Resimde ilk ne görüyorsun? Uzlaşmacı mı, çatışmacı mısın?

Resimde ilk gördüğünüz şey ne? Hayatınızda çatışmacı mı, yoksa uzlaşmacı bir kişilik misiniz? Bu kişilik testi olayları ele alma biçiminizi söylüyor…

Resimde ilk

Resimde ilk ne görüyorsun? Uzlaşmacı mı, çatışmacı mısın?

Çatışma ile nasıl başa çıkacağınızı anlamak için zaman ayırmak paha biçilmez olabilir. Çatışma çözümüne yaklaşımınız hakkında daha fazla bilgi edinmek ve gelecekte anlaşmazlıkları nasıl daha iyi yönetebileceğiniz konusunda fikir edinmek için bu kişilik testini yapın.


Çatışmayı ele alırken ilk adımlarınızın ne olduğunu ve bu bilgiyi olumlu bir sonuç yaratmak için nasıl kullanabileceğinizi keşfedin.

Kişilik testleri, davranışlarımıza ve başkalarıyla nasıl etkileşim kurduğumuza dair fikir edinmenin harika bir yoludur. Bir kişilik testi yapmak, kendimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir ve bize daha bilinçli kararlar vermek için kullanılabilecek bilgiler sağlayabilir. Bu özel kişilik testi, çatışmaları nasıl ele aldığımıza bakar ve anlaşmazlıklarla başa çıkma yaklaşımımızı ortaya çıkarmayı amaçlar.

Resimde ilk ne görüyorsunuz?

Resimde ilk olarak ne gördüğünüzü söyleyerek, çatışmalarla nasıl başa çıktığınızı anlayabilir ve bu bilgiyi kişilerarası ilişkilerinizi geliştirmek için kullanabilirsiniz.

Resimde ilk ağaç görenler: Arabulucular

İlk önce bir ağaç gören insanlar arabulucu olma eğilimindedir. Bir sorunun iki tarafına da bakabilirler ve herkesin hemfikir olabileceği yaratıcı çözümler bulabilirler. Uzlaşma konusunda iyidirler ve uzlaşma kişiliklerinin önemli bir parçasıdır. Bazen başka bir şey kazanmak için bir şeyden vazgeçmeniz gerektiğini anlarlar ve bir anlaşmaya varmak için bunu yapmaya isteklidirler. Müzakere, kişiliklerinin ayrılmaz bir parçasıdır .


Kuşlar: Tartışmacı

Kuşları ilk gören insanlar genel olarak yüzleşmeyi sevmezler ama gerekirse kendileri için ayağa kalkarlar. Bazen işlerin yapılması için sadece konuşmaktan daha fazlasının gerektiğini anlarlar, bu nedenle gerekirse ekstra çaba göstermeye isteklidirler. Kolayca geri adım atmazlar ve gerekirse zeminde dururlar. Tartışma, kişiliklerinin önemli bir unsurudur. Sizler gerçekten özgür ruhlarsınız. Dayatmalar ve kısıtlamalar olmadan yaşamayı seviyorsunuz. Dünyayı keşfetmeyi ve özgürce hareket etmeyi seviyorsunuz.

Manzara görenler: İşbirlikçiler

Manzarayı ilk gören insanlar işbirlikçi olma eğilimindedir. Birlikte çalışmanın genellikle tek başına çalışmaktan daha iyi sonuçlara yol açabileceğini anlarlar ve fikirlerini paylaşmakta ya da başkalarıyla ortak bir amaç doğrultusunda çalışmakta hiçbir sorunları yoktur. Bu tür insanlar, hiç kimsenin her şeyi kendi başına yapamayacağını anlayarak ilişkilere değer verir. İşbirliği, kişiliklerinin hayati bir parçasıdır. Zihniniz ve ruhunuz mükemmel bir dengededir. Kızgınlık ve kıskançlık sizden uzaktır ve sahip olduklarınız sizi büyük ölçüde tatmin edebilir.

Çiçek: Kaçınma eğiliminde olanlar

Çiçekleri ilk gören insanlar kaçınma eğilimindedir. Kesinlikle gerekli olmadıkça risk almamayı ya da büyük değişiklikler yapmayı tercih etmezler ve çatışma ya da çatışmaya girmemek için mümkün olan her şeyi denerler. Bu tür insanlar tekneyi sallamamak için mümkün olduğunca çok çalışacaklar, bunun yerine sadece akışa devam etmeyi ve tavır almaktan ya da bir şey hakkında yüksek sesle konuşmaktan doğabilecek olası sorunlardan kaçınmayı tercih edecekler. Kaçınma, kişiliklerinin önemli bir unsurudur.

Beyin görenler: Yapıcı kişilik

İlk önce bir beyin gören insanlar yapıcı olma eğilimindedir. Eleştirel düşünme ve sorunlara çözüm bulma yeteneğine sahiptirler. Ayrıntılara takılmazlar ve büyük resmi görebilirler. Harekete geçmeden önce eylemlerinin sonuçlarını anlayarak mantık ve akıl tarafından yönlendirilirler. Bu tür insanlar, karar vermeden önce bir duruma tüm açılardan bakan bağımsız düşünürlerdir. Yapıcı düşünme, kişiliklerinin önemli bir parçasıdır.

Yüz görenler: Uzlaşmacı ve empatik

İlk önce bir yüz gören insanlar uzlaşmacı olma eğilimindedir. Bir hikayenin iki tarafını da görebilirler ve başkalarının duygularını hesaba katabilirler. İki görüş arasında bir orta yol arama olasılıkları daha yüksektir. Son derece empatik ve diplomatiktirler ve başkalarıyla olan ilişkilerine öncelik verirler. Barışı ve çevreleriyle olan ilişkilerini sürdürmek için genellikle istediklerinin bir kısmından vazgeçmeye isteklidirler. Uzlaşma, kişiliklerinin önemli bir parçasıdır.


Bizi takip edin: Facebook, TwitterInstagramGoogle Haberler 

Astroloji: Ay düğümleri değişti! 1,5 yıllık yeni döngü başladı


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.