Doğum tarihimizin kişiliğimize ve ilişkilerimize etkileri

Her insanın doğum tarihinin, kan grubunun, isminin, parmak izinin hatta geçmiş karmalarının ve potansiyel geleceğinin birleşiminden oluşan, özgür iradenin yansımasıyla değişme ve gelişme eğiliminde, canlı bir barkodu vardır.

forbes analizi doğum tarihi kişiliğimize etkileri

Doğum tarihi, kişilik özellikleri ve ilişkilerimizi nasıl etkiliyor?

Dünyada her şey bir kural içindeyse, çekim yasası, kader, karakter çeşitliliği gibi konuların da bir sistematik kuralı olabileceği, hatta olması gerektiği fikrinden yola çıkarak, insanoğlu yıllarca doğum tarihlerine, isimlerindeki harflere, kan gruplarına göre kategorize edilmeye çalışılmış ve bu verilerden genel yargılar üretilmiştir.


Her insan özeldir, tektir, biriciktir. Tüm bu genellemeleri ve kategorileri birleştirirsek, sonuç yine insanın özel ve tek olduğu gerçeğine çıkar. Her insanın doğum tarihinin, kan grubunun, isminin hatta geçmiş karmalarının ve potansiyel geleceğinin birleşiminden oluşan, özgür iradenin yansımasıyla değişme ve gelişme eğiliminde, canlı bir barkodu vardır. Doğum tarihiniz, isminiz, kan grubunuz aynı olan bir insanla bile karmalarınız, dış görünüşünüz, tekamül hızınız yönünden ayrışırsınız.

barkod doğum

Yaradan’ın sistemi öyle özenle işlemiş ki bizi, hepimiz tek, biricik, özel bir sanat eseri olmuşuz. Ve dünya nüfusu ne kadar artsa da, biz hep özel kalacağız.

Numeroloji bilimine göre Dünya rakamlar üzerine kurulmuştur.

Örneğin son yıllarda çok gündemde olan Kuran-ı Kerim’in içindeki gizli matematiksel şifrelerin çözülmesi hepimizi hayretler içinde bıraktı değil mi? Ama biz bu yazıda numerolojinin karakter ve kaderlerimizle bağlantısını, doğum tarihimiz üzerinden inceleyeceğiz. Yüz yıllardır numeroloji ilimi ile uğraşanlar rakamlarla insan karakteri ve kaderi arasında bir bağlantı kurmaya çalışmıştır. Rakamların anlattıkları ile ilgili sayısız araştırma var tabii ki. Hepsinin ortak noktalarını buluşturduğuna inandığım, 30 yıllık bir çalışmanın ürünü olan Douglas Forbes’un “Kaderin Pin Kodu” ve “İlişkilerin Pin Konu”  adlı eserlerini kaynak olarak kullanacağız. Bu yazıdaki özet bilgileri, daha derin incelemek isteyenlere mutlaka kitapları okumalarını tavsiye ederim.


Forbes’a göre bir analiz yapabilmemiz için, öncelikle doğum tarihimizle 9 haneli bir tablo oluşturmamızı gerekiyor. Örneğin kullanacağımız doğum tarihi 11.02.1980 olsun.

Tablonun:

1. hanesi Karakter hanesidir. Doğum günümüzün rakamları toplanarak elde edilir. Yani incelediğimiz doğum tarihinin karakter hanesi 1+1=2 dir. Eğer toplam 9 dan büyük bir rakam ise, tek haneye indirene kadar toplanır. Örneğin 28 ise toplamı 2+8=10 ve sonuç 1+0=1 olur.

2. hane sosyal bilinçlilik hanesidir. Doğum ayınızın rakamıdır. Yani 2.

3. hane küresel bilinçlilik hanesidir. Doğum yılımızın rakamları toplamından elde edilir. 1980=1+9+8+0= 18= 1+8= 9 dur.

4. hane yaşam döngüsü hanesidir. İlk üç hanenin toplamından elde edilir. Yani 2+2+9= 13= 1+3= 4

5. hane yaşam dersi hanesidir. 1. hane ile 4. haneyi toplarız. Yani 2+4=6
6. hane içsel benlik hanesidir.
1. ve 2. haneler toplanır. 2+2=4
7. hane içsel çocuk hanesidir.
2. ve 3 haneler toplanır. 2+9= 11= 1+1=2

8. hane ruh duygusu hanesidir. 6. ve 7. haneler toplanır. 4+2=6

9. hane yaşam duyusudur. Tüm hanelerin toplamıdır. 2+2+9+4+6+4+2+6= 35= 3+5=8

Bir tablo oluşturursak, 11.02.1980 doğum tarihinin pin kodu şöyledir:

2  2  9  4  6

4   2

6

Yaşam duyusu = 8

Her hanedeki rakamların anlamlarını tek tek inceleyebilmemiz bu özet yazıda mümkün olmadığı için rakamların genel potansiyellerini vererek, özellikle karakter hanesini tanımlayabiliriz.


Karakter hanesinde 1 rakamı olanlar:

Güçlü yanları: Yaratıcı, lider, konuşkan, uçucu, parlak, dokunsal, neşeli, gururlu, kendine güvenen ve kendinden emin, ilgili.

Zayıf yanları: Depresif, yüksek sesli, alıngan, hoşgörüsüz, huysuz, kendine güvensiz, tembel değişken, saldırgan, ağzında geveleyerek konuşan, bencil.

Karakter hanesinde 2 rakamı olanlar:

Güçlü yanları: Besleyici, özenli, sessiz, gözlemci, soğuk ve etkileyici, utangaç, evcimen, sakin, ağzı sıkı, ağırbaşlı.

Zayıf yanları: Duygusal, hassas, ağlamaklı, savunmacı, içine kapanık, aşırı koruyucu, sinirli, mantıksız, hüzünlü, somurtkan, değişken

Karakter hanesinde 3 rakamı olanlar:

Güçlü yanları: Organize, bağımsız, adanmış, dindar, iyimser, samimi, neşeli, canlı, dürüst, tutkulu, ciddi, hayvan sever.

Zayıf yanları: Acımasız, fanatik, küstah, davranış sorunu olabilen, somurtkan, küskün, ilgisiz, kayıtsız, askeri düzende, hoppa, yanlış yönlendirilebilen, düşmanca davranan.

Karakter hanesinde 4 rakamı olanlar:

Güçlü Yanları: Esrarengiz, devrimsel, amaca yönelik, zeki, sıra dışı, ileri görüşlü, farklı, temkinli, heyecanlandırıcı, cesaretlendirici, bireysel, sadık, adil.

Zayıf yanları: Gizleme eğiliminde, muammalı, tuhaf, şaşırtıcı konuşmalar yapan, göreneklere uymayan, kindar, kolay heyecanlanan, patavatsız, ön yargılı, önceden tahmin edilemez, hilekar, sabit, yalancı

Karakter hanesinde 5 rakamı olanlar:

Güçlü yanları: Nazik, mizahi, analitik, dışa dönük, konuşkan, esnek, mantıklı, sonuç odaklı, değişimden hoşlanan.

Zayıf yanları: Asi, yerinde duramayan, eleştiren, itiraz eden, keskin dilli, havai, gerilimli, zor, karşıt fikirli, sinirli.


Karakter hanesinde 6 rakamı olanlar:

Güçlü yanları: Dost canlısı, sevecen, romantik, çekici, tutkulu, tensel uyumlu, uzlaştırıcı, sakin.

Zayıf yanları: Kıskanç, cimri, aşırı duygusal, talepkar, kendisiyle ilgili, ölçüsüz, hesapçı, hayalperest, içine kapanık, uyumsuz

Karakter hanesinde 7 rakamı olanlar:

Güçlü yanları: ılımlı, sessiz, adanmış, sanat tutkunu, tarafsız, kararlı, güvenilir, seçkin, meraklı, idealist.

Zayıf yanları: intikamcı, münzevi, soğuk, duygusal, radikal, değişken, endişeli, ifadesiz, saldırgan, kontrol etme takıntısı olan, utangaç

Karakter hanesinde 8 olanlar:

Güçlü yanları: Dengeli, sabırlı, destekleyici, sorumluluk sahibi, ciddi, deneyimli, soğukkanlı, çalışkan, güvenlik duygusundan hoşlanan, akıllı, dünyevi.


Zayıf yanları: Güvensiz, telaşlı, gergin, takıntılı, duygularını gizleyen, hesapçı, buyurgan, dalavereci, sabit, kendini kurban hisseden ya da kurban rolü oynamayı seven.

 Karakter hanesinde 9 rakamı olanlar:

Güçlü yanları: Çocuksu, sanatkar, zeki, masum, hassas, kararlı, bağışlayıcı, dürüst, saf, benzersiz.

Zayıf yanları: Tutarsız, aklı karışık, budala, düşünmeden hareket eden, unutkan, kibirli, güvensiz, inatçı, sabırsız.

Not: Doğum günü 8 olan insanla, doğum günü 17 olan insanın karakter haneleri 8 olacaktır. Ama 17 olan insan 1 ve 7 den de özellikler alarak 8 de tamamlanmış olacağı için diğer rakamları da gözden geçirmekte fayda var. Ayrıca 11 ve 22 sayılarının özel sayılar olduğuna Forbes değinmemiş ama Lee Carroll gibi birçok numerolog bu sayıların özel olduğu kanısındadır.

Forbes’un tespitlerinden bana göre en önemlisi ve tutarlısı Yaşam döngüsü tablosudur. Forbes bu tablo ile rakamların enerjisinin yıllara ve yılların bizim için hazırladığı potansiyellere yansıdığını iddia ediyor. Ve insan ömrünü 9 yıllık dönemlere ayırıyor. Rakamların 9 da bittiğini, tekamül aşamasının son basamağının 9 olduğunu, insan iskeletinin 9 yılda bir tamamen şekil değişikliğini tamamladığını göz önünde bulundurursak  bu tespit şaşırtıcı olmasa gerek.


Yaşam döngüsü nasıl hesaplanır?

Doğum yılımızın üzerine Pin kodu tablomuzun 4. hanesindeki (yaşam döngüsü hanesi) rakamı yazalım ve yıllar ileri gittikçe rakam da 9 dan sonra tekrar 1’e dönecek şekilde ilerlesin. Böylece her yılın yanına bir rakam denk gelecek. Bu rakam o yılki potansiyelinizi belirler. Örneğin; 1 yılları yeni başlangıçları, 3 yılları zorlu süreçleri, 4 yılları değişimi, 5 yılları değişimin hızlanmasını ve somutlaşmasını, 8 yılları tamamlanmaya yaklaşıldığını ve maddi iniş çıkışları, 9 yılı ise tamamlanmayı ve yeni bir devrenin hazırlıklarını ifade eder.

Örnek: Örnek tablomuzdaki doğum tarihini ele alalım 11.02.1980. 4. hane rakamımız 4 tü. 1980 yılının yanına 4 rakamı gelecek şekilde döngü başlatılır.

(4 yılı)1980 – (5 yılı) 1981- (6 yılı) 1982- ( 7 yılı) 1983-( 8 yılı) 1984- ( 9 yılı)1985- ( 1 yılı)1986-………………………………( 9 yılı)2012 –( 1 yılı) 2013

Her yılın başlangıcını ise doğum günümüz olarak kabul ediyoruz. Örneğin bu tabloda 2013 yılı 1 yılıdır ve yeni başlangıçları, yeni bir dönemi ifade eder. Ancak 2013 yılı bu kişi için 11 şubat tarihine kadar 9 yılıdır. 1 yılı 11 şubat itibariyle başlar.


İlişkilerde Sinerji:

İnsanoğlunun önemli bir başka merakı da ilişkilerdeki uyum yani sinerjidir. Forbes iki kişinin pin kodundan oluşan bir de sinerji tablosu oluşturmuş. İki tarafın kişilik haneleri toplanarak sinerji tablosunun kişilik hanesine yani 1. haneye,  ruh duygusu hanesi toplanarak sinerji tablosunun 8. hanesine vb yazılır.

1.kişi: 1.1.1972                 2. kişi: 10. 04.1984                   sinerji tablosu

1-1-1-3-4                              1- 4- 4-9-1                            2-5-5-3 -5

2-2                                          5- 8                                           7-1

4                                               4                                              8 (ruh duygusu)

İlişkilerin pin kodunda en önemli belirleyici 8.hane olan ruh duygusu hanesidir. Bu ilişkinin sinerji tablosunda ruh duygusu hanesi 8 dir. Sinerji tablosu özel ilişki için oluşturulabileceği gibi ortaklık, dostluk, ebeveyn ilişkisi için de oluşturulabilir.

Sinerji tablosundaki Ruh duygusu hanesindeki rakamlar neyi ifade eder?

1 rakamı: Bu bir güç oyunudur. Eşlerden her biri lider olmayı isteyeceği için , bir tanesi boyun eymeyi kabul etmediği takdirde çatışmalar çıkacaktır.

2 rakamı: 2 yapıştırıcıdır. Bir aşk ilişkisi için en kolay rakam budur. Bu rakama sahip olan ilişki ilgili ve besleyici olacaktır.

3 rakamı: 3 düzenleme ile ilişkilidir. Bu ilişkide bir çok şey başarılacaktır. Ancak bir şeyler oluşmadığı zaman eşler arasında derin bir ilişki de kurulamaz.

4 rakamı: Bu konumdaki 4 oldukça hilekar bir rakamdır. İki insan arasında şüpheler olacağı için, eşlerin birbirlerine karşı mümkün olduğunca açık ve dürüst olmaları son derece önemlidir.

5 rakamı: Bu hanedeki 5 ilişkide bol miktarda konuşma olmasını sağlar. Son derece esin verici bir ilişkidir ama bağımlılık yaratma eğilimi bulunmaktadır.

6 rakamı: Tutkulu bir ilişkidir. Bu çift son derece sosyal olacak ve bir arada çok hoş görünecektir.

7 rakamı: Bu konumda bulunan 7 rakamı ilişkiye mahrem bir yapı kazandırmakta ve eşlerin birbirlerine karşı sakin ve soğuk olmalarına neden olabilmektedir. Bunun sonucu olarak eşler arasında iletişim zor olabilir.

8 rakamı: Sekiz bir toprak rakamıdır ve ilişkiye ağır bir duygu verir. Öyle ki adeta ilişki için yeterince alan yokmuş gibi hissetmenize neden olabilir. Dışarıda bolca yapılan aktivite ilişkinin hafiflemesine  yardımcı olabilir.


9 rakamı: Bu, eğlenceli, oyuncu bir ilişkidir ve eşler arasında bolca affedicilik bulunur.

Forbes’a göre her hanede rakamların kişiye kattığı bir özellik var. Dahası her rakam 4 elementten birini temsil ediyor ve bu elementlerin (hava, su, toprak, ateş)kişinin pin kodu tablosundaki yoğunluğu da karakterin zayıf ya da baskın yönlerini gösteriyor. (Element tablosu oluşturmak için “İlişkilerin Pinkodu” adlı kitabı incelemelisiniz) Genel bir bilgi olarak hangi rakamların hangi elemente ait olduğunu belirtelim:

Hava rakamları: 1 ve 5

Su rakamları: 2 ve 7

Ateş rakamları: 3 ve 6

Toprak rakamları: 4 ve 8

9 rakamı için tabloda ayrı bir sütun yer alır. Çünkü 9 bütün elementleri barındırır ve dengeleyicidir.

Bütün elementlerden dengeli olarak barındıran insanlar olduğu gibi, sadece 1 ya da iki elementten oluşan pin koduna sahip insanlar da vardır. Bu tür insanlar eksik yönlerini doğru insanı bulurlarsa ilişkileriyle dengelerler.

Su elementi baskın olan bir pin koduna sahip kişi, ateş elementi ile birlikte olursa sorunlu bir ilişki yaşanma ihtimali artar. Çünkü su ateşi söndürür. Ateş sönmemek için uzaklaşır. Ateş ise suyu buharlaştırır, tüketir. Su için ideali topraktır. Su toprağı besler, verimliliğini arttırır, toprak da suyun yaratıcılığını arttırır. Ateş havasız yanmaz.  Hava ateşi körükler. Ateş de havayı ısıtır. Bu yüzden uyumlu bir çift olurlar. Toprak sabit, hava havai olduğu için ayrı dünyaya mensup iki insan gibi bir ilişki yaşarlar.


İnsanoğlunun en önemli merakı insanı, dolayısıyla kendini tanımaktır. Douglas Forbes’un 30 yıllık araştırmalarının sonuçlarını sunarak merakınızı biraz olsun giderebilecek bir derleme yapabildiysem ne mutlu bana…

Rengini Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim


Falanca yılın, filanca ayının, bilmem kaçıncı gününde doğmuşum. Kutu kutu pense, yakan top ve misket oynamışım. Komşuların zilini çalıp kaçmışım. Balkondan sarkan komşu teyze “kimdi o? “ diye sorunca, “Bilmem” demişim...