2024 Dünya Mutluluk Raporu: Türkiye kaçıncı sırada?

mutluluk

2024 Dünya Mutluluk Raporu’nda, dünyanın en mutlu ülkesi yine Finlandiya olurken, Türkiye’de 106’ncı sıradan 98’e yükseldi. Bu yıl listede kuşak farklılığı dikkat çekti. Dünya geneline bakıldığında yaş yükseldikçe mutluluk oranı artıyor

Birleşmiş Milletler (BM) desteğiyle hazırlanan 2024 Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı. Bu yılki raporda da yine Finlandiya ilk sırada yer aldı. Listede ilk 10 neredeyse sabit kaldı. Avustralya ve Hollanda hariç ilk 10 ülkenin tamamının nüfusu 15 milyonun altında iken, ilk yirmi ülke arasında sadece Kanada ve Birleşik Krallık’ın nüfusu 30 milyonun üzerinde. Geçen yıl ki listede 106’ncı sırada yer alan Türkiye bu yıl 8 sıra yükselerek 98’inci sırada yer aldı. ABD ve Almanya geçen yıl 15 ve 16. sıralarda yer alırken bu yıl 23 ve 24. sıralara geriledi.

En mutsuz ülke Afganistan

2006-2010’dan 2021-2023’e kadar genel mutluluktaki değişiklikler ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterdi. Sırbistan 2013’ten 2024’e 69 sıra, Bulgaristan da 2013’ten 2024’e 63 sıra yükseldi. Afganistan ise 2013’te sondan 13. sırada iken2024’te en mutsuz ülke olarak en büyük düşüşlerden birini yaşadı.


30 yaşın altındakiler için mutluluk seviyeleri artık Avrupa’nın her iki yarısında da eşit. Yaşı 60’ın üzerinde olanlar için Avrupa’nın iki yarısı arasındaki fark 2006-2010 yılları arasındaki farkın yaklaşık yarısı kadar. Ancak bu fark hala çok büyük.

Kuşaklar arasında, 1965’ten önce doğanlar (Boomers ve öncekiler) 1980’den sonra doğanlara (Y ve Z kuşağı) göre yaklaşık dörtte bir puan daha yüksek yaşam değerlendirmesine sahip. Her bir kuşak içinde, yaşam değerlendirmeleri daha yaşlı kuşaklardakiler için yaşla birlikte yükselirken, daha genç kuşaklardakiler için yaşla birlikte düşüyor.


En mutlu ülkeler sıralaması:

en mutlu ülkeler
Kaynak: World Happiness Report 2024 Figure 2.1: Country Rankings by Life Evaluations in 2021-2023

Türkiye 98. sırada

Türkiye, 143 ülke arasında 98’inci sırada yer aldı. Önceki raporda 106’ncı sırada yer alan Türkiye, 8 basamak yükselmiş durumda.

türkiye

Genç kuşak daha mutsuz

Birleşik Krallık’ta, Avrupa’da, ABD’de ve Avustralya’da 15-24 yaş arası gençler için bir şeyler ters gidiyor. En son Dünya Mutluluk Raporu, tüm gençler ve genç yetişkinler için olmasa da, büyük ve giderek artan bir kesimin, her geçen yıl daha da zorlaşan bir ekonominin üstesinden gelemediğini gösteriyor.

Rapora göre gençler, kendilerini her zaman bitkin ve hayatın yükü altında ezilmiş olarak tanımlayan ebeveynlerine daha çok benzemeye başladılar. Üniversite, maddi ve psikolojik refahın garantisi olmaktan çıkarken, yükseköğrenime devam etmeyenler, sosyal konumlarını, gelirlerini ve öz saygılarını yükseltebilecek eğitim kurslarına yalnızca sınırlı erişimle kendi başlarının çaresine bakmak zorunda bırakılıyor.


Son Dünya Mutluluk Raporu, yaşlıların refahını genç nesillerin refahından üstün tutan hükümetler için bir uyarı niteliği taşıyor. Eğer gençler iyi bir ev, arkadaşlarını ve ailelerini ziyaret edebilecekleri zaman ve paraya sahip olarak iş hayatına atılamazlarsa, bunun sonuçları bumerang gibi yaşlılara dönecektir. Daha yavaş bir ekonomik büyüme ve emeklileri desteklemek için daha az fona neden olacaktır.

Araştırma: Türkiye’de işverenlerin işe alım beklentileri


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.