Almanya’da yeni göç yasası: Nitelikli iş gücü için esneklik

Almanya’da nitelikli iş gücü açığını kapatmaya yönelik yeni göç yasası Federal Meclis’ten geçti. Hükümet, söz konusu yasayla istihdam piyasasındaki nitelikli işçi açığı sorununu aşmayı amaçlıyor. Kanunla getirilen yenilikler arasında yabancı diplomaya sahip kişiler için fırsat kartı uygulaması; oturma izinlerinde daha fazla esneklik; daha fazla eğitim göçü; nitelikli çalışanlar için aile birleşimi gibi uygulamalar var.

Nitelikli iş gücü

Almanya’yı nitelikli yabancı iş gücü için daha cazip hâle getirmeyi amaçlayan yeni göç yasasına ilişkin tasarı, Federal Meclis’te yapılan oylama sonucunda kabul edildi.

Tasarı; Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinden vekillerin oylarıyla meclisten geçti.


Federal Meclis’teki oturumda 388 milletvekili tasarı lehinde oy verdi. 234 vekil ret oyu kullanırken 31 parlamenter çekimser kaldı.

Muhalefetteki muhafazakâr Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinden milletvekilleri, niteliksiz işçilerin Almanya’ya girişini kolaylaştıracağını iddia ettikleri bu yasa tasarısının aleyhinde oy kullandı.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’den vekiller de ret oyu verdi.

Hükümet, söz konusu yasayla istihdam piyasasındaki nitelikli işçi açığı sorununu aşmayı amaçlıyor.

Yasayla getirilen yenilikler:

Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden gelen ve üniversite eğitimini tamamlamış olan kişilere verilen özel oturma izni anlamına gelen AB Mavi Kartı’nı elde etme koşulları değiştirildi.

Mavi Kart ile Almanya’ya gelecek üniversite mezunlarından istenen asgari brüt gelir ayda 3 bin 500 euroya düşürüldü. Mavi Kart sahiplerinin işverenlerini değiştirmeleri, aile birleşiminden faydalanmaları ve AB’de daimi ikamet izni almaları da kolaylaştırıldı.


Yasa ayrıca nitelikli işçilerin “herhangi bir nitelikli mesleği”, yani asıl niteliklerinin dışındaki bir mesleği de icra edebilmelerine imkan sağlıyor. Örneğin, büro yönetimi alanında çalışma vizesi olan nitelikli bir eleman, lojistik alanında nitelikli bir eleman olarak da istihdam edilebilecek. Bilişim uzmanları ise başka niteliklerini kanıtlayabilmeleri hâlinde üniversite diploması olmadan da AB Mavi Kartı alabilecek.

Yabancı diplomaya sahip kişiler için fırsat kartı uygulaması

En az iki yıl süreli yabancı bir mesleki eğitim ya da üniversite diplomasına sahip kişiler için puan sistemine dayalı bir “Fırsat Kartı” uygulaması hayata geçirilecek. Benzer bir model hâlihazırda Kanada’da kullanılıyor. Fırsat Kartı başvurusu yapmak için yerine getirilmesi gereken kriterler arasında dil becerileri, iş deneyimi, yaş ve Almanya ile bağlantılar yer alıyor. Fırsat Kartı’nın göçmenlere deneme çalışması ya da yarı zamanlı istihdam için fırsatlar sunması amaçlanıyor.

Oturma izinlerinde daha fazla esneklik

Almanya’ya turist vizesiyle gelen, ancak burada iş bulan kişilerin artık ülkelerine dönerek çalışma izni için yeniden işlem yapması gerekmeyecek. İş bulan kişi, yasada belirlenen niteliklere uygun bir iş teklifi aldığında doğrudan Almanya’da çalışmaya başlayabilecek.

Almanya’daki İkamet Yasası, ülkede ikamet edilebilmesi için her zaman belirli bir amaca yönelik vizeye sahip olunmasını şart koşuyordu. Örneğin Almanya’ya turist vizesiyle giren ve kısa süre içinde Almanya’da bir iş teklifi alan bir kişinin önce ülkeden ayrılması ve yeni amaca özel bir vize için başvurması gerekiyordu.

Daha fazla eğitim göçü

Koalisyon hükümeti ayrıca eğitim amaçlı göçü, yani Almanya’ya meslek eğitimi ya da yüksek öğrenim için gelip daimî olarak kalma imkânını güçlendirmek istiyor. Bunun için, örneğin yabancı öğrencilerin geçimlerini sağlamak üzere Almanya’da stajyer olarak çalışmalarına izin verilmesi mümkün kılınacak.

Buna ek olarak, Almanya’da bir eğitim yeri aramak amacıyla ikamet etmenin şartları da kolaylaştırıldı. Bu kapsamda ikamet unvanı verilebilecek azami yaş yükseltildi. İkamet izni için azami kalış süresi de dokuz aya çıkarıldı.

Nitelikli çalışanlar için aile birleşimi

Yurt dışından gelen nitelikli çalışanlar için aile birleşimi olanakları genişletildi. Mart ayında oluşturulan yasa tasarısı sadece “çekirdek aile” birleşimini mümkün kılıyordu. Ancak daha sonra yapılan iyileştirmelerle tasarının nihai hâlinde yabancı nitelikli işçinin ebeveynlerinin de Almanya’ya gelebilmesi gibi haklara yer verildi.

Sığınmacılar için daha fazla fırsat


Prosedürleri devam etmekte olan sığınmacılar, yasa tasarısının kabul edilmesi hâlinde mesleki eğitimine başlama imkânına sahip olacak. Ancak bu, düzensiz göç için “yanlış teşvikler” yaratmamak amacıyla sadece geriye dönük olarak mümkün olacak ve bu imkân yeni sığınmacılara tanınmayacak. Yasaya göre, bu imkândan sadece 29 Mart 2023 tarihinde iltica işlemleri devam eden kişiler yararlanabilecek. (DW Türkçe)

Almanya’dan Türk vatandaşlarına Schengen vizesi reddi ile ilgili açıklama


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.