Biz Kimiz? Rollerimiz miyiz?

Toplum tarafından ‘Yapmalısın veya yapmamalısın’ şartlanmalarıyla empoze edilmiş bir şekilde modellenir insan zamanla. Ahlak ve din adı altında korku bilinci ekilerek yaşamaya devam eder. Daha iyi, daha ahlaklı insan olmak için toplumun değer yargıları ve kabulleri doğrultusunda toplum protipi bir insan modelini bedenler zamanla.

toplum birey çocuk aile roller

Yaşama ne için geliriz sorusunu hiç düşündünüz mü? Çoğu zaman pek çok kişinin gerilere ittiği ve hiç düşünmediği bir sorudur ‘Biz Kimiz?’…

Günlük yaşam koşulları içinde çeşitli şekillerde yaşam mücadelesi veren çoğu insan, oyunu henüz fark etmemiştir. Yaşadığı her şeyin, kendine deneyim için çektiği yaşam oyunları olduğunun bilincinde değildir. Rollerine kendisini öylesine kaptırmıştır ki rolün-rollerinin kendisi olmuştur.


Bağımlılıkları vardır… Üzüntü, güvensizlik, yargı, acı, değersizlik hissi, sevilmeme duygusu, hastalıklar, korku, huzursuzluk, endişe…

Tüm bu bağımlılıklarla bebekliğinden itibaren programlanmıştır. Çevresinin bilinci ve kendi bilinci oranında değişen çizgide değişiklikler gösterir davranış ve yaşayış modelleri.

Aile, çevre ve toplum tarafından ‘Yapmalısın veya yapmamalısın’ şartlanmalarıyla empoze edilmiş bir şekilde modellenir zamanla.

Ahlak ve din adı altında korku bilinci ekilerek yaşamaya devam eder. Daha iyi, daha ahlaklı insan olmak için toplumun değer yargıları ve kabulleri doğrultusunda toplum protipi bir insan modelini bedenler zamanla.

Ailesine ilk doğduğu andan itibaren de kendisine roller biçilmeye başlanır. Ağabey, kardeş, abla, anne, baba, teyze, hala, amca vs. Ve bu rollere ve örf-adetlere uygun şekilde yetiştirilir.

Ayrıca ünvanlar, öğretmen, avukat, ev hanımı, doktor, polis, öğrenci, yazar, gazeteci vs. bu rollerini de hakkıyla oynar kişi.

Bu hazır formatlara uyanlar toplum tarafından kabul görülürler, sevilir ve beğeni kazanırlar. Bu formatın dışında görüşleri olanlar veya yaşamak isteyenler genelde toplum ve çevre tarafından çeşitli şekillerde damgalanırlar. İsimler konulur, dışlanırlar, kabul görmezler, sevilmezler. Çünkü onlar rollere uymayan, toplum kurallarının dışında yaşayan asi, farklı, aykırı, sınırların dışında yaşayan ütopik insanlardır. Bilinemezler, farklılıklarıyla kabul görmezler. Yine de gizliden gizliye bir merak ve hayranlık duyulur onlara. Aslında onlar kahramandırlar, kimselerin yapmaya cesaret edemediğini yapan korkusuz, ‘Ben Benim’ diyebilen, kendi isteklerini bilen ve o şekilde yaşamayı seçmiş insanlardır. Genellikle de yaşama çeşitli şekillerde (olumlu-olumsuz) örnekler olarak hizmet etmişlerdir.

İşte kişi, böyle çeşitli rollerle hayat oyununu deneyimler. Tüm bu deneyimin içinde bütüne gidebilmek için kendine ruh düzeyinde çeşitli oyunlar seçer. Senaryolar yazar (seçimler), değiştirebilir ( bilinçli farkındalığıyla), oynar (yaşar).


Bilinçli diyebileceğimiz uyanmış kişi yaşamda şu anda neyi yaşıyorsa kendi istekleri (seçimleri) doğrultusunda kendisine çektiklerinin farkına varır.

Hastalık, ilişkilerde sorunlar, travmalar, fobiler, bağımlılıklar vs.

toplum çocuk aile roller

İnsan yaşama deneyimler için gelir.  Kişi kendinin farkına varıp uyandıysa bir yaşam oyunu içinde olduğunu görür. Rolü oynayan ve rollerin farkında olan ben, gözleyici konumuna ulaşır. Geride izleyen, gözleyen bir beni fark eder.

Olumsuz görünen bir şey yaşayan kişi, aslında tüm seçimleriyle bugün bu noktadadır.

Bu noktada olumsuz görünen şey kendi seçimleriyle kendine verdiği tekâmülüdür.

Rolleriyle deneyim için seçimlerini yapmış ve şimdi, tam da şu anda kendisinin fark etmesi için deneyimi önüne koymuştur. Kişi farkederse bu deneyimi bitirir ve bir sonraki deneyim için oyunu oynamaya hazırdır artık…

Ocak 2010

Aşk tazelik kokar

İlgili yazılar

İnsan doğmamış olabilir mi?

Şefin spesiyali: Beden ruh ikilisi


Bilgi bilgeliğe nasıl dönüşür?


 

Hale Karaarslan
İndigo Dergisi’nde Yazı İşleri Müdürü ve Yayıncı olarak görev yapıyor. İndigo Dergisi’ni kendisi ve yazarlar için bir okul olarak görüyor. Yaşama ve insana dair pek çok şey öğrenerek, yürekleri sonsuz güzellikle çarpan bir sevgi ailesinin içinde her gün biraz daha maskelerinden arınarak, özünü, kendi olanı buluyor. İki harika çocuğunun öğretmenliğinde ve eşinin her konuda kendisini destekleyen sevgisi eşliğinde öğrenmeye devam ediyor. İstanbul ve Marmaris'te yaşıyor.