Flörtün 5 hali: Flörtleşme çeşitleri nelerdir?

Flörtleşme çeşitleri nelerdir? Taraflar flörtleşme sürecinde hangi davranışları gösteriyor? Öne çıkan davranışlarınız sizi hangi flört kategorisine sokuyor? Psikolog Dr. Gizem Sürenkök, flörtleşme çeşitlerini anlattı.

Flörtleşme çeşitleri

Günümüzde ilişkilerin temelini oluşturan flörtleşme, bireyler arasındaki iletişimi daha keyifli ve anlamlı hale getiren bir süreç olarak ön plana çıkıyor. Flörtleşmenin farklı yönleri ve çeşitleri, ilişkilerin şekillenmesinde büyük bir rol oynuyor.

Yakın İlişkiler Kurucusu Psikolog Dr. Gizem Sürenkök, flörtleşme hakkında şunları söylüyor: “Çoğumuz çekici bulduğumuz kişinin bize karşı ilgisi olup olmadığını merak ediyoruz. Davranışlarından veya sözlerinden çıkarım yapmaya çalışıyoruz. Peki o kişinin bizden hoşlandığını nasıl anlıyoruz? Flört etme davranışı hem aradaki bağı güçlendirmeye hem de o kişinin ilgisinin ne boyutta olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Flört etme aşamalarının yanı sıra kişinin sergilediği flörtleşme türü de karşı tarafa ilgisini belli etmesini sağlıyor.”


2010 yılında yürütülen bir araştırmanın, 5 farklı flört türü olduğunu gösterdiğini belirten Psikolog Dr. Gizem Sürenkök, flörtleşme çeşitlerini şöyle sıralıyor:

1- Geleneksel Flört Çeşidi

Genellikle içe dönük kişilerin geleneksel flört çeşidini daha yüksek oranda tercih ettikleri görülüyor. Bu kişiler flört davranışlarında geleneksel roller çerçevesinde hareket ediyorlar. Heteroseksüel ilişkilerde erkek, flörtü başlatan ve sonraki süreçlerde de ilk adımı atan taraf olurken, kadın ise ilgisini daha çok sözsüz davranışlar veya uzun bakışmalarla ifade ediyor.

Geleneksel bir şekilde flörtleşen kadınlar, bir ilişki kurulabilmesini düşük bir ihtimal olarak görüyorlar. Bir ilişki kurulduğunda ise ilişkiye güven duymuyorlar ve o ilişkinin başarıyla sonuçlanacağını düşünmüyorlar. Potansiyel partnerleriyle iletişim kurmada ve aralarındaki ilişkiyi ilerletmede zorlanıyorlar. Bir ilişkiye başladıklarında ise bu durum aralarında kurulan bağlanmayı ve cinsel uyumu olumsuz yönde etkiliyor.

Öte yandan bu şekilde flörtleşen erkeklerin hayatlarında çekici buldukları kişi sayısı daha az oluyor. Karşılarındaki kişiye romantik hislerini belli etmeden önce aradaki bağı kuvvetlendirmeye çalışıyorlar. Eğer iki taraf da yüksek boyutta geleneksel ise kur aşamalarının çoğunda yavaş bir ilerleme kaydediliyor.


2- Fiziksel Flört Çeşidi

Bu flört çeşidinde kur yapma döneminin başında kişiler arasındaki iletişim çoğunlukla cinsellik üzerine oluyor. Yüksek oranda fiziksel flörtleşme gösteren bireyler, isteklerini ve ilgilerini fiziksel olarak ifade edebiliyorlar. Hızlıca karşılarındaki insanı çekici bulabiliyor ve ortamdaki diğer insanların ilgilerini de kolaylıkla fark edebiliyorlar. Potansiyel partnerle kurulan ilişkide ise cinsel uyum ve duygusal bağlanma hızlı gelişiyor.

samimi flört

3- Samimi Flört Çeşidi

Samimi flört çeşidinde birey potansiyel partneriyle duygusal bir bağ kurmak istiyor. Hatta bir araştırmaya göre duygusal bağ kurmak, flörtleşme sırasında en çok arzulanan durum oluyor. Samimi flörtleşme yöntemini kullanan kişiler, flörtün başlarında çekici buldukları insana daha rahat bir şekilde yaklaşabiliyorlar. Kendilerini açmaya, karşılarındaki kişiye destek vermeye ve onunla yakınlık kurmaya daha istekli oluyorlar. Girdikleri ortamda herkesin kendileriyle flört ettiği kanısına varabiliyorlar. Geleneksel flörtleşmenin aksine daha güvenli, başarılı olabilme ihtimalinin daha yüksek olduğu ilişkiler kuruyorlar. Geleneksel flörtleşmedeki kadar yavaş ilerlemeden kurulan bu ilişkide, güçlü bir duygusal bağ ve cinsel uyum yakalanabiliyor.

4- Oyuncu Flört Çeşidi

Flörtün eğlence olarak görüldüğü bu flört çeşidi, dışa dönüklüğü ve kişinin öz güvenindeki artışı barındırıyor. Flörtün devamında ilişkinin ilerletilmesi gerekli görülmüyor. Bu şekilde flörtleşen kişiler genellikle diğerlerinin kendi hareketleri karşısında ne düşündüğünü önemsemiyorlar. Kişi genellikle kısa süredir ilgi duyduğu insanlarla flört etmeyi tercih ediyor. Tüm flört çeşitleri arasında sadece bu flört çeşidini erkeklerin daha yüksek oranda tercih ettikleri görülüyor. Erkekler için cinsel uyumun yüksek olduğu ve çok fazla önemin atfedilmediği ilişkiler çok hızlı ilerleyebiliyor. Diğer yandan bu şekilde flörtleşen kadınlarda, flört sırasında kendini açma davranışı yüksek oranda görülüyor.

5- Nazik Flört Çeşidi

Nazikliğe önem verilen bu flört çeşidinde kişiler, romantik ilgilerini kurallara uygun ve dikkatli bir biçimde karşı tarafa gösteriyorlar. İletişimlerinde cinsellik içeren davranışlara pek yer vermiyorlar. Flört ederken kurulan bağı ilerletme ve potansiyel partnere ilgi gösterebilme ihtimali daha düşük oluyor. Nazik flörtleşme çeşidini yüksek oranda sergileyen kişiler; muhtaç, utanç verici veya zorlayan biri gibi görünme endişesi duyabiliyorlar.


Aynı araştırma, bahsedilen flört çeşitleri arasında da bir ilişki olduğunu gösteriyor. Geleneksel flört çeşidinin nazik flört çeşidiyle arasında pozitif bir ilişki varken, oyuncu flört çeşidiyle arasında negatif bir ilişki bulunuyor. Diğer yandan, oyuncu flört çeşidi fiziksel flört çeşidiyle daha ilişkili görülüyor. Samimi flört çeşidi ise fiziksel ve nazik flört çeşitleriyle pozitif bir ilişki barındırıyor.

Kendinizi ve ilişkilerinizi yenileme kılavuzu


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.