İnsan en fazla kaç yaşına kadar ömür sürebilir?

Bilim insanları, bir insanın yaşayabileceği maksimum yaşı keşfetti. 30 yıllık 75 bin kişiyi kapsayan çalışmanın sonuçları…

insan ömür yaş

İnsan en fazla kaç yaşına kadar ömür sürebilir?

Tilburg ve Rotterdam’ın Erasmus üniversitelerindeki istatistikçiler tarafından yürütülen çalışma, 2017’ye kadar olan 30 yılda Hollanda’da 75.000 kişinin öldüğü yaşa göz attılar. Araştırmacılar, yaşam beklentisine odaklanmak yerine, tek bir bireyin kendilerine bakma durumunda ne kadar yaşayabileceğini ve yaşamlarının bir hastalık veya başka bir durum nedeniyle ömrünün kısalıp kısalmadığını belirlemek istedi.


Araştırmacılar, çalışmadaki kişilerin öldükleri yaş verilerine baktıktan sonra, insanların maksimum yaşam süresinin doksanlı yaşlarında olduğunu belirlediler. İnsanlar bundan daha uzun yaşayabilirler, ancak yaşam süresi söz konusu olduğunda kadınlar erkeklerden biraz daha üstündür.

Araştırmacılar, bir insanın 115 yıldan fazla yaşamasının pek olası olmadığını, bir kadının maksimum yaşam süresinin 115,7 yıl olduğunu, erkeklerin ise maksimum 114,1 yaşına ulaşabileceğini öne sürdüler.

Araştırmayı yürüten üç bilim insanından biri olan Profesör John Einmahl, bulguları yorumlayarak şunları söyledi: “Artık ortalama olarak insanlar daha uzun yaşıyor.”

“Ortalama yaşam beklentisi arttı. Bununla birlikte, maksimum yaşam süresi beklentisinin kendisi değişmedi.”

Araştırmacıların bulgularına rağmen Einmahl, normları esneten ve önerilen bu maksimum yaşam süresinin ötesinde yaşayan insanların örnekleri olduğunu da kabul etti.

İnsanın ömür süresi (ortalama) 70-85 yıldır. Ancak, doğrulanmış en yaşlı kişi (Jeanne Clement, 1875-1997) 122 yıl yaşadı. Bir kişi yaşlandıkça, telomerler (kromozom uçları), birbirini izleyen her replikasyon döngüsünde kısalma eğilimindedir. Ayrıca kemikler boyut ve yoğunluk olarak küçülerek zayıflamaya başlar.

Buna ek olarak, bir kişi yaşlanmaya başladığında, kaslar daha az esnek hale gelir (zayıf koordinasyon ve denge sorunları ile sonuçlanır). Bunlar yaşlanırken meydana gelen doğal değişikliklerdir. Durdurulamazlar ama bu süreçlerin hızını yavaşlatmak mümkündür. Bu, kişinin yaşam tarzını değiştirerek (diyet, egzersiz vb.) yapılabilir.Kaynak: Dong, X., Milholland, B. & Vijg, J. Evidence for a limit to human lifespan. Nature 538, 257–259 (2016). https://doi.org/10.1038/nature19793

Yaşlanmayı tersine çevrilebilecek önemli bir adım keşfedildi


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.