Sigarayı bıraktıktan sonra alınması gereken 7 önlem!

Sigarayı bıraktıktan sonra

Sigarayı bıraktıktan sonra, kalıcı olarak uzak durulabilmesi için bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor.

Memorial Antalya Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Uz. Dr. Yalçın Kahya, sigara bırakma yöntemleri hakkında bilgi verdi; sigarayı bıraktıktan sonra alınması gereken önlemler hakkında uyarılarda bulundu.

Sigara bağımlılığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak kabul ediliyor ancak önlenebilir sağlık problemleri arasında yer alıyor. Sigara bağımlıları hayatları boyunca sürekli bırakma ve tekrar başlama gibi karmaşık bir döngü arasında gidip geliyor ve genellikle sigarayı kişinin tek başına bırakması güç olabiliyor.


“Sigaranın benim hayatımdaki yeri nedir?” sorusunun yanıtı önemli

Sigara bırakma polikliniklerine birçok sigara bağımlısı başvurmaktadır. Kimi zaman bu hastaların sigara bırakma polikliniklerine başvurusu kendi istekleriyle olmakla birlikte, kimi zaman doktorlarının yönlendirilmesi, kimi zaman da çevreden gelen baskılarla olmaktadır. Hangi şekilde olursa olsun hastalara sigara bırakma konusunda yardım edebilecek seçenekler mevcuttur. Sigara bırakmak için başvuran kişiye öncelikle “sigaranın hayatınızdaki yeri nedir” sorusu sorulmalıdır. Kişi sigarayı zor durumlarla başa çıkmak, rahatlamak, kaygısından kurtulmak, derin nefes almak, olaylardan uzaklaşmak gibi birçok sebeple içiyor olabilir. Sigara bırakma polikliniklerinde sigara bağımlılarında sorgulanması gereken en önemli noktalardan birisi budur. Sigara bırakma polikliniklerinde hastalar yargılanmamalı, empatiyle dinlenmelidir. Sonuçta kararları ne olursa olsun onları yargılayıcı bir tutum içinde olunmamalıdır.

Psikososyal tedavilere başvurulmalı

Sigara bırakma polikliniklerinde daha çok medikal tedaviye odaklanılsa da aslında psikososyal tedavilerin nikotin bağımlılığı tedavisinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Hastaların nikotin bağımlılığı tedavisinde verilen nikotin yerine koyma tedavileri sonrasında bile bir yıl içerisinde % 80 gibi bir oranda tekrar sigaraya başlama oranları mevcuttur. Bu yüksek bir orandır. Bu sebeple sadece farmakolojik tedavi değil hastalara psikososyal tedavi de sunulmalıdır. Ruhsal hastalıklarda başvurulan bilişsel davranışçı terapi modellerinin sigara içme alışkanlığında da oldukça etkili bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Birinci basamak olan sigara bırakma polikliniklerinde bu tarz uygulamalar etkili olabilmektedir.


Sigarayı bırakmanın adımlarını eksiksiz uygulayın

Bilişsel yöntemler;

 • Sigarayı tetikleyen davranış modellerini belirlenmeli ve bu davranış modelleri azaltılmalı
 • Hastada oluşan otomatik düşünceler belirlenmeli
 • Kişinin yanlı düşünceleri belirlenmeli
 • Kişinin iç sesi yönlendirilmeli
 • Odaklanması sağlanmalı, dikkati sigara içmediği dönemdeki faydalara yönlendirilmeli
 • Sigara ile ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerin yeri değiştirilmeli
 • Kişi kendini görüntülemeli, kim olmak istediğini ve nasıl görünmek istediğine karar vermeli

Davranışçı yöntemler;

 • Sigaraya karşı olumsuz bir tepki geliştirilmeli
 • Hastalıklarla ilişkilendirme, sigara içme davranışının zevkli olmayan ortamlara taşıma, maddi kayıpların kazanca dönüştürülmesi
 • Çay, kahve, alkol, çakmak, arkadaşlar, yemek sonrası gibi sigarayı çağrıştıran koşullanmalar söndürülmeli
 • Sigara hatırlatıcılar ortadan kaldırılmalı
 • Meyve suyu, bitki çayı, el uğraşısı gibi içme isteğini geçirecek davranışlar edinilmeli
 • Sigara bırakma anlaşması yapılmalı
 • Sigara bırakma davranışının ödüllendirilmesi, sigaradan elde edilen kazancın maddi bir ödüle dönüştürülmesi sağlanmalı

Bir kereden bir şey olmaz demeyin!

Hastalarda özellikle ilk 3 ayda tekrar sigara içme eğilimi olabilir. Kişi eğer sadece nikotin replasman tedavisiyle sigara bırakmayı deniyorsa bu oran daha da artmaktadır. Bu nedenle kişiye verilecek psikososyal desteğin önemi de ortadadır. Yüksek depreşme oranlarının olduğu bir durumda tedavinin son aşaması olan sürdürüm tedavisi çok önemlidir. Ancak hastaların çoğu zaman en çok zorlandığı dönemlerden biridir. Eğer hasta sigara içmek için riskli ortamları sürekli tercih ederse içme isteğiyle baş etmekte zorlanabilir. Bir kereden bir şey olmaz gibi kolaylaştırıcı düşünceler artabilir ve tedavi yolundan sapmaya neden olabilecek kayma dediğimiz durum görülebilir. Hastada sigaranın keyif verici etkisini hatırlatacak olaylarla birlikte etrafı suçlama, pişmanlık, suçluluk duyguları oluşabilir.

Tekrarlama tehlikesine karşı alınabilecek önlemler

 1. Hasta kayma belirtilerini tanımlamalı, bu belirtiler olduğunda ne yapacağının planı çizilmelidir.
 2. Hasta kendisinde kaymaya yol açacak yüksek riskli durumları belirlemeli ve her yönle ilgili de bir baş etme yolu belirlemelidir.
 3. Kişiler arası ilişkilerinin düzenlenmesi sağlanmalıdır. Kişi sınırlarını çizmeli, bazen hayır diyebilmeyi öğrenmelidir.
 4. Duygularını fark etmeli ve davranışlarını yönlendirmeyi ve denetlemeyi öğrenmelidir
 5. Kişi sigara içme isteğini fark etmeli ve bu içme davranışını kontrol etmek için alıştırmalar yapmalıdır.
 6. Kişi bireysel hatalarını fark etmeli ve bu bilişsel hataların düzeltilmesi için yardım alınmalıdır.
 7. Ek medikal hastalıklar değerlendirilmeli, bu konuda destek sağlanmalıdır

Sigara bağımlılığı için toplum olarak hareket edilmeli


Sigara bağımlılığı çok ciddi bir halk sağlığı sorunudur ancak bırakma aşaması ne kadar zor olsa da önlenebilir bir durumdur. Bu konuda tüm sağlık profesyonellerine çok fazla görev düşmektedir. Sigara bırakma tedavisinde hem farmakolojik tedaviler hem de ruhsal yaklaşımlar iyi bilinmelidir ve tedavi sürecinde her iki yöntem de kullanılmalıdır. Sigara bırakma poliklinikleri yaygınlaştırılmalı, bu anlamda özelleşmiş uzman sağlık personelleri yetiştirilmelidir.

Dikkat çeken araştırma: Sigarayı bırakmak hangi yaşta olursanız olun kanser riskini azaltıyor!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.