Yapay zeka, kitap okuma alışkanlıklarını değiştiriyor: E-kitap okurları 1 milyarı aşacak!

Yapay zeka kitap

Kitap yayıncıları, işlerini yapay zekaya devrediyor. Yapay zeka kitap yayıncılarına 5,9 milyar dolar gelir kazandıracak. E-kitap okurlarının sayısı 1,1 milyara ulaşacak.

Dur durak bilmeyen yapay zeka, kitap okuma alışkanlıklarını değiştirirken, yayıncılık sektörünün dinamiklerini de yeniden belirliyor. Teknoloji, birçok alanda olduğu gibi okuma alışkanlıklarını da değiştiriyor. Dünya genelindeki pek çok insan, artık basılı yerine elektronik kitapları tercih ederken, yayıncılık faaliyetleri de üretken yapay zekayla birlikte dönüşüyor.

Online PR Servisi gerçekleştirdiği araştırmalardan hareketle, geçmişi 70 yıla yaklaşan yapay zekanın okuma pratikleri ve yayıncılık sektöründe kapı açtığı yenilikleri de paylaşıyor. B2Press, tüketici davranışlarını kökten değiştiren pandeminin de etkisiyle üç kişiden birinin (%35) kitap okumayı hobi haline getirdiğini, bir okurun yılda yaklaşık 33 kitap bitirebildiğini açıklıyor.


Statista’nın 56 ülkedeki 18-64 yaş grubunu baz alarak yaptığı araştırmayı inceleyen Online PR Servisi B2Press’in aktardığı verilere göre, dünyada en çok kitap okuyan kitleye sahip bölgelerin başında %48 ile Sırbistan, %47 ile Polonya ve Çek Cumhuriyeti bulunuyor. Onları, İspanya (%45) ve Portekiz (%43) takip ediyor. Türkiye listede altıncı sırada konumlanırken, nüfusun %35’ini oluşturan bu yaş aralığındaki yaklaşık 30 milyon kişinin %43’ünün, kitap okuma alışkanlığına sahip olduğu kaydediliyor.

E-kitap okurları 1 milyarı aşacak

Kitap okumanın fiziki bir hissi olsa da teknolojik cihazlar, okuma alışkanlıklarına da yön veriyor. Cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarla birlikte kitaplara erişim giderek kolaylaşırken, e-kitap havuzu da büyüyor ve çok seçenekli bir deneyim alanı oluşturuyor. Öyle ki e-kitap okurlarının sayısının pandemi öncesi döneme göre %37,5 artarak 2027’de 1,1 milyar kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

B2Press’in analiz ettiği çalışmalara göre, artık yüzlerce sayfalık kitaplar, taşınabilir cihazlardan kolaylıkla okunabilirken, özellikle son yıllarda günlük yaşamımızdan iş yapış şekillerimize kadar pek çok dinamiği değiştiren yapay zeka, bu alanda da etkisini göstermeye başlıyor.


Metin kopyalama, özet çıkarma, sorular sorma, sesli yanıt verme gibi özellikler barındıran yapay zeka uygulamaları, kullanıcıların kitap okuma pratiğini kişiselleştirilmesini sağlıyor. Yayıncılar da bu olanaklardan faydalanarak kitap endüstrisini hem okurlar hem de kendileri için iyileştiriyor.

Online PR Servisi B2Press’in bildirdiği istatistikler, bu durumu doğruluyor: Örneğin, yayıncılar taslak metinlerde yapay zeka teknolojisinin sunduğu otomatik metin değerlendirme özelliklerini uygularken geleneksel yayınlama sürelerini %50 azaltıyor.

Yapay zeka, yayıncılara 5,9 milyar dolar gelir kazandıracak

Yapay zeka sistemlerinin metinler üzerinde pek çok işlevi gerçekleştirmeye yardımcı olduğunu belirten B2Press’ten edinilen bilgilere göre, bunların ilk sıralarında yapay zeka sistemlerinin metin taslaklarını verimli ve etkili bir şekilde inceleyebilmesi, değerlendirebilmesi yer alıyor. Okurların davranışları, tercihleri ve kitaplarla olan etkileşimleriyle ilgili verileri analiz ederek hangi kitapların ilgilerini çekebileceğine dair %80 oranındaki doğruluk payıyla bilinçli tahminler yapılmasının önünü açıyor.

Bugün, yaklaşık her 5 yayıncıdan biri, editoryal içerik oluşturma süreçlerinde yapay zeka teknolojisini benimsiyor. Düzenleme, biçimlendirme ve dağıtım gibi görevlerin otomasyonunda kullanarak, üretim maliyetlerini %10 ila 15 azaltıyor, müşteri memnuniyetini %67 oranında artırıyor.


Sektörü önemli derecede etkileyen yapay zekanın yayıncılara bu yılın sonuna kadar 5,9 milyar dolar gelir kazandıracağı tahmin ediliyor. Yayıncıların %65’i yapay zekanın kitap endüstrisinde dağıtım başta olmak üzere birçok konuda devrim yaratacağını düşünüyor.

GPT-4o ücretsiz olarak erişime açıldı: Nasıl kullanılır?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.