Türk denizcilik gücünün durum tespiti

Koç Üniversitesi bünyesinde, ülkemiz denizciliğine katkı sağlayan temel alanlarda hedef, politika ve strateji belirlenmesi amacıyla kurulan “Denizcilik Forumu” ilk çalıştayını Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenledi. “Küresel ve Bölgesel Perspektifte Türk Denizcilik Gücünün Durum Tespiti” konu başlıklı çalıştay, Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Direktörü Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’in evsahipliğinde gerçekleşti. Çalıştaya, denizcilik gücüne 16 değişik alt sahada katkı sağlayan kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünyadan 130’a yakın temsilci katıldı.

Türk denizcilik gücünün durum tespiti

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu tarafından “Küresel ve Bölgesel Perspektifte Türk Denizcilik Gücünün Durum Tespiti” konulu bir çalıştay düzenledi. Çalıştay 9 Şubat 2016 günü, Türk deniz gücüne 500 yıl ev sahipliği yapan, Anadolu’nun denizdeki askeri ve ekonomik gücünün doğum yeri Haliç’in kuzey kıyısında tarihi Hasköy Tersanesinde bulunan Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleşti.

Forum, denizcilik alanında akademik/bilimsel yaklaşımlar geliştirmek ve “Denizci Türkiye” idealine hizmet etmek prensibiyle çıktığı bu yolda önemli bir adım atarak, denizcilik gücümüze 16 değişik alt sahada katkı sağlayan kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünyanın temsilcilerini bir araya getirdi.


Denizcilik dünyasında yelkenden balıkçılığa, deniz ticaretinden gemi inşaya, deniz stratejisinden deniz hukukuna, deniz bilimlerinden deniz çevresine, deniz kültüründen deniz tarihine ve daha birçok alanda Türk denizciliğine hizmet eden paydaşlar, “Küresel ve Bölgesel Perspektifte Türk Denizcilik Gücünün Durum Tespiti” konulu çalıştayda, Türk denizciliğinin tüm alanları bütüncül bir yaklaşımla ele alarak, sorunlar ve fırsatları masaya yatırdı. Çalıştaydan çıkarılan sonuçlar, denizciliğimizin gelişmesine ve gelecek perspektiflere ışık tutmaya katkı sağlamak üzere başta kamu olmak üzere, denizcilik gücünü ilgilendiren tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu, denizcilik gücünün değişik alt alanlarını Rahmi M. Koç Müzesi ve Koç Üniversitesi kampüsünde icra edeceği bu tip akademik faaliyetlerle incelemeye ve Türkiye’nin denizcileşmesine yeni fikirler üreterek katkı sağlamaya devam edecek.

İlgili yazılar


500 yıllık tarih uyanıyor: Geçmişten Günümüze Piyalepaşa


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.