Dünya üzerinde şimdiye kadar kaç insan yaşadı?

Dünya üzerinde bu zamana kadar kaç insan yaşadığı son zamanlarda insanlar tarafından merak ediliyor. Günümüzde Dünya’nın nüfusu 8 milyardan fazladır. Peki bu zamana kadar Dünya’da kaç insan yaşamıştır?

dünya insan

Dünya’da şu an yaşayan insan sayısının tarih boyunca yaşamış olanların toplamından daha fazla olduğu yönünde iddialar bulunuyor. Ancak son veriler ve tahminler bu iddiaların doğru olmadığını gösterdi.

Sanayileşme ve tarım devrimi gibi faktörler, son iki yüzyılda Dünya nüfusunun hızla artmasına yol açtı. 1900 yılında 1.6 milyar olan nüfus, günümüzde 8 milyarın biraz üzerine çıkmış durumda. Ancak, geçmişteki nüfus tahminlerine ve verilerine baktığımızda, yaşayan insan sayısının ölülerin sayısını geçtiği bir dönemin olmadığı görülüyor.


Nüfus Referans Bürosu’ndan (PRB) Wendy Baldwin, yazılı kayıtların, nüfus sayımlarının, vergi toplamanın ve yazılı kayıt sistemlerinin tarih boyunca geliştiğini belirtiyor. İlk insanların Afrika’dan göç ettiği düşünüldüğünde, bu tahminlere güvenmek için oldukça uzun bir süre gerektiğini ifade ediyor.

PRB‘nin son nüfus tahminlerine göre, Demir Çağı’nda Fransa’da ortalama yaşam süresinin sadece 10 ila 12 yıl olduğu tahmin ediliyor. Bu koşullar altında, türün devam etmesi için doğum oranının oldukça yüksek olması gerekiyor. Ancak günümüzde doğum oranları bu kadar yüksek değil.

Dünya üzerinde şimdiye kadar yaklaşık 117 milyar doğum gerçekleşti

PRB’nin tahminlerine göre, M.Ö. 190.000’den bu yana yaklaşık 117 milyar doğum gerçekleşti, ki bu sayı günümüzde yaşayan 8 milyar insan sayısından çok daha fazla.


Ancak bu tahminlerde, geçmişteki insanların okuma yazma bilmediği ve kayıtların tutulmasının zor olduğu gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, geçmişteki nüfus verileri tahminlerden daha düşük olabilir. Sonuç olarak, günümüzde yaşayan insan sayısı tarihsel olarak yaşamış olanların sayısını aşmamış gibi görünüyor. Ancak kesin bir rakam vermek zor, çünkü eski dönemlere ait veriler sınırlıdır ve tahminlere dayanmaktadır.

Astroloji: 18 – 24 Eylül haftalık burç yorumları


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.