Koçluk süreçleri ile sıfırdan zirveye sosyal sürdürülebilirlik stratejileri

Günümüzde şirketler, sadece kâr odaklı bir yaklaşım yerine, sosyal sürdürülebilirlik hedeflerine de odaklanmaya başlamışlardır. Sosyal sürdürülebilirlik, şirketlerin toplum, çalışanlar ve çevre üzerinde pozitif bir etki yaratma amacını ifade eden bir yaklaşımdır. Ancak, sıfırdan zirveye sosyal sürdürülebilirlik stratejileri oluşturmak ve uygulamak her zaman kolay değildir. İşte bu noktada koçluk süreçleri, şirketlere sosyal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolculuğunda kılavuzluk sağlamaktadır. BM 2030 Hedeflerine ulaşmak ve bu hedefler doğrultusunda topluma ve gezegene karşı duyarlıllığını göstermek için tüm şirketlerin belli bir aksiyon planı dahilinde ilerlemeleri gereği çok açıktır.

sürdürülebilirlik

Koçluk süreçleri bir şirketi sosyal sürdürülebilirlik konusunda sıfırdan zirveye taşıma potansiyeline sahiptir. Bunun için takip edilmesi gereken stratejik adımlardan bazıları şunlardır:


 1. Aşama: Durum Tespiti ve Hedef Belirleme

Şirketin mevcut sosyal sürdürülebilirlik durumunun değerlendirilmesi ve güçlü yönlerini belirlenmesi gerekmektedir.

 • Sosyal sürdürülebilirlik koçları, çalışanlar arasında sosyal sorumluluk bilincini ölçmek için anketler veya geri bildirim mekanizmaları kullanmalıdır.
 • Şirketin çevresel etkilerini değerlendirmeli ve mevcut sürdürülebilirlik uygulamaların
 • ı belirlemelidir.
 • Sosyal sürdürülebilirlik konusunda başarı hikayelerini ve iyi uygulama örneklerini araştırmalıdır.

Koçlar, sosyal sürdürülebilirlik hedeflerini tanımlamalı ve şirketin vizyonuyla uyumlu hedefler belirlemelidir. Çalışanlar, paydaşlar ve yöneticilerle katılımcı bir süreç yürüterek sosyal sürdürülebilirlik hedefleri oluşturmalıdır. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, erişilebilir, gerçekçi ve zamana bağlı olması gerekmektedir. Hedefleri belirlerken, paydaş beklentilerini ve küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerini (SDG’ler) göz önünde bulundurmalıdır.Koçluk

 1. Aşama: Liderlik Geliştirme ve Farkındalık Oluşturma

Sosyal sürdürülebilirlik koçları, liderlerin sosyal sürdürülebilirlik değerlerini benimsemeleri ve liderlik becerilerini geliştirmeleri için destek sağlamalıdır:

 • Liderler için sosyal sürdürülebilirlik hedeflerini, stratejileri ve faydalarını anlatan bilgilendirici oturumlar düzenlemelidir.
 • Liderlere sürdürülebilirlik değerleriyle uyumlu liderlik davranışlarını sergilemeleri için geri bildirim ve koçluk süreçleri sunmaldır.
 • Liderlere sürdürülebilirlikle ilgili eğitim ve kaynaklara erişim sağlayarak bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmalıdır.

Koçlar, sosyal sürdürülebilirlik süreçleri için sirket içinde bu konudaki farkındalığını artırmak için eğitim ve bilinçlendirme programları düzenlemelidir. Eğitim ve seminerler bu sürecin önemli bir parçasıdır. Bilinçlendirme kampanyaları, panolar, iç iletişim araçları ve dijital platformlar aracılığıyla çalışanların farkındalığını artırmalıdır. Sosyal sorumluluk projelerine katılım fırsatları sunmalı ve çalışanların bu projelerde aktif rol almalarını teşvik etmelidir.

 1. Aşama: Ekip İşbirliği ve Katılımı Teşvik Etme

Ekipler arasında iş birliğini güçlendirmek ve sosyal sürdürülebilirlik projelerine aktif katılımı teşvik etmek için ekip koçluğu yapılmalıdır:


 • Koçlar, ekiplerin sosyal sürdürülebilirlik projelerinde çalışma grupları oluşturmasını sağlamalıdır.
 • Ekip üyelerinin güçlü yanlarını, yeteneklerini ve ilgi alanlarını değerlendirmeli ve projelerde bu yeteneklerini kullanmalarını sağlamalıdır.
 • Ekip içinde iş birliği, iletişim, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmek için eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlemelidir.

Çalışanların farklı departmanlardan bir araya gelerek ortak hedeflere odaklandığı projeler ve çalışmalar organize eden koçlar, çalışanlar arasında sosyal sürdürülebilirlikle ilgili proje takımları veya çalışma grupları oluşturmalıdır. Projelerin başarılı olması için kaynaklar ve desteğin sağlanmasını ve çapraz fonksiyonel iş birliğini yaygınlaştırmalıdır. Sosyal sürdürülebilirlik konusunda en iyi uygulamaları paylaşmak ve başarıları kutlamak için de platformlar oluşturmalıdır.

 1. Aşama: Stratejilerin Uygulanması ve Değişim Yönetimi

Koçlar, bu aşamada belirlenen stratejilerini şirket içinde uygulamaya başlayabilir. Stratejileri eylem planları halinde ayrıntılı bir şekilde belirlemeli ve sorumlulukları ilgili departmanlara atamalıdır. İlgili departmanlar arasında koordinasyonu sağlamak için de düzenli toplantılar ve iletişim mekanizmaları oluşturmalıdır. Stratejilerin uygulanmasını desteklemek için performans göstergeleri belirlemeli ve ilerlemeyi takip etmelidir.

Sosyal sürdürülebilirlik koçları, değişim yönetimi süreçlerini kullanarak çalışanların değişime adapte olmasını ve stratejilerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamalıdır. Bunun için öncelikle değişimin nedenlerini ve faydalarını çalışanlarla paylaşmalıdır. Değişime direnci azaltmak ve iş birliğini teşvik etmek için iletişim, eğitim ve destek mekanizmaları oluşturmalıdır ve çalışanların geri bildirimlerini ve endişelerini dikkate alarak stratejileri esnek bir şekilde ayarlamalıdır.

 1. Aşama: İlerleme Takibi ve Performans Değerlendirmesi

Kurumsal koçlar, belirlenen hedeflere yönelik performans göstergeleri belirlemeli ve ilerlemeyi düzenli olarak takip etmelidir. Hedefleri ölçülebilir hale getirmek için anahtar performans göstergeleri (KPI’lar) belirlenmelidir. İlerlemeyi izlemek için de düzenli olarak raporlama ve değerlendirme süreçleri oluşturulmalıdır. Gerçekleşmeleri, mevcut durumu ve hedeflere ne kadar yaklaşıldığını çalışanlarla canlı olarak paylaşmalıdır. Sosyal sürdürülebilirlik koçları ayrıca performans değerlendirmeleri yaparak stratejilerin etkinliğini değerlendirmeli ve gerektiğinde düzeltici adımlar atmalıdır. Stratejilerin etkisini ve sonuçlarını değerlendirmek için periyodik olarak performans değerlendirmeleri yapmalıdır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı uygulamaları ve geliştirme alanlarını belirlemelidir. Eksiklikleri düzeltmek ve stratejileri iyileştirmek için düzeltici ve önleyici eylemler oluşturmalıdır.

 1. Aşama: Sürekli İyileştirme ve Yenilikçilik
 • Çalışanlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını destekleyen platformlar oluşturabilir.
 • Çalışanların eğitim ve gelişim fırsatlarından yararlanmasını teşvik etmelidir.
 • Yenilikçi fikirleri teşvik etmeli ve çalışanlara yenilik yapma ve sürekli iyileştirme için fırsatlar sunmalıdır.

Yenilikçi fikirleri destekleyen koçlar sosyal sürdürülebilirlik stratejilerini sürekli olarak iyileştirme fırsatlarına odaklanmalıdır. Bunun için de;

 • Çalışanlar arasında yenilikçi fikirlerin paylaşılması ve tartışılmasını her zaman teşvik etmelidir.
 • İyileştirme fırsatlarını ve yenilikçi projeleri desteklemek için kaynaklar ve bütçe ayrılması konusunda üst yönetimle istişate toplantıları yapmalı, kendilerine bilgi aktarmalıdır.
 • Sadece iç paydaşlardan değil dış paydaşlardan gelen geri bildirimleri de dikkate alarak stratejileri sürekli olarak geliştirmelidir.

Bu stratejik plan içerisindeki her aşama, şirketin özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre uyarlanabilir. Şirketler, sosyal sürdürülebilirlik alanında uzman kurumsal koçlarla beraber çalışarak hedeflerine ulaşma yolunda önemli avantajlar elde edebilir.

Sürdürülebilir mimari: Geleceğin ofisleri “sürdürülebilir” olacak


Ayça Aksoy
1988 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğretim ve lise öğretimini İstanbul ve Antalya'da tamamladı. 2016 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden Mezun oldu. Halen eğitimine İstanbul Üniversitesi Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisansı programında devam etmektedir. ICF Akredite Koçluk eğitimleri almış ve CSR-Project ismi ie kurucu ortağı olduğu firma çatısında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı, Eğitim ve Koçluk hizmetleri vermektedir. Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir.