Saç, göz ve ten renginiz cilt kanserine yatkınlığa işaret edebilir!

Tüm dünyada cilt kanseri sıklığı giderek artıyor. Bu nedenle yılda bir kez mutlaka dermatoloji uzmanına giderek ben muayenesi ve taraması yapılması önem taşıyor.

cilt kanserine

Cilt kanseri takibinde hekimlerin en büyük yol göstericisi ise dermoskopi ve düzenli muayene olarak kabul ediliyor. Günümüzde bu konuda yapay zeka ile ben taramaları öne çıkıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Asude Kara Polat, cilt kanseri ve tanısında kullanılan yöntemler hakkında bilgi verdi.

Sarı-kızıl saçlı, renkli gözlü, açık tenliler dikkat!

Benlerin sayıca fazla olması (50’den fazla), atipik benlere (displastik nevus) sahip olmak, doğuştan itibaren çok büyük benlere sahip olmak, sarı ya da kızıl saçlı, renkli gözlü ve açık tenli olmak, güneş yanığı geçirmiş olmak, ailede melanom öyküsü olması, daha önce melanom teşhisi almış olmak melanom gelişimi için risk faktörlerindendir.


Bende kanama olması önemli bir bulgu

Bende kanama olması, büyüme, kaşınma, renk değişiklikleri durumunda dikkatli davranılmalıdır. Yine benlerin 6 mm’den büyük çapta olması, farklı renkleri bir arada içermesi, düzensiz kenarlı olması ve simetrik görünüm melanomdan şüphe edilmesi için önemlidir ve mutlaka değerlendirme için dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır.

Benlerde ortaya çıkan renk, boyut, şekil farklılıkları takip edilmelidir

Melanom kötü huylu, ilerleyen dönemde lenf bezlerinden başlayarak diğer organlara yayılabilen ve hayatı tehdit edebilen bir deri kanseri türüdür. O nedenle erken tanı konulması hayati öneme sahiptir. Yapay zeka özelliği olan dijital dermoskopi sistemleri ile hastanın tüm vücut fotoğraflaması yapılmakta, görüntüler bilgisayar ortamında arşivlenebilmekte dolayısı ile karşılaştırma imkanı vererek takipte önemli olmaktadır.

Toplumda dermoskopinin en sık bilinen kullanım alanı benlerin taramasıdır. Benler Latince adı ile nevuslar deriye renk veren melanositlerin yani pigment hücrelerinin çoğalması sonucu oluşur. Benler doğumda veya sonradan oluşabilir.


Özellikle çocukluk döneminde ve ergenlikte artış gösterebilmektedir. Dijital dermoskopi ile benlerin muayenesi yapılırken hasta tüm vücut olarak değerlendirilir. Hasta çıplak bir şekilde gövde ön, arka, yan yüzler, ayak tabanı da dahil olacak şekilde her açıdan fotoğraflanır. Ardından benler tek tek numara verilerek işaretlenir.

Sonraki basamakta numaralandırılan her ben iç yapıdaki görünümleri değerlendirmek amaçlı daha büyük büyütme kullanılarak fotoğraflanır ve kaydedilir. Benlerde ortaya çıkan renk, boyut, şekil farklılıklarının değerlendirmesi benin türünü belirlemek açısından oldukça yol göstericidir. Başlangıç muayenesinde veya takipte şüpheli olduğu düşünülen benler cerrahi olarak çıkarılır.

Herhangi bir anestezi ya da girişim uygulanmıyor

Dermoskopi; büyütme sistemleri kullanılarak birçok dermatolojik hastalıkta tanı sürecinde kullanılan bir yöntemdir. Derinin tabakalarını renk değişikliklerine göre değerlendirme imkanı sağlar. Bu yöntem ile deri bütünlüğü bozulmaz. Hastaya herhangi bir lokal anestezi uygulanmaz ve girişimsel bir uygulama yapılmaz.

Fazladan yapılan biyopsi ve laboratuvar tetkikleri ortadan kalkıyor

Özellikle malign melanomun erken tanısında ve melanom dışı deri kanserleri tanısında oldukça önemlidir. Saç ve saçlı deri hastalıkları, tırnak hastalıkları, derinin benign (iyi huylu) tümöral lezyonları, infeksiyöz ve inflamatuvar deri hastalıkları gibi durumlarda da tanı, tedavi ve takip açısından büyük önem taşımaktadır. Dermoskopi bu konuda deneyimli bir dermatoloji uzmanı tarafından yapıldığında doğru teşhis oranı artmaktadır. Bu uygulama ekstra biyopsi ve laboratuvar tetkiklerini de azaltmaktadır.


Malignant Melanoma – StatPearls – NCBI Bookshelf (nih.gov)

Güneş gözlüğü nasıl seçilmeli?


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.