Yoksa moda bir çılgınlık mı?

Biraz marjinal, biraz sıradışı olmak, belki biraz farklı , biraz cesur olabilmek ya da yeni bir imaja bürünmek…

moda çılgınlık mı

Yoksa moda bir çılgınlık mı?

Moda, kadın olsun, erkek olsun hatta çocukların bile giyim tercihlerine öncülük yapan bir akımdır. Kişilerin tercihlerine göre bazı önermeler sunar. Bu sunumu mevsimlere bölerek 4 ayrı süreçte sunarak ifade eder. Şimdilerde bu akım hayatın her alanında yansımış ve neredeyse her türlü tüketim unsurunda kullanılabilir olmuştur. Ticari açıdan bakıldığında da tüketimi destekleyen bir unsur halini almıştır. Ancak işin ticari yanı olduğu gibi psikolojik yanı da var.

Kimilerine göre değişim, kimilerine göre trend, kimilerine göre ise çılgınlık olarak ifade edilebilir. Alışılmışlığın dışına çıkmak, denenmemişi denemek. Tutucu zihinler ve kalıplarına bağlı insanlar için kolay kabul edilir olmamakla beraber, değişime açık olanlar için moda her zaman vazgeçilmezdir.


Oysaki moda ortaya çıkışıyla toplumları kitle olarak etkilemekte ve bir şekilde uygulanabilir kılmakta. Uygulamaya başlamasıyla birçok kişinin aslında farkında olmadan aynı algı altında toplanması mümkün olabilmekte bir başka deyişle bir araya getirmekte. Modanın uygulanabilirliği, bize yaşam ve düşünce birliktelikleri ve/veya ayrılıkları hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar. Modayla uyum içinde olmak eşdeğer görüşteki insanların bir arada olmaları anlamına da gelir. Uygulamak ve uyum bir çeşit disiplin işidir.

Çılgınlık ifadesine baktığımızda şartlanmışlık içindeki zihinler için büyük bir direniştir. Kimileri için Moda farklı türevleri için imkansızlıktır. Moda ile ortaya konulan her ne ise yapılan, ortaya çıkarılan ve hatta uydurularak oluşturulan her şey aslında yaratıcılıktır. Bazen hiç olmamışı oldurmak, bazen eskiyi dönüştürmek.


Modanın bizlere açtığı alan bizlerin de yaratıcılık ile ilgili içsel açılımlarımıza fırsat vermekte. Uygulamakla bir tarz, bir üslup yakalamış oluruz. Böylece zihnimizin düşünce zincirlerinden de çıkmış oluruz. Bu durum bazılarımız için imkansızı uygulamak, bazılarımız için yeniden yapılanmaktır.

Bizler dış görünüşümüzle ve davranışlarımızla etrafımıza yansırız. O nedenle ne giydiğimiz, ne düşündüğümüzün yansıması olur. Demode bir giysi içindeysek bu bizim düşüncelerimizin durağanlığını ve hatta belki katılığını, geçmişe takılı olduğumuzu gösterir. Değişime ayak uydurabilen yapısallığın içindeysek modern giysileri tercih ederiz ve modayı uygularız. Bu durum bir anlamda kabul içinde olduğumuzun da göstergesidir.


Bazen de yakışandır moda, herkesin kendi keyfiyetince…

Alfa kadınlarının 7 ortak özelliği


Rüya Yüksel, 1957 doğumlu, İstanbul'da yaşıyor. Mesleği İngilizce öğretmenliği, ancak 29 yıldır özel sektörde çalışıyor. NLP İleri Derece Uygulayıcısı ve 'Yaşam Koçu' olmakla birlikte “Kendini Tanıma Çalışmaları” düzenliyor.