Dev araştırma: Uzun yaşamın sırrı ‘kanınızda’ gizli!

Bilim insanları yaptıkları son araştırmada yüzyıllık uzun yaşamın sırrını paylaştı. Araştırmalar uzun yaşamın en büyük sırrının kişinin kanında saklı olduğunu gösteriyor.

Uzun yaşamın sırrı

İnsanlar yaşayıp öldüğünden beri, kaşifler efsanevi bir “Gençlik Çeşmesi” arıyorlardı. Bunu şimdiye kadar kimse bulamamış olsa da tıp uzmanları uzun yaşamın ipuçlarını çok daha yakın bir yerde bulduklarına inanıyorlar: “Kanımızda.”

Bilim insanları uzun yaşamın sırrın araştırmak için yıllardır çaba harcıyor. 100 yaşına ulaşan kişiler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, asırlık kişilerin 60’lı yaşlarından itibaren incelenen kan şekeri düzeylerinin, kendilerinden kısa ömür süren akranlarına göre daha düşük olduğu tespit edildi.


İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nden Doç Dr. Karin Modig, Conversation‘da şunları yazdı: “Yüzüncü yaş günlerine ulaşanların, 60’lı yaşlarından itibaren daha düşük glikoz, kreatinin ve ürik asit seviyelerine sahip olma eğilimindeydiler.”

“Asırlık insanların çok azının hayatının erken dönemlerinde glikoz seviyesi 6,5’un üzerinde veya kreatinin seviyesi 125’in üzerindeydi” diye ekledi.

Dev araştırma

İsveçli araştırmacılar, aralarından yüzlercesinin 100. yaş gününe ulaştığı 60 yaş üstü 44 bin kişiden kan örnekleri aldı. Analiz sonucunda, bu kişilerin kan şekeri düzeylerinin daha düşük çıkmasının yanı sıra, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının da daha sağlıklı olduğu ortaya çıktı.


Uzun yaşamın sırrı: Asıl mesele kanınız!

100’e kadar yaşayan katılımcılar arasındaki 12 biyolojik belirteci, yaşamayanlarla karşılaştırdılar. Bu belirteçler arasında toplam kolesterol, kan şekeri, ürik asit, kreatinin, demir, albümin gibi veriler yer aldı. Daha önceki çalışmalarda hepsi ölümle ilişkilendirilmişti.

GeroScience dergisinde yer alan sonuçlar, daha yüksek demir düzeylerinin ve toplam kolesterol düzeyinin, 100 yaşına ulaşma şansının daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu gösterdi. Ancak sonuçlar, toplam kolesterolü 5,2 mmol/L veya altında olan kişilerin yalnızca yüzde ikisinin 100 yaşına kadar yaşadığını, buna karşılık kolesterol değeri 7,2 mmol/L veya daha yüksek olanlarda bu oranın yüzde 3 olduğunu gösterdi.

Ekip, düşük glikoz, kreatinin, ürik asit ve karaciğer enzim düzeylerinin 100 yaşını geçme ihtimalinin daha yüksek olduğuna işaret ettiğini söyledi. En düşük ürik asit seviyesine sahip gruptakilerin 100’e ulaşma şansı yüzde 4 iken, en yüksek ürik asit seviyesine sahip olanların yalnızca yüzde 1,5’i 100’e ulaşabildi.Kaynak: Murata, S., Ebeling, M., Meyer, A.C. et al. Blood biomarker profiles and exceptional longevity: comparison of centenarians and non-centenarians in a 35-year follow-up of the Swedish AMORIS cohort. GeroScience (2023). https://doi.org/10.1007/s11357-023-00936-w

Astroloji: 12 Ekim Mars Akrep transiti burç yorumları


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.