Kripto varlık yasa tasarısına muhalefetten tepki

Kripto Para Nedir?

İktidar partisinin TBMM’ye sunduğu kripto varlık yasa tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçerek Genel Kurul’a sevk edildi. Yasa teklifi daha çok kripto para borsalarını düzenleme amacı güderken, vergilendirme konusu ise halen belirsizliğini koruyor.

Yasa teklifinin hem iktidar hem de muhalefet partileri tarafından değerlendirildiği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun üyesi İYİ Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale, BTCHaber’e  konuştu. “Kripto varlık düzenlemesini olumlu ama gecikmiş ve eksik buluyorum. Türkiye’yi kripto varlık platformları ve blokzincir teknolojisinde bir cazibe merkezi yapmak istiyorsak şeffaf, hesap verebilir bir düzenleme ve denetleme çerçevesine ihtiyacımız var” ifadelerini kullanan Özlale, ekledi: “Mevcut kanun teklifini bu yöndeki ilk adım olarak görüyorum.”

“Kripto dahil, finansal ranta vergi getirmemiz gerek”

Çok tartışılan vergi konusuna da değinen Özlale, “Bugün daha adil ve büyüme odaklı bir vergi sistemi istiyorsak finansal ranta vergi getirmemiz gerek. Kripto varlıklar da buna dahil” dedi ve ekledi: “Mevcut kanun teklifi vergilendirmeyle ilgili değildi ama önümüze finansal sermayeden elde edilen kazancın vergilendirilmesiyle ilgili bir teklif gelirse buna olumlu yaklaşırım.”


“Katma değer vergisini neden kripto varlıklar için konuşmuyoruz?

Özlale, kanun teklifi tartışmaları sürerken gündeme getirdiği bir başka konunun ise kripto varlıkların üretilmesiyle ilgili olduğunu söyledi: “Bugün bir kripto varlığın üretiminin getirdiği yüksek bir enerji maliyeti var” diye konuşan Özlale, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yüksek maliyetler dünyada da önemli bir tartışma konusu. Şöyle düşünelim. Enerji ve beşeri sermaye kullanarak tarımsal üretim ya da sanayi üretim yaptığınızda ortaya çıkan üründen bir katma değer vergisi ödüyorsunuz. Neden aynısını kripto varlıklar için konuşmuyoruz? Bu durum sadece ülkemizin değil dünyanın da cevabını aradığı önemli bir soru.”


Kripto para düzenlemesi

“Kripto varlık üretilmesinden de vergi alınmalı”

İYİ Parti İzmir Milletvekili kripto varlıkların üretilmesinden de vergi alınmasını savundu: “Ben kripto varlıkların üretilmesinden de bir vergi alınması gerektiğini, elde edilecek bu vergi gelirinin de ülkemizde blokzincir teknolojisinin ve finansal okuryazarlığın geliştirilmesine ayrılması gerektiğini düşünüyorum.”

“TÜBİTAK ve SPK’ya gelir aktarımına itiraz ettik”

Kanun teklifinde tartışılan konulardan biriyse kripto para borsalarının gelirlerinin yüzde 1’lik kısmını TÜBİTAK’a, yüzde 1’lik kısmını ise Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) devretmesi. Hukukçular nezdinde “zımni bir vergi” olarak algılanan söz konusu maddeye değinen Özlale, “Kanun teklifi gelirden bir pay ayrılmasını öngörüyor. Bunu yanlış buluyorum. Platformlar zarar ederse bile TÜBİTAK ve SPK’ya gelirlerinin yüzde ikisini aktarmak zorunda. Kanun teklifinin bu bölümüne itiraz ettik” diye konuştu.


Özlale ayrıca blokzincir teknolojisi geliştiren şirketler ve kripto para borsalarının İstanbul Finans Merkezi (İFM) bünyesinde yer almasının “öncelikler arasında olduğunu” belirtti: “İFM bünyesinde fintech alanında güçlü bir ekosistem yaratmak için blokzincir teknolojisini geliştiren şirketlerin ve kripto varlık platformlarının İFM’de yer almasının teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Geliştirilen teknolojilerin diğer sektörlere aktarılması da politika yapıcıların öncelikleri arasında olmalı.”

Bulut madenciliği: Evde kripto varlık nasıl üretilir?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.