Gaslighting nedir? Romantik ilişkilerde sıklıkla karşılaşılıyor!

Romantik ilişkilerde sıklıkla karşılaşılıyor. Kişinin kendi çıkarları uğruna karşısındaki bireyi manipülatif bir şekilde yanıltması veya aldatması “gaslighting davranışı” olarak tanımlanıyor.

Gaslighting nedir?

Gaslighting uygulayan kişilerin karşı tarafa zarar veren davranışlarının farkında olduklarını belirten uzmanlar, karşılarındaki kişilerin duygularını ve önceliklerini görmezden gelip değersiz kılarak otorite ve kontrollerini artırmayı amaçladıklarını ifade ediyor.

Gaslighting nedir?

Gaslighting, bir psikolojik manipülasyon ve taciz yöntemidir. Bireyi kendi hafıza, algı ve akıl sağlığını sorgulayıp irdelemeye iten bir çeşit kötü yönlendirmedir. Bireyde veya seçilen grupta şüphe uyandırma, kalıcı inkâr, çelişki ve yalan yoluyla peyderpey dikte edilir ve fark edilmesi kimi zaman güçtür.


Psikiyatri Uzmanı Dr. Erman Şentürk, “Gaslighting anlık olaylarla belirlenemiyor ve sıklıka romantik ilişkilerde, iş hayatında ve ailevi ilişkilerde karşılaşılıyor. Mağdur uygulayan kişiye karşı patolojik bağlılık hissediyor ve baş edebilmek için öncelikle araya mesafe koyulması gerekiyor” diyor.

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Erman Şentürk, romantik ilişkilerde, iş hayatında ve ailevi ilişkilerde karşılaşılan gaslighting davranışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve tavsiyelerini paylaştı.

Zarar veren davranışların farkında oluyorlar 

Kişinin kendi çıkarları uğruna karşısındaki bireyi manipülatif bir şekilde yanıltması veya aldatmasının gaslighting davranışı olarak tanımlandığını belirten NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Erman Şentürk, “Gaslighting uygulayan kişilerin çoğu, karşı tarafa zarar veren davranışlarının farkındadır. Buradaki esas amaç karşıdakinin düşünce süreçlerinde dengesizlik yaratmak, kendisinde bir sorun ya da problem ağı olduğunu düşündürmek ve böylelikle hayatı üzerinde kontrol sahibi olmaktır. Nihai hedef, gerçekte haklı ya da doğru olması değil mağdurun onun haklılığına ya da doğruluğuna inanması ve boyun eğmesidir” dedi.

manipülasyon

Gaslighting ile otoriteyi artırmaya çabalıyorlar

Psikiyatri Uzmanı Dr. Erman Şentürk, gaslighting uygulayan kişilerin genellikle narsistik kişilik özelliklerine sahip bireyler olduklarına dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti:


“Bu kişiler eleştirilmeye tahammülsüz olup başkalarını kolaylıkla yargılayan, sürekli beğenilme ihtiyacı hisseden, zayıflıklarını ya da hatalarını reddeden, benlik saygısını tehdit eden kişileri değersizleştiren, başkalarının düşüncelerini, duygularını ve önceliklerini görmezden gelip değersiz kılan, karşısındakini sıklıkla küçük düşüren, aşağılık hissettiren ve bundan pişmanlık duymayan, öngörülemeyen ruh hali değişimlerine sahip, olayları dramatize etmeye eğilimli, abartılı benlik saygısına sahip bireylerdir. Ancak gaslighting ile narsisizm arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Narsistler başkalarından gelen saygı, hayranlık ve sevgiden beslenirken, gaslighting yapanlar başkalarının onlara boyun eğmesini isterler. Narsist birey kendi kırılgan öz değerini artırmak için bu tür davranışlarda bulunurken, gaslighting yapanlar ise otorite ve kontrollerini artırmayı amaçlıyorlar.”

Mağdur patolojik bağlılık hissediyor

Gaslighting’in mağdurun duygularını, davranışlarını ve kim olduğunu sorgulamasına, çaresizlik ve değersizlik duygularını yoğun şekilde hissetmesine, benlik algısı ve öz değerini yitirmesine neden olduğunu ifade eden Dr. Erman Şentürk, “Gaslighting’e maruz kalan kişi, tüm bu nedenlerle kendisini manipüle eden kişiye patolojik bir bağlılık hisseder. Maruz kaldığı duygusal manipülasyonlar, kişinin kendisinden dahi şüphe eder hale gelmesine ve akıl sağlığını sorgulamasına sebep olur. Kendi akıl sağlığını, duygularını, zekasını ve değerlerini sorgular hale gelen bu kişiler zamanla kendilerini oldukça karamsar, mutsuz, yetersiz, suçlu veya kusurlu hissedebilirler. Gaslighting, anksiyete bozukluğu ya da depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların habercisi olabilir ve şiddetine, maruziyet süresine bağlı olarak kişiyi intihara kadar sürükleyebilir” diye konuştu.

Sıklıkla romantik ilişkilerde karşılaşılıyor

Psikolojik manipülasyonların farklı şekillerde ve durumlarda ortaya çıkabildiğine dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı Dr. Erman Şentürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gaslighting, sıklıkla romantik ilişkilerde, iş hayatında ve ailevi ilişkiler içinde karşımıza çıkıyor. Gaslighting ile baş edebilmek için öncelikle maruz kalınan durumun fark edilmesi gerekiyor. Yalan söylemek, geçmişteki söylemlerini veya var olan durumu inkar etmek, yaptığı hatayı kabul etmemek, karşıdakini dinlemeyi reddetmek, onu değersiz hissettirmek, söylediklerinin bir türlü anlaşılmadığını ifade ederek karşıdakini suçlamak, tartışılan konuyu çarpıtmak ve kendi istediği yöne çekmek, karşıdakinin duygularını ve düşüncelerini küçümsemek, önemsizleştirmek, aşağılamak, sürekli olarak karşıdakini suçlamak, karşıdakine akıl sağlığının bozuk olduğunu söylemek ya da bunu ima etmek sıklıkla karşılaşılan bazı psikolojik manipülasyon örnekleridir.”

Anlık yaşanan olaylarla belirlenemiyor


Gaslighting’in anlık yaşanan olaylarla belirlenemediğini kaydeden Psikiyatri Uzmanı Dr. Erman Şentürk, “Mağdur kişiler bir süredir kısmen farkında oldukları ya da hiç farkında olmadıkları, tam olarak ne olduğunu, ne yaşadıklarını anlamlandıramadıkları bu manipülasyona maruz kalıyorlardır. Bu süreç ile baş edebilmek için öncelikle yukarıda belirtilen gaslighting yöntemlerini biliyor ve fark ediyor olmaları büyük önem taşır. Gaslighting’e daha fazla maruz kalmamak için bunu uygulayan kişi ya da kişiler ile araya mesafe koymakta zorlanılırsa veya bu manipülasyonlar sonrasında psikolojik olarak zarar görüldüğü düşünülüyorsa bir ruh sağlığı uzmanı ile görüşülerek terapi sürecine başlanması uygun olacaktır” dedi.

Ayrılık sonrası beyinde neler oluyor?


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.