Türkiye’de 4 gün okul 3 gün tatil modeli uygulanır mı?

Finlandiya eğitim sistemini örnek alan diğer Avrupa ülkelerinde de haftada 4 gün okul 3 gün tatil modeli tartışılıyor. İzlanda’nın ardından bu kez İngiltere 4 gün eğitim sistemine yönelik hazırlıklar gerçekleştirmeye başladı.

4 gün okul

Türkiye’de 4 gün okul 3 gün tatil modeli uygulanır mı?

Türkiye’de son dönemlerde çalışan vatandaşların iş saatlerin kısalması ve tatil sürelerinin uzatılması ile ilgili tüm çalışmalar devam ediyor. Bu doğrultuda Avrupa’da birçok ülkede 4 gün iş ve 3 gün tatil modeli resmi karar haline gelirken bazı ülkelerde ise bu karar kamu kurumlarında da işleme girmişti.


Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Türkiye’de büyük işletmeler için 4 gün iş 3 gün tatil modeli belirli süre olarak pilot uygulama şeklinde yürürlüğe girerken bazı benzer modeller için de okullar düşünülüyor. 4 gün okul ve 3 gün tatil modeli üzerinde çalışıldığı ifade edilirken; hali hazırda da çocukların eğitimlerinin en önemli parçalarından birisi de okullarında sosyalleşmek.

4 gün okul 3 gün tatil

Bu paydaşların daha işlevsel olabilmesi adına öğrencilerin tatil sürelerinin uzatılması gündemde iken pek çok istatistik kurumuna göre de dünyada ki en kaliteli eğitim verildiği yer Finlandiya 4 gün eğitim ve 3 gün tatil modelini resmi kılabilmek için işlemleri başlattı. Bu model ile birlikte artık yeni eğitim döneminde yürürlükte olacak.

Finlandiya modeli

Avrupa’da pek çok ülkede eğitim modeline Finlandiya’yı örnek alması sebebiyle bu uygulamaların Avrupa’ya yayılmasının pek uzun sürmeyeceği söylenirken Avrupa’ya yayılmasıyla beraber de Türkiye’de bu uygulamaya geçilebileceği söylendi.

Türkiye eğitim modeli anlayışında Avrupa’yı takip ederken hali hazırda ülke genelinde 5 gün eğitim ve 2 gün tatil uygulaması mevcut. Mevcut düzende Finlandiya’da günlük ders saati 4 saati geçmezken, bu süre ülkemizde günlük 11 ders saatine kadar çıkabiliyor.


Avrupa’da 4 gün okul, 3 gün tatil iddialarıvelileri ayağa kaldırdı. İzlanda’nın ardından bu kez İngiltere haftada 4 gün okula gidilmesine yönelik hazırlıklar gerçekleştirmeye başladı. Ülkede Okul ve Kolej Liderleri Derneği geçtiğimiz aylarda, artan maliyetler nedeniyle bu düzenlemeyi desteklediklerini duyurdu. Dernek açıklamasında, 630 okul yetkilisiyle görüşüldüğü, okulların yüzde 60’ının tasarruf amacıyla öğretim gün sayısını dörde indirilmesini desteklediği belirtildi. Norveç’te bazı pilot okullarda haftada 4 gün okul ve 3 gün tatil dönemine geçiş yapıldı.

Enerji tasarrufu

Dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara yılda 500 bin pounda varan yükler getirdiğine işaret etti ve 4 gün öğretimin enerji tasarrufuna da katkıda bulunacağını savundu.

Eğitim alanında attığı başarılı adımlarla diğer ülkeleri de peşinden sürükleyen Finlandiya’nın 4 gün okul 3 gün tatil sistemini hayata geçirmesiyle birlikte Türkiye’nin de bu konuda ciddi adımlar atması bekleniyor.

Bu 2 gün içerisinde de öğrenciler tatil yerlerine dershane ve benzeri kurumlara da giderek eğitim almaya devam ederlerken bu süreçte öğrencilerin gelişmelerine engel olarak görülüyor.

Çalışan veliler sıcak bakmıyor


Plana en şiddetli eleştiriler ise velilerden geliyor. Böyle bir kararın çocukların öğreniminde olumsuz sonuçları olabileceğini savunuyorlar. Yakın süreçte ise bu eğitim modelinin ülkemizde de uygulanması konuşuluyor. Türkiye’deki öğrenciler bu sisteme sıcak bakarken, özellikle çalışan veliler pek memnun görünmüyor.

Finlandiya eğitim konusunda dünyada neden bir numara?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.