Almanya’dan Türklere Mavi Kart yolu açıldı: Kabul edilecek mesleklerin tam listesi!

Almanya’da ‘Nitelikli Göç Yasası’ 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girdi. Bu yasa ile Türklerin Almanya’da çalışma fırsatı genişleyecek. Farklı 64 dalda Türk uzman göreve alınacak. İşte o mesleklerin tam listesi…

almanya mavi kart

Nitelikli göç ve istihdam ihtiyacını karşılamak isteyen Almanya’da, 1 Kasım itibariyle ‘Yeni Nitelikli Göç Yasası’ yürürlüğe girdi.

Yıllda 39 bin 682 euro brüt maaşlı iş bulanlar Mavi Kart sahibi olacak. Yasanın bir kısmı Mart 2024’te, bir kısmı ise Haziran 2024’te uygulamaya girecek.


Ayrıca, Mavi Kart uygulamasının kapsamı da genişletildi. Tıp, mühendislik ve matematik gibi alanların yanı sıra çeşitli meslek grupları da iş bulduğu takdirde Mavi Kart alabilecek.

Almanya’nın iş-çalışma vizesi vereceği ve uzman kişileri istihdam edeceği gruplar belli oldu.

• Diş Hekimleri

• Kimyagerler

• Eczacılar

• Hemşire ve Ebeler

• Meteorologlar

• Jeolog ve Jeofizikçiler

• Matematik ve İstatistikçiler

• Öğretmenler veya eğitim kurumlarında çeşitli görevlerde bulunan kişiler

• Biyolog, Zoolog ve Botanikçiler

• Veterinerler

• İmalat sektöründe uzman kişiler

• Su ve kalorifer tesisatçıları

• Maden, inşaat ve lojistik dalındaki uzmanlar

• Bilgi ve iletişim uzmanları (IT ve bilgisayar programcıları)

• Medya ve iletişim teknolojisi uzmanları, dil bilen gazeteciler

Mavi Kart uygulaması ile Almanya, dil bilen ve mühendislik alanında uzman olanları da ülkesine kabul edecek. Bu kapsamda işe alınacakların listesi de belirlendi.

• Maden ve Metalürji Mühendisleri

• Elektrik, Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisleri

• Çevre Koruma Mühendisleri

• İşletme ve İletişim Mühendisleri

Sağlık sektörü çalışanları da Mavi Kart uygulamasından yararlanabilecek.

Yeni yasa ile gelen çalışanların koşulları Mart 2024’ten sonra iyileşecek. Çalışanların tüm şartları yerine getirdiği senaryoda, oturum izni verilecek. Dil şartı yumuşatılacak ve kişilere istediği işte çalışma imkanı verilecek.

Haziran 2024’te uygulanmaya başlayacak yasalarla Şans Kartı sistemi devreye girecek. Çalışanlara emeklilik ve sendika hakları tanınacak. Ayrıca diploma veya uzmanlık belgeleri, ilgili şehirlerde daha kolay tanınacak.

Almanya, Türk vatandaşlarına sağladığı bu fırsatlarla birlikte ülkeye nitelikli göç sağlamayı hedefliyor.

almanya göçmenlik

Almanya’da Türklere Mavi Kart yolu ile kabul edilecek mesleklerin tam listesi:

• İmalat sektöründe uzman kişiler.

• Su-kalorifer tesisatçılar

• Madencilik, inşaat ve lojistik sektöründe yetişmiş elemanlar ve bunların yöneticileri

• Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler

• Medya ve iletişim uzmanları, dil bilen gazeteciler

• Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler

• Bilgisayar uzmanları, IT’ciler, her türlü bilgisayar programcıları

• Çocuk yuvası eğitmenleri

• Kreş ve çocuk bakımı ile ilgilenenler

• Her türlü sağlık hizmeti veren yetişmiş elemanlar

• Hemşire, hastabakıcı, yuva eğitmeni v.s

• Veterinerler

• Diş hekimleri

• Eczacılar

• Hemşire ve ebeler

• Öğretmenler ve eğitim sisteminde başka görevler alabilecek olanlar

• Öğretmen yetiştirenler, okul yöneticileri

• Yaşlı bakım hizmeti verenler

• Sosyal hizmet uzmanları

• Finans ve sigorta alanında uzman, yönetici kişiler


• Fizikçiler ve astronomlar

• Meteorologlar

• Kimyagerler

• Jeolog ve jeofizikçiler

• Matematikçi ve istatistikçiler

• Biyolog, botanikçi, zoolog ve buna yakın meslek erbabı kişiler

• Tarım, orman ve balıkçılık alanında uzmanlar veya danışmanlar

• Çevre bilimcileri, araştırmacılar

• İşletme ve üretim mühendisliği

• İnşaat mühendisliği

• Çevre koruma mühendisliği

• Makine mühendisliği

• Kimya mühendisliği

• Maden ve metalurji mühendisliği, buna yakın uzmanlıklar

• Çeşitli diğer alanlardaki mühendisler

• Elektroteknik, elektronik ve telekomünikasyon alanındaki mühendisler

• Mimarlar, iç mimarlar, çevre planlamacıları ile yüksek mimarlar

• Üretim ve tekstil tasarımcıları

• Şehir, alan ve çevre-trafik planlamacıları

• Kadastro ve ölçüm uzmanları

• Grafik ve multimedya tasarımcıları

• Eğitim almış veya meslek olarak yetişmiş, diplomalı- belgeli hasta bakıcıları

• Eğitim almış, diplomalı- belgeli kadın doğum yardımcıları

• Çevre ve iş sağlığı, hijyen- bakım uzmanları

• Fizyoterapistler

• Diyetisyenler, beslenme uzmanları

• Konuşma ve duyma terapistleri

• Ortopedistler

• Sağlık alanında uzmanlığı bulunan her türlü personel

• Üniversite ve yüksek okul öğretim görevlileri (Ders ya da uzmanlık belirtilmiyor)

• Meslek eğitimi ve meslek okullarında eğitim verebilecek kişiler

• İlkokul ve ortaokul öğretmenleri

• Kreş öğretmenleri ve okul öncesi hazırlık öğretmenleri, eğitmenler

• Pedagoji ve öğretmen yetiştirme

• Özel pedagoji uzmanları

• Yabancı dil öğretmeni

• Müzik öğretmeni

• Sanat dersi öğretmeni

• IT ve bilgisayar uzmanı yetiştiricisi

• Sistem analizcisi

• Yazılım geliştirici

• İnternet sitesi ve multimedya geliştiricisi

• Uygulama ve IT programcısı (Bu alanda, henüz adı konulmamış ve ihtiyaç duyulan her türlü personel)

• Bilgisayar yöneticileri ve veritabanı (datenbank) geliştiricileri

• Her türlü sistem yöneticisi

• Bilgisayar iletişimi, bağlantı uzmanları ve bu alanda yetişmiş her türlü personel


• Bilgisayar sistemleri ve ağ kurulumları ile ilgili her türlü personel

İngilizce iş mülakatlarında en çok sorulan sorular açıklandı


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.