E-imza nedir? Elektronik imza nasıl alınır?

Günümüzde sıkça e-imza konusu kulaklarımıza çalınıyor. Zaman zaman, özellikle adli ya da kamusal evrakların üzerinde “e-imzalıdır” ibaresiyle sıkça karşılaşıyoruz. Peki nedir bu e-imza? Procenne’in uzman ekibi e-imza hakkında bilinmeyenleri derledi…

elektronik imza E-imza, çeşitli elektronik ortamda barındırılan belgelerin bütünlük, sahiplik, mevzuata uygunluk ve güvenliğini sağlayan bir sanal imzalama yöntemidir.

E-imzalar, kişi adına tanımlanan ve Sertifika Sağlayıcı tarafından üretilen bir sertifika dosyası ile özetleme ve imzalama işlemi ile gerçekleştirilir. Sertifika Sağlayıcılar, Türkiye’de ESHS (Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı) olarak, uluslararası pazarda ise Sertifika Otoritesi (Certificate Authority ya da kısaca CA) olarak anılırlar.


E-İmzalar, kişisel (NES – Nitelikli Elektronik Sertifika) ya da kurumsal (Mali Mühür, e-Mühür) olmak üzere iki farklı kategoride hizmete sunulmuştur. E-imza, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve destekleyici birçok yönetmelik ile kamu iletişimi ve kurumsal sistemlerde öncelikli bir gereksinim olarak sunulmaktadır.

Elektronik imza, kimlik ile eşdeğer yetilere sahiptir; dolayısıyla elektronik imzanın bir başkası tarafından kullanılması halinde, yapılan işlemler, sertifikanın asıl sahibince gerçekleştirildiği göz önüne alınarak işleme tabi tutulur. Bu da kişilerin ve kurumların büyük maddi ve manevi zararlarla karşılaşması riskini doğurur.

Elektronik imzaların güvenliği

Elektronik imzaların güvenliğini sağlamak için en güvenli çözüm, Common Criteria EAL 4+ seviyesinde güvenlik standartlarında üretilmiş bir donanım içinde saklanmasıdır. Kişisel kullanım için bilgisayarlara USB portundan takılabilen Token donanımları kullanılabilir. Maliyeti düşük ve taşınabilir Token’lar, günde 3-4 imzalama işi yapabilecek kişiler için yeterlilik sağlar ancak kaybolma, çalınma, bozulma risklerinin yanı sıra az kullanım amaçlı olmaları sebebiyle düşük performans sağlarlar.


e-imza

Günlük kullanım hacmi, imzalanacak belgelerin boyutları, farklı imzalama yetenekleri ve yüksek güvenlik gerektiren tüm yapıların elektronik imza sertifikalarını barındırmak için bir HSM kullanması büyük önem arz etmektedir. HSM’ler, güvenlik ve performansın yanı sıra birden fazla sertifikayı aynı donanım içinde saklama, yedekleme, iş sürekliliği ve mevzuata uygunluk için gerekli tüm altyapıyı sunmaktadır.

E-imza nasıl alınır?

Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere www.btk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Elektronik imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir veya e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden edinilebilir.


Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazırdır.

Siber güvenlikte ‘Sıfır Güven’ potansiyelinden faydalanmanın 5 yolu


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.