İnsan beyninin neden bu kadar büyük olduğu sorusuna yeni cevap: “Cinsel olgunlaşma”

İnsan beyninin boyutu son 4 milyon yılda kabaca üç katına çıktı. Bu hızlı genişlemenin ardındaki faktörlerse tam olarak anlaşılamıyor. Bu bilmeceyi çözmeye çalışan Biyolog Mauricio González-Forero, insanın bilişsel mekanizmalarının gelişimini canlandıran bir bilgisayar modeli tasarladı.

İnsan beyninin

Simülasyon, insan beyninin boyutunun cinsel olgunlaşma sürecinin uzaması nedeniyle büyüdüğünü düşündürdü.

İskoçya’daki St. Andrews Üniversitesi’nde görev alan biyolog, ürettiği bilgisayar modelinin 7 farklı insansı (hominin) türünün beyin ve vücut boyutunu doğru tahmin edebildiğini, dolayısıyla modelinin güvenilir olduğunu ileri sürüyor.


Ancak bulgularını açıkladığı makale henüz hakem onayından geçmedi. Şimdilik bilimsel makale arşivi BiorXiv’de yayımlanan araştırmada beyin boyutu hesaplanan türler arasında Australopithecus afarensis ve Homo sapiens de yer aldı.

González-Forero, bulgularından hareketle, beyin büyüklüğünün her zaman cinsel olgunlaşma yaşına bağlı olduğu sonucuna vardı. Diğer bir deyişle cinsel gelişim yaşı arttıkça beynin boyutu da artıyor.

Yazar, modern insanları örnek vererek, kadınlarda yumurtalık foliküllerinin nispeten geç ortaya çıkmasının, çocukluk döneminde beyin boyutunda muazzam bir genişlemeye olanak verdiğini gösteriyor.

Buna göre yetişkin insan beyninin, vücut boyutu açısından beklenenden 6 kat daha büyük olmasının nedeni de aynı mekanizma.

Diğer bir deyişle, bilim insanı, insan beyninin daha zeki olmak üzere girişilen evrimsel bir yarışın ürünü değil, gecikmiş cinsel gelişiminin bir yan ürünü olduğuna inanıyor.

Makalede konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

Bu yaklaşım, homininlerin beyin genişlemesinin, folikül sayısındaki seçilim nedeniyle meydana geldiğini düşündüren derin bir analize olanak tanıyor.Kaynak: Evo-devo dynamics of hominin brain size | bioRxiv

Zihin okuma gerçek mi oluyor? Yapay zeka beynin gördüğü bir görüntüyü yeniden üretti


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.