Kirası çok düşük olan kiracılar dikkat! Tahliyeye itiraz hakkı yok

Kirası çok düşük

Ankara’da 5’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’nde ev sahibi F.N.’nin 1 Mart’ta kiracısı U.T.’ye açtığı tahliye davası, 55 gün sonra görülen ilk duruşmada bitti. Mahkeme düşük kira veren kiracıyı evden çıkardı. Üstelik karara itiraz hakkı da yok. 

Ankara’da 5’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’nde ev sahibi F.N.’nin 1 Mart’ta kiracısı U.T.’ye açtığı tahliye davası, 55 gün sonra görülen ilk duruşmada sona erdi. Mahkeme, kiracının 1800 lira verdiği kira ücretinin, yıllık kira bedelinin belirlenen yasal sınırı olan 28 bin 250 TL’nin altında olması ve ev sahibinin ihtiyacı olması nedeniyle kiracı hakkında tahliye kararı verdi.

55 günde tahliye kararı çıktı

Ev sahibi F.N., Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi’ndeki evinde 9 yıldır kirada oturan U.T.’den kendisi oturacağı gerekçesiyle evi boşaltmasını istedi. 1800 TL’ye oturan U.T., evden çıkmayacağını söyledi. Ev sahibi, bunun üzerine tahliye davası açtı. Ankara 5’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’nde 1 Mart’ta açılan dava 55 gün sonra 25 Nisan’da görülen ilk duruşmada sonuçlandı.


Karara itiraz hakkı da yok

Mahkeme, kiracının ödediği aylık 1800 lira kira bedelinin, TÜİK verileri uyarınca sulh hukuk mahkemelerinde görülen tahliye davaları için 2024 yılında 28 bin 250 TL olarak belirlenen istinaf sınırının altında olması ve ev sahibinin ihtiyacı olması nedeniyle tahliye kararı verdi. Karar, üst mahkemeye de kapalı olarak kesinleşti.

Peki bu karar 55 günde nasıl alındı? Avukat Gizem Gonce detayları Milliyet‘e anlattı.

Gonce, “İhtiyaç sebebiyle açılan tahliye davalarında tahliyeye karar verilebilmesi için ev sahibinin ev ihtiyacının gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun ispatlanması gerekmektedir” dedi.

Gonce, “Buna ilişkin ispat yükü, tahliye davasını açmış olan kiraya veren ev sahibindedir. Konut ihtiyacının varlığı mümkün olan her türlü hukuki delil ile ispat edilebilir nitelikte olup Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yapılan yargılama neticesinde dava dilekçesi davalı kiracıya usulüne uygun olarak gönderildi ise ve süresi içerisinde cevap dilekçesi de sunuldu ise yargılamanın duruşmalı olarak yapılması için Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından duruşma günü tayin edilmektedir” diye konuştu.


Gonce, sözlerine şöyle devam etti:

“Ön inceleme duruşmasında tarafların hazır bulunması, talep edilecek bilgi, belge ve evrakların eksik olmaması halinde tahkikat aşamasına geçilmektedir. Davacı mülk sahibinin zorunlu konut ihtiyacının ispatlanabilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesi huzurunda tanık dinletmesi oldukça önemlidir.

Sulh Hukuk Mahkemesi hâkimi davacı ev sahibi tarafın dinlemiş olduğu tanığın gerçek ve samimi beyanlarını da göz önünde bulundurarak taraflara tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmak üzere talep edilmesi halinde süre vermektedir. Ancak işbu dava dosyası kapsamında davacı ev sahibinin tanığına ilişkin beyanlarını duruşma esnasında alınması ile tahkikat aşamasının sonuna gelinmesine karar verilmiştir.

Sulh Hukuk Mahkemesi hâkimi davacı ev sahibinin ihtiyaç sebebiyle açmış olduğu tahliye davasında gerçek, samimi ve zorunlu konut ihtiyacının olduğuna tanık beyanı ile de bu durumun ispatlanması ile ilk duruşmada tahliye kararı vermiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanun’unun 341. Maddesi uyarınca ‘İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir! hükmü uyarınca davalı tarafın işbu karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Ancak bu dava kapsamında dava değeri olan yıllık kira bedelinin 2024 yılı sulh hukuk mahkemelerinde uygulanan parasal sınır olan 28.250,00-TL’den düşük olması sebebiyle davalı kiracının yerel mahkemenin vermiş olduğu tahliye kararına karşı itiraz hakkı bulunmamaktadır. Yerel Mahkemenin vermiş olduğu tahliye kararı istinaf kanun yoluna kapalı olup kesin karar niteliğindedir.


İstinaf kanun yoluna gidilebilecek kararlarda parasal sınır 2024 yılı kapsamında İş Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri Parasal Sınırları 28.250,00-TL olup bu miktarın altında kalan bedellere ilişkin kararlara karşı itiraz hakkı bulunmamaktadır.”

4 yıl sonra bir ilk: Kira fiyatları enflasyonun altında kaldı!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.