Seçimde oylar hangi hallerde geçerli veya geçersiz sayılacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? Genel seçimlerde “Evet” mührünün hangi alana basılmış olması gerekiyor?

Seçimde oylar

YSK’nın seçmenleri bilgilendirme amaçlı hazırladığı kamu spotları ve afişlere göre, seçmenlerin oylarının geçersiz olacağı haller genel hatlarıyla şöyle:

 • “Evet” ya da “Tercih” mührünün basılmaması,
 • Birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy basılması,
 • Oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması,
 • Oy pusulasının üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılması,
 • Oy pusulasının belirgin şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi,
 • Zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi başka bir madde çıkması.

Milletvekili seçimi pusulasında mühür nerelere basılabilir?

YSK’nın paylaştığı oy pusulası şablonlarına göre, “Evet” ya da “Tercih” mührü kabaca, iki ayrı parti ya da ittifaka aynı anda basılmadığı hemen tüm hallerde geçerli sayılacak.


Buna göre seçime tek başına yani ittifaksız katılan bir partiye oy vermek istiyorsanız, doğrudan o partinin isminin altına, başka bir partiye taşırmadan “Evet” mührü basmanız gerekiyor.

geçerli geçersiz oylar

Oy vermek istediğiniz parti bir ittifak içindeyse farklı seçenekler mevcut. YSK’nın kurallarına göre pusuladaki “ittifak alanı” içinde “Evet” mührünün;

 • -Bir siyasi partiye ayrılan alana,
 • -Hem bir siyasi partiye ayrılan alana, hem de ittifak ismi bölümüne,
 • -İttifak ismi bölümüne taşacak şekilde bir siyasi parti alanına,

basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve sandık sayım döküm cetvelinde bu oylar o siyasi partinin sütununa yazılacak.

Aynı partiye iki ya da daha çok kez evet mührü basılmış olması ya da “Evet” mührünün – ittifak dışındaki bir partiye taşmayacak şekilde – çizgi dışına taşmış olması halinde de pusulalar geçerli sayılacak.

“İttifak alanı içerisinde ‘Evet’ veya ‘Tercih’ mührünün bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilir ve bu oy (G) partisine sayılır”

geçerli oy


“İttifak alanı içerisinde ‘Evet’ veya ‘Tercih’ mührünün hem bir siyasi partiye ayrılan alanlara, hem de ittifak unvanı bölümüne basılması halinde bu oy pusulaları geçerli kabul edilir ve bu oy (F) partisine sayılır.”

geçerli oy


YSK’nın belirlediği kurallara göre “Evet” mührünün ittifak içindeki bir partiye doğrudan basılmaması halinde bile o oylar geçerli sayılacak ve “ittifak ortak oyu” olarak tutanağa işlenecek.

“İttifak unvanı bölümüne ‘Evet’ veya ‘Tercih’ mührünün basılması halinde, bu oy ittifakın ortak oyu sayılır”

geçerli oylar


“Başka bir siyasi partiye da ittifak alanı dışına taşmamak kaydıyla siyasi parti ittifak alanına birden çok ‘Tercih’ veya ‘Evet’ mührü basılması oy pusulasını geçersiz kılmaz ve bu oy ittifakın ortak oyu olarak sayılır”

geçerli oylar

Milletvekili seçiminde mühür nerede olursa oy geçersiz sayılır?

28. Dönem Milletvekili genel seçiminde, “Evet” ya da “Tercih” mührü birden çok ittifaka basılmışsa, ya da seçime tek başına giren partiler arasında mührün hangi partiye basıldığının belli olmadığı durumlarda geçersiz sayılacak.

“Bir siyasi parti alanına basılan ‘Tercih’ ya da ‘Evet’ mührünün alanları ayıran çizgili bölgeyi aşıp, başka bir partiye ayrılan alana taşmış olması oy pusulasını GEÇERSİZ kılar”

geçersiz oy


“Birden fazla, ittifak alanı içerisinde yer alan siyasi partiye ve ittifak alanı içerisinde yer almayan siyasi partiye ‘Evet’ ya da ‘Tercih’ mührü basılmış olan oy pusulaları GEÇERSİZ sayılır”

geçersiz oylar


İttifaka basılan ‘ortak oylar’ nasıl bölüştürülecek?

YSK’nın oy pusulası şablonlarında, ittifak için partilere basılmasa bile ittifakın ismine basılan oyların “ittifak ortak oyu” olarak hesaba katılacağı görülüyor.

Seçim yasasında, ittifakları mümkün kılan 2018’deki değişikliğin ardından yapılan genel seçimlerde oylar önce ittifaklar arasında bölüştürülüp sonradan ittifak içi partilere dağıtılmıştı.

Ancak seçim yasasında Nisan 2022’de yapılan değişiklik ile artık milletvekilleri doğrudan partilerin aldığı oy oranlarına göre bölüştürülecek.

Peki bu durumda, parti ismi seçmeden doğrudan ittifak ismine ya da aynı ittifak içinde birkaç partiye birden “Evet” mührü basılmış pusulalar nasıl değerlendirilecek?


Bu oylar geçerli sayılacak ve seçim sonuç tutanağında bu oylar için ayrı bir sütun olacak. Daha sonra bu tutanaklar ilçe seçim kurullarına gittiğinde, “ittifak ortak oyları”, partilerin o seçim bölgesinde ittifak içinde aldığı oy yüzdelerine göre bölüştürülecek.

cumhurbaşkanlığı seçimi

Mühürsüz zarflar ve pusulalar geçerli sayılır mı?

Her seçimde mühürsüz zarflar veya mühürsüz pusulalar gündeme geliyor. 195 bin sandıktan mutlaka bazılarında sandık kurulu mühür vurmayı atlayabiliyor. İstisnasız her seçimde bu oluyor. Bu durumda zarflarda YSK filigranı varsa, YSK içtihadı ile bu zarflar geçerli sayılıyor.

ysk filigranı

İlgili kanun maddesi ise şöyle:

Geçerli ve geçersiz zarflar

“MADDE 41- Sayım sandık kurulu tarafından mühürlü torbalar sıra numarasına göre açılır. Bütün zarflar sayıldıktan sonra zarflar geçerli olup olmaması yönünden aşağıdaki şekilde kontrol edilir.

 1. a) Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan,
 2. b) “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş olan,
 3. c) Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan,

ç) Üzerinde İlçe Seçim Kurulu mührü bulunmayan

 1. d) Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan,
 2. e) Tamamı yırtılmış olan,
 3. f) Üzerinde İlçe Seçim Kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. (298/78-2, 298/98)

Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır.”

Oylar nasıl sayılıyor?

sandık

YSK’nın “Seçim güvenilirliği ve şeffaflık” başlıklı kamu spotunda oyların nasıl sayıldığı anlatılıyor.

Oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 7 kişilik sandık kurulunun 5 üyesi, o ilçede en çok oy alan siyasi partiler tarafından belirleniyor.

Seçim sonuçları sandık kurulu tarafından tutanak altına alınıyor, tutanağın bir örneği siyasi partilere veriliyor.

Tutanağın bir örneğinin de sandığın kurulduğu yere hemen vatandaşların göreceği şekilde asılması gerekiyor.

Oyların Seçim Bilişim Sistemi’ne (SEÇSİS) girilmesi ve birleştirilmesinin de ilçe seçim kurullarında siyasi parti temsilcileri huzurunda gerçekleşmesi gerekiyor.

SEÇSİS’e girilen bu veriler YSK’ya ulaşıyor, eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılıyor.

‘Şeffaf, güvenilir, denetlenebilir bir seçim’

YSK, “şeffaf, güvenilir ve denetlenebilir bir seçim” için aldığı önlemleri şu şekilde sıralıyor:

Sandık kurulunun düzenlediği imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanağının bir sureti sandığın kurulduğu yere asılırken, birer sureti de sandık kurulunda görev yapan siyasi parti üyeleri ve müşahitlere veriliyor.

Seçim sonuçları kesinleştikten sonra tüm sandık sonuçları ve ıslak imza tutanakları YSK’nın internet adresinden vatandaşların erişimine açılıyor.

Görme engelliler nasıl oy kullanıyor?

YSK’ya göre görme engellilerin oy kullanması için özel bir şablon hazırlanıyor.

Talep etmeleri halinde sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri veya orada bulunan herhangi bir seçmenin yardımıyla oy pusulasını mühür deliklerine gelecek şekilde hazırlanan şablona yerleştirmek suretiyle oy kullanabilecek.


Bir seçmenin birden fazla engelliye yardımcı olması ise yasak.

Yurt dışında seçimlere katılım neden rekor seviyeye ulaştı?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.