Ergenlik dönemi eğitimcilerin desteğiyle kolaylaşabilir

Birçok insan ergenlik dönemini gülümseyerek hatırlar. Yapılan asilikler, fiziksel ve hormonal değişimlerin getirdiği korku, dikkat çekme ve kendini ifade etme çabası yıllar sonra komik anılara dönüşür. Eğer şanslıysanız bu dönemde çevrenizde sizi anlayan ebeveynleriniz, size doğru yolu gösteren öğretmenleriniz olacaktır.

Ergenlik dönemi eğitimcilerin desteğiyle kolaylaşabilir

ERA Kolejleri’nin PDR Bölümü, çocukluktan yetişkinliğe adım atılan bu süreci kolaylaştırmak için eğitimcilerin önemli bir rol oynadığını söylüyor. Eğitimciler, gün boyu öğrencilerle birlikte olduklarından onlardaki değişimi yakından izleyebilme fırsatına sahipler.

Ergenlik döneminde, fiziksel ve hormonal değişimlerin yarattığı karmaşa, kimliğini bulma telaşı ve asilikle karışmıştır. Artık çocuk olmamak ama yetişkinlik için de acemi kalmak zorlar insanı… Ergenlik, trenlerin vagonları gibi birbirinden keskin çizgilerle ayrılmış, bir önceki dönemden tamamen bağımsız olan bir zaman dilimi değildir. Çocukluğu geride bırakıp yetişkinliğe adım atan genç, bu değişimde duygusal dalgalanmalar yaşar. İnişli çıkışlı bu dönemde eğitimcilerin ve okul idarecilerinin genci anlaması ve nasıl yaklaşacağını bilmesi önemlidir.


Bu yıllarda kişi kendisini bir topluluk içerisinde bulur ve kendini tüm dünyanın yegâne merkezi gibi görür. Evren onun için yaratılmıştır ve okul sadece onun eğitimi ya da kendisini var edeceği bir alan olarak kurulmuştur. Henüz okul bahçesine girer girmez başlar kendisine çeki düzen verme çabası. Bu dönemde arkadaşlar arasında popüler olmak, onların onayını alabilmek de önemlidir. Bu yüzden kişi çeşitli davranış değişikliklerine gidebilir.

Öğrencideki değişimi en iyi öğretmeni görür

Ergenlik dönemindeki birey kendisi için ideal kişilikler oluşturabilmektedir. İdeal kişilikler, hayal unsuru olabileceği gibi bir ünlü ya da öğrencinin kendi yaşamından biri de olabilir. Özellikle öğretmenler, ergenlik dönemindeki birey için ideal birer rol modelidir. Ailesinden fazla gördüğü arkadaş çevresi ve öğretmenler, bireyin hayatının şekillenmesine yardım edebilecek önemdedir.

Öğretmenler rol modeli olmanın yanı sıra okulda öğrencilere yapılacak rehberlik hizmetinde de kilit rol oynarlar. Rehberliğin temel amacı bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Bu yüzden okulda güvenlik görevlisinden üst yönetime kadar her kademe, öğrencilerin karakteristik özelliklerinin farkına varmalı ve ona göre davranmalıdır.

Uzman kişilerin ergenlere ulaşması her zaman mümkün olmaz, ancak öğretmenler rehberlik uzmanlarının yönlendirmeleri ve koordinasyonuyla sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olabilirler. Öğretmenler okulda, kendi etki alanındaki tüm öğrencileri yakından tanıma fırsatı bulurlar. Rehberlik biriminin ve bu alandaki danışmanların yönlendirilmesiyle branş öğretmenleri de öğrencilerin gelişim aşamalarını takip ve kontrol edebilirler. Bu nedenle ergenlik dönemine ait sosyal, fiziksel, ruhsal gelişimsel özellikleri bilmeleri ve bu bilgilere göre hareket etmeleri yararlı olacaktır. Branş öğretmenleri bu amaçla ergenlik psikolojisiyle ile ilgili yapılan çalışmaları takip edebilir ya da okul rehberlik servisinden aldıkları talimatlarla ilerleyebilirler.

ergenlik döneminde okul ve eğitim öğretmenler ergenlere nasıl davranmalı

Ergenlik sürecine uyumlu bir eğitim ortamı için tavsiyeler:

• Eğitim programları, ergenlik dönemindeki bireylerin özelliklerine göre düzenlenmelidir.

• Özellikle branş öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri ergenlikle ilgili bilgilendirme çalışmalarına destek vermeli. Bu amaçla öğrencilere, ergenlik döneminin özelliklerini anlatan seminerler düzenlenebilir. Böylece genç yaşadığı sürecin normal olduğunu anlayacak ve kendisi gibi bu dönemden geçmiş yetişkinlerin yönlendirmelerine kulak verecektir.


• Okuldaki kültürel ve sosyal eğitim çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Böylece kişinin kendini bir yere ait hissetme ihtiyacı, yanlış oluşumlar yerine sanat, spor gibi aktiviteler ve sağlıklı bir sosyal çevre içerisinde kendine yer bulabilir.

• Ergenliğin karakteristik özelliklerine göre problem yaşayan öğrencilere ılımlı yaklaşılmalı ve onlara anlaşıldıkları hissettirilmelidir. Öğretmen aynı zamanda ergenlik dönemi sorunlarını bilen ve öğrenciye olumlu yaklaşabilecek bilgi birikimine sahip olmalı, öğrencinin bu dönemde yaşayacağı başarısızlık durumlarını normal karşılamalı öğrenciyi karamsarlığa itmemelidir.

• Öğrencilerin bu dönemde yaşadıkları hırçınlıklar, normal karşılanmalı, öğrencinin özerk bir kişilik oluşturmasına yardımcı olunmalıdır.

• Eğitimciler ergenle iletişimde nasihat vermemeli, bilgiler kısa öz bir şekilde ifade edilmelidir. Çünkü bu dönemde bireyler, çabuk sıkılır ve nasihat almaktan asla hoşlanmazlar. 

• Öğretmen, öğrencinin arzu ettiği her an sorunlarını kendisiyle paylaşabileceğini hissettirmelidir.

İlgili yazılar

Gençlerin kalbini koruyan 7 altın kural

Gençlerden Anne Babalara Mektup


Gençlerde Cinsellik: Çocuklarınızı Doğru Bilgilendiriyor musunuz?

Gençlerde cinsellik: Çocuklarınızı doğru bilgilendiriyor musunuz?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.