Hukuk mesleklerine giriş sınavı yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı!

hukuk mesleklerine giriş sınavı

Uzun yıllardır konuşulan hukuk mesleklerine giriş sınavının olmasının gerekliliği özellikle hukuk fakültesi kontenjanlarının artmasıyla beraber gündem haline gelmişti.

Adalet Bakanlığı hukuk mesleklerine giriş sınavının getirileceğini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Nihayetinde uzun zamandır beklenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği 8 Mayıs 2024 tarihli ve 32540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

ADALET BAKANI TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yönetmelikle ilgili sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Tunç, yönetmeliğin ana hatlarını ve hedeflerini yaptığı paylaşımda şu şekilde belirtti:


* “Vatandaşlarımıza daha kaliteli hukuk hizmetinin sunulması amacıyla hayata geçirdiğimiz Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavıyla ilgili çalışmalarını tamamladığımız yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

* Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı ile yargı hizmetlerinin kalitesi daha da artacak.

* Avukatlık stajına başlayabilmek, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavına girebilmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavını kazanmak gerekecek.

* Sınav, 24/10/2019 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden sonra mezun olanlar için uygulanacak.

* Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavına girecek olan tüm adaylarımıza kolaylıklar dilerim.”

Yönetmeliğin Ana Hatları Nasıl Oldu?

4 bölüm ve 12 maddeden oluşan yönetmelikle, sınavların yapılma şekline ilişkin usul ve esaslar ile bu sınavlara ilişkin diğer hususlar belirlendi.

Yönetmelikte;

 • Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavının 24/10/2019 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden sonra mezun olanlar hakkında uygulanacak.
 • Sınava Hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış olanlar sınava girebilecek.
 • Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavının Nisan ve Eylül aylarında olacak şekilde yılda iki defa protokol uyarınca ÖSYM tarafından yapılacağı ve diğer şartlar belirtilmiştir.
 • Buna göre, hukuk fakültesi mezunları için hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı aranacak.
 • Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar için ise idari yargı hakim yardımcılığı sınavına girmek için de İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı getirildi.
 • ÖSYM tarafından yapılacak sınavlar, test şeklinde çoktan seçmeli en az 100 sorudan oluşacak. 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Yönetmeliğin 9.maddesinde soru ve konu dağılımları da belirtilmiştir. Buna göre:

  (2) Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında;

  a) Anayasa Hukuku 6 puan,

  b) Anayasa Yargısı 2 puan,

  c) İdare Hukuku 6 puan,

  ç) İdari Yargılama Usulü 4 puan,

  d) Medeni Hukuk 12 puan,

  e) Borçlar Hukuku 10 puan,

  f) Ticaret Hukuku 10 puan,

  g) Hukuk Yargılama Usulü 8 puan,

  ğ) İcra ve İflas Hukuku 6 puan,

  h) Ceza Hukuku 8 puan,

  ı) Ceza Yargılama Usulü 6 puan,

  i) İş Hukuku 6 puan,

  j) Vergi Hukuku 4 puan,

  k) Vergi Usul Hukuku 2 puan,


  l) Avukatlık Hukuku 4 puan,

  m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 puan,

  n) Türk Hukuk Tarihi 2 puan,

  olarak puanlanır ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

  (3) İdari Yargı Ön Sınavında;

  a) Anayasa Hukuku 8 puan,

  b) Anayasa Yargısı 2 puan,

  c) İdare Hukuku 10 puan,

  ç) Türk İdari Teşkilatı 6 puan,

  d) İdari Yargılama Usulü 8 puan,

  e) Medeni Hukuk 8 puan,

  f) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) 8 puan,

  g) Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku 4 puan,

  ğ) Hukuk Yargılama Usulü 6 puan,

  h) Ceza Hukuku (Genel Hükümler) 4 puan,

  ı) Ceza Yargılama Usulü 4 puan,

  i) Vergi Hukuku 10 puan,

  j) Vergi Usul Hukuku 4 puan,

  k) Maliye ve Ekonomi 10 puan,

  l) İmar ve Çevre Hukuku 4 puan,

  m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 puan,

  olarak değerlendirilecektir.

Yönetmeliğin tamamına resmi gazeteden ulaşabilirsiniz.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240508-1.htm

Hukuk mesleklerine giriş sınavı ne zaman başlıyor?


Av. Hazal Mintaş
İstanbul doğumlu olan Hazal Mintaş, lise eğitimini İstanbul Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, yüksek lisans eğitimini ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programında tamamlamıştır. Serbest avukatlık yapan Mintaş'ın Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi adında bir kitabı bulunmaktadır. Mesleki çalışmalarının dışında ise siyaset ve sivil toplum alanlarıyla ilgilenmektedir. Uzun yıllardır hak temelli çalışmalar yürüten çeşitli yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında üye ve eğitmen olup, yönetim kurullarında görev almaktadır. Çalışma alanları insan hakları, gençlik hakları, gönüllü hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğidir.