Çalışma saatlerine isyan etti: Bunun adı modern kölelik!

Bir sosyal medya kullanıcısı Türkiye’deki çalışma saatlerine ve koşullarına isyan ederek bunun adının ‘modern kölelik‘ olduğunu söyledi.

modern kölelik

Video aşağıda – Türkiye’de çalışma saatleri ve koşulları çalışanların mutsuz olmasına yol açarken çalışma saatlerinin insani koşulların üzerinde olması ise insan hakların aykırı. Bunu eleştiren beyaz yakalı bir sosyal medya kullanıcısı çalışma saatlerine isyan etti.

“Bunun adı modern kölelik!”

Hava aydınlanmadan evden çıkıp saat 09.00’da başlayan işine yetişmeye çalıştığını belirten kadın akşam da en iyi ihtimalle 20.30’da eve gittiğini söyleyerek “Ben hayat mı yaşıyorum” diyerek sitem etti. Kullanıcı eleştirdiği çalışma koşullarını modern kölelik olarak nitelendirip, düşüncelerini videoya aldı.


Kadın, “sözde kölelik yasak” diyerek sitem etti. Bu isyanını sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o video:

Türkiye, Küresel Kölelik Endeksi’nde 5’inci sırada!

2023 Küresel Kölelik Endeksi’ne göre, 2021 yılında Türkiye’de herhangi bir gün modern kölelikte yaşayan 1,3 milyon insan olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı Türkiye’de her bin kişiden 15,6’sının modern köle olduğu anlamına geliyor.

Modern Kölelik Nedir?

Modern kölelik, bir kişinin tehdit, şiddet, zorlama, aldatma veya gücünü kötüye kullanılması nedeniyle reddedemeyeceği veya terk edemeyeceği sömürü durumlarını ifade ediyor. Zorla çalıştırma, zorla evlendirme, borç esareti, cinsel sömürü, insan kaçakçılığı, kölelik benzeri uygulamalar, zorla veya kölece evlilik ve çocukların satışı ve sömürüsü gibi pek çok biçime sahip olmakla birlikte farklı isimlerle de bilinir. Modern kölelik, dünyadaki her ülkeyi etkileyen gizli bir suç. Madencilik, tekstil üretimi ve tarım da dahil olmak üzere birçok endüstride, evlerden mülteci kamplarına kadar pek çok bağlamda bulunuyor.


Koronavirüs pandemisi çok sayıda insanı yoksulluğa ve aşırı çalışma koşullarının içine çekti. 2016 yılına kıyasla bugün dünyadaki modern kölelerin sayısı 10 milyon kişi arttı. Küresel Kölelik Endeksi’nde 5’inci sırada yer alan Türkiye’de çoğu insan günde 11 saat boyunca çalışıp açlık sınırı altında maaşa razı olmak durumunda kalıyor.

Dünyada Modern Kölelik

Endeks’e göre 2021 yılında dünyada herhangi bir günde tahmini olarak 50 milyon insan modern köleliğe maruz kalıyor. 50 milyon insandan yaklaşık 27,6 milyonu zorla çalıştırılıyor ve 22 milyonu zorla evlendiriliyor. Bu sayı dünyadaki her 150 kişiden biri anlamına geliyor. Dünyada modern köleliğin en yüksek olduğu beş ülke sırasıyla Kuzey Kore, Eritre, Moritanya, Suudi Arabistan ve Türkiye. Kuzey Kore, Eritre, Moritanya ve Afganistan 2018 Küresel Kölelik Endeksi’nde de modern köleliğin en yaygın olduğu on ülke arasında yer almıştı.

Öte yandan, Japonya dışında modern köleliğin en düşük olduğu ülkeler Kuzey veya Batı Avrupa’da yer alıyor. Ancak İsviçre, Norveç, Almanya, Hollanda, İsveç, Danimarka, Belçika, İrlanda ve Finlandiya gibi modern köleliğin daha az yaygın olduğu ülkelerde bile binlerce insan, toplumsal cinsiyet eşitliğine, sosyal refaha ve siyasi istikrara rağmen güçlü ceza adalet sistemlerine rağmen çalışmaya ve evlenmeye zorlanıyorlar.

Dünyada en kırılgan grupta yer alan kadınlar, çocuklar ve göçmenler orantısız bir şekilde modern kölelikten daha fazla etkileniyorlar. Modern kölelikte dünyadaki tüm insanların 12 milyondan fazlası çocuk ve yarısından fazlasını da kadınlar oluşturuyor. Göçmen işçilerin zorla çalıştırılma olasılığı ise göçmen olmayan işçilere kıyasla üç kat daha fazla.


Kaynak: https://www.dogrulukpayi.com/bulten/turkiye-kuresel-kolelik-endeksi-nde-dunyada-besinci-sirada

Yurt dışında çalışmak isteyenlere tüyolar


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.