Asansör yönetmeliğinde değişiklik: Artık zorunlu olacak!

MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, asansör yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren asansör kabin iç kapısı zorunluluğu getirildiğini belirterek, kabin iç kapısı bulunmayan asansörlerin ağır kusurlu olarak nitelendirilen kırmızı etiket alacağını söyledi.

Asansör kabin iç kapısı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, önceki yıllarda yeşil veya mavi etiketli asansörlerin, son denetimlerde kırmızı etikete dönüşmesi ile ilgili yakınmalarla karşılaştıklarını belirtti.

Atmaca, asansörlerin denetim kriterlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliklerle belirlendiğini ifade ederek, denetim yapan tüm akredite kurum veya kuruluşların, bakanlığın belirlediği ve güncelleyebildiği bu kriterlere göre denetimlerini gerçekleştirdiğinin altını çizdi.


Kontrol kriterleri bakanlıkça belirleniyor

Zaman zaman yurttaşlar tarafından, asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinde uygunsuzluklara yol açabilen kriterlerin, hangi kurum tarafından belirlendiği yönünde sorularla karşılaşabildiklerini belirten Başkan Atmaca, “Net olarak ifade etmeliyim ki asansörlerde denetim kriterleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliklerle düzenlenmiş durumdadır. Bakanlıkça yetkilendirilen çok sayıda A Tipi muayene kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuruluşlar üçüncü taraf muayene hizmetleri sağlayan bağımsız kuruluşlardır. TMMOB Makina Mühendisleri Odası da Türk Akreditasyon Kurumu’ndan akredite, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir A Tipi muayene kuruluşlarından birisidir” dedi.

Atmaca şöyle devam etti:

“Yıllık periyodik kontrollerde uygulanacak kontrol kriterleri tüm muayene kuruluşları için aynıdır. Yeni monte edilecek asansörlerin güvenli halde piyasaya arzı, mevcut asansörlerin de güvenlik seviyelerinin iyileştirilmesi için asansörün yapım yılına göre farklı kriterler uygulanmaktadır. Bakanlık gerek ulusal ve uluslararası standartlar gerekse günün şartlarını göz önünde bulundurarak kriterleri belirlemekte ve güncelleyebilmektedir.


Odamız gibi asansör periyodik kontrollerini yapan tüm A Tipi muayene kuruluşları, Bakanlık tarafından belirlenen bu kriterleri doğrudan uygulamakla mükelleftir. Yönetmelikte yapılan bir güncelleme yeni kriterleri ortaya çıkarabilmekte, bu da geçmiş yıllarda mavi ya da yeşil etiketli bir asansörü, son denetlemede kırmızı etikete dönüştürebilmektedir.”

Asansörde kabin iç kapısı yoksa ağır kusur!

Güncellenebilen kontrol listeleri doğrultusunda denetimleri gerçekleştirdiklerinin altını çizen Atmaca, “Örnek vermek gerekirse, 13 Eylül 2022 tarihinde güncellenen yönetmelikle, asansörler için kabin iç kapısı zorunlu hale getirildi. Bu yönetmelik uyarınca, 1 Temmuz 2023 tarihinden sonra yapılacak periyodik kontrollerde, kabin iç kapısı olmayan asansörler, ağır kusur olarak nitelendirilen kırmızı etiket ile değerlendirilecek.


Yeni asansörlerde böyle bir sorun yok ancak, eski binalarda bulunan asansörlerde kabin iç kapısı bulunmayanlara rastlayabiliyoruz. Bu asansörler için önceki yıllarda, eğer asansörün tasarımında kabin iç kapısı yoksa, kabin içine acil durdurma butonu konularak mavi etiket ile değerlendirebiliyorduk. Bakanlık tarafından yapılan bu güncelleme ile artık montaj tarihi ve kapasitesi ne olursa olsun, tüm asansörler için kabin iç kapısı zorunlu hale getirildi” diyerek sözlerini noktaladı.

Banka kartı kullanmayanlar dikkat: Şubelere 10 bin TL sınırı!


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.