Küçük kesi yönteminin konfor sunduğu 7 kalp hastalığı

Günümüzde teknolojik ilerlemeler ile bazı kalp ameliyatları artık minimal invazif küçük kesiler ile yani göğüs kafesi ön taraftan tamamen açılmadan kapalı olarak yapılabiliyor. Bu ameliyatlar toplumda kapalı kalp ameliyatı, küçük kesi, mini-kesi ya da koltukaltı kalp ameliyatı olarak isimlendiriliyor.

Küçük kesi kalp

Memorial Bahçelievler Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi’ Bölümü’nden Prof. Dr. Burak Onan, küçük kesi kapalı kalp ameliyatlarıyla ilgili bilgi verdi.

Doğumsal kalp hastalıklarında küçük kesi ameliyatları etkin rol oynuyor

Minimal invazif kalp cerrahisi yani küçük kesi ameliyatları, birçok kalp hastalığında uygulanabilmektedir. Doğumsal kalp hastalıkları, mitral kapak tamiri, mitral kapat değişimi, kroner bypass ameliyatları, triküspit kapat ameliyatları, kalp delikleri, kalp tümörleri ve ritim bozuklukları sorunlarında  küçük kesi ameliyatlarından faydalanılmaktadır.


  1. Mitral kapak tamiri: Mitral kapak hastalıklarının büyük bir kısmı eğer erken dönemde saptanır ise tamire uygun olabilir. Özellikle dejeneratif hastalıklar dediğimiz mitral kapağın yapısal bozuklukları ile ilgili durumlar kapak tamir adaylarıdır. Mitral kapak tamir ameliyatları robotik cerrahi tekniği ile yapılabilir.
  2. Mitral kapak değişimi: Mitral kapak hastalıklarının bir grubu kapak tamirine uygun değildir ya da tamir başarısı düşüktür. Bu hastaların kapakları mekanik ya da biyolojik protezler ile değiştirilmesi gerekir. Robotik cerrahi ile mekanik ve biyolojik kapak değişimi ameliyatları güvenli bir seçenektir.
  3. Koroner bypass ameliyatları: Göğüs iç kısmında bulunan atardamarın bypass işlemi için hazırlanması kapalı teknikle mümkündür. Bypass ameliyatlarında bu damarların kullanılması en üstün sonuçların alınmasını sağlar. Bu damarlar ile göğüs önden açılmadan, sol taraftan 4-5 cm’lik küçük açıklıktan kapalı bypass ameliyatı yapılabilir.
  4. Triküspit kapak ameliyatları: Triküspit kapak bozukluklarında tamir ve kapak değişim ameliyatları robotik cerrahi ile uygulanabilir.
  5. Kalp delikleri ve doğumsal kalp hastalıklarının tedavisi: Kalpte ASD ya da PAPVD gibi basit tipteki doğumsal kalp hastalıkları robotik cerrahi ile tedavi edilebilir. Bu ameliyatlarda anatomik düzeltme göğüs kafesi açılmadan başarı ile uygulanabilir.
  6. Kalp tümörlerinin çıkartılması: Kalpte ortaya çıkan tümörlerin büyük kısmı iyi huylu tümörlerdir. Bu tümörler kalbin sol ya da sağ tarafında kulakçıklarda ya da karıncıklarda görülürler. Tüm bu odacıklarda gelişen tümörler robotik cerrahi ile çıkartılabilirler.
  7. Ritim bozuklukları: Ritim bozukluğu olarak en sık atriyal fibrilasyona rastlamaktayız. Bu bozukluk daha çok mitral kapak ameliyatları sırasında eş zamanlı olarak tedavi edilebilir. Kullanılan enerji kaynakları radyofrekans ve kriyoablasyon şeklindedir.

Kapalı ameliyatlar güvenle uygulanabiliyor 

Kapalı olarak küçük kesilerle ameliyatların yapılması ameliyat sonrası riskleri artırmamakla birlikte, tıp literatüründe ameliyatların güvenli ve başarılı olarak yapılabileceği bilinmektedir. Tecrübeli merkezlerde ameliyatın yapılması olası risklerin en düşük seviyede tutulmasını sağlamaktadır.

Küçük kesi ile daha az ağrı, daha çok konfor 

Küçük kesi ile ameliyatlar hasta için daha konforlu olmaktadır. Ameliyatlarda ağrı açık kalp ameliyatlarına göre daha az olmaktadır. Ancak, ağrı eşiği kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Kişiye uygun ağrı tedavisi ile rahat bir ameliyat sonrası dönem mümkündür.

Kapalı kalp ameliyatlarında kanama diğer prosedürlerden daha azdır. Birçok hasta küçük kesi ile ameliyatlar sonrasında hiç kan almadan taburcu olmaktadır. Bunun sebebi ise minimum kanama riskidir.


Küçük kesi ile kapalı yapılan ameliyatlar sonrası hastalar daha erken taburcu olmaktadırlar. Daha rahat yürüme egzersizleri, daha az ağrı, akciğer kapasitesinin artışı ve fiziksel kondisyonun daha hızlı geri kazanılmasıyla hastaya konfor sağlanmaktadır. Hastaların hızlı iyileşmelerinin farkına varmaları ruhsal olarak da iyilik hallerini sağlamakta ve morallerini artırmaktadır.

Ameliyat yeri kısa sürede iyileşiyor

Ameliyatlar 3-4 cm uzunluğundaki çok küçük kesiler ile yapılarak ve yara iyileşmesi çok daha kolay olmaktadır. Hasta hızlı bir iyileşme dönemine girmektedir. Daha erken dönemde araç kullanabilen, spora daha erken başlayabilen hastaların öz güvenleri daha hızla artmaktadır.  Küçük kesi ameliyatları ile cerrahi yara yeri ve kalpte enfeksiyon riski daha az olmaktadır.

Cerrahi deneyim çok önemli 

Minimal invaziv kalp cerrahi göreceli olarak daha az sayıda cerrah ve merkez tarafından yapılmaktadır. İlgi alanı ve tecrübesi minimal invazif cerrahi olan kalp cerrahları hastanın sorunlarına uygun cerrahi yaklaşımı sunmaktadır. Hasta ameliyat sonrasında da doktorunun önerdiği şekilde takiplerini ihmal etmemeli ve gerekli yaşam tarzı değişikliklerini yapmalıdır.Kaynak: 

Akıllı ilaçlar ve immünoterapi: Kanserde yenilikçi tedaviler


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.