ferah Apartmanı ile ilgili 2 Ocak 2023 tarihinde verilen bilirkişi raporunda, usulsüz olarak tanzim edilmiş olan 31 Ocak 2018 tarihli yapı kullanma izin belgesinde imzaları bulunan makine ve inşaat mühendisi ile Antakya Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili, Antakya Belediyesi Başkan Yardımcısı’nın sorumlu oldukları belirtildi.

Raporda, “İmar Müdürlüğü ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan şahısların her ne kadar mahallinde yapıyı tetkik etmedikleri onay makamında oldukları kabul edilse de, amirin, memurunu denetim ve gözetim sorumluluğu olduğu, bu nedenle memuruna güvenerek attıkları imza nedeniyle sorumlu oldukları değerlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.


“Denetimle görevli şirket de sorumlu”

Raporda, yapıyı kamu adına denetimle görevli olan şirketin, söz konusu yapının aykırılıklarına ilişkin olarak inşaat aşamasına ait hiçbir rapor sunamaması, yapının imara ve projesine uygun olarak tamamlandığı yönünde teknik rapor düzenlemesi ve Yapı Kullanma İzin Belgesini imzalaması nedeniyle sorumluluğunun bulunduğu kanısına varıldığı belirtildi.

Kule Apartmanı raporu: Bodrum katta çıkmalar, çatıda uygunsuz imalatlar

Öte yandan Cihan’ın müteahhitliğini yaptığı ve yıkılan Kule Apartmanı’na ilişkin yargılamada Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nce alınan bilirkişi raporunda ise, yapılan ölçümler sonucu binada ruhsata aykırı imalatların olduğu kaydedilerek, “Ruhsat projesinde +1,00 m kotunda olması gerekirken zemin kat yerinde yapılan ölçümde +4,00 m kotunda olduğu tespit edilmiştir. Ruhsat projesine aykırı olarak bodrum katlarda çıkma yapıldığı tespit edilmiştir. Ruhsat ve proje eklerine aykırı olarak çatı katlarda uygunsuz imalatlar yapıldığı tespit edilmiştir” denildi.

Bilirkişi raporunda, dava konusu binada çatı katlarındaki aykırılıklar için yapı kayıt belgesi alındığı, ancak kot farkı için herhangi bir belge bulunmadığı belirtildi.

kule apartmanı

12 bin TL para cezasına çarptırılmış

Kule Apartmanındaki usule aykırılıklarla ilgili müteahhit Ömer Cihan hakkında Hatay 4. Aslliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılamada, sanık Cihan hakkında “imar kirliliğine neden olma” suçundan 12 bin TL adli para cezası kararı verildi.

Sanık Ömer Cihan mahkemede, “Keşif işlemi sırasında suç olmadığını keşfi yapan hakime izah etmiştim. Daha sonra da hakkımda düşme kararı verildiği için imara aykırılık iddialarını sökmek ve eski ahline getirmek konusunda herhangi bir eylemim olmadı. Mevcut hali ile yapı durmaktadır” diyerek kendini savundu.


Ayrıca müteahhit Ömer Cihan’ın Hatay’da projeye aykırı daire yaptığı gerekçesiyle 51 adet dava dosyası olduğu öğrenildi. (Kaynak: Sözcü)

Oturduğu binanın kolonlarını videoya çekti: İşte bizim tabutumuz


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.