MHP: Osmanlı Hanedanı’na maaş bağlansın

MHP, meclise sunduğu yasa teklifinde Osmanlı Hanedanı mensuplarına maaş bağlanması, çocuklarına ise yurt ve burs sağlanmasını istedi.

MHP, meclise sunduğu yasa teklifinde Osmanlı Hanedanı mensuplarına maaş bağlanması, çocuklarına ise yurt ve burs sağlanmasını istedi.

2014 yılı Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ve CHP’nin çatı adayı olan ve şu an MHP Milletvekili olarak parlamentoda olan Ekmeleddin İhsanoğlu ve MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı tarafından hazırlanarak TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifinde, Osmanlı Hanedanı mensuplarının uzun süre vatanlarına bağlı ve asaletlerine yakışır şekilde yaşadıkları ancak bazılarının geçim sıkıntısı çektiği, hatta kıt kanaat geçindikleri vurgulandı. Osmanlı Hanedan mensuplarının, 1924’teki ihraçlarından sonra çeşitli tarihlerde Türkiye’ye dönme ve vatandaşlık haklarını aldıkları kaydedilen gerekçede “Ecdat yadigaâarına mutlaka sahip çıkılmalı” denildi.

Teklifte Türkiye veya başka ülkelerdeki Osmanlı Hanedanı mensuplarının kimler olduğunu tespit etmek üzere bir komisyon kurulması; komisyonun olası suistimallere karşı işlemleri, hanedan torunlarının takibini yapan “hanedan reisi” ile yürütmesi öngörüldü.


MHP, meclise sunduğu yasa teklifinde Osmanlı Hanedanı mensuplarına maaş bağlanması, çocuklarına ise yurt ve burs sağlanmasını istedi.
21. yüzyıl Osmanlı Hanedanı

Habertürk’ün haberine göre teklif; hanedandan geliri olmayan ya da aylık geliri Başbakanlık Müsteşarı’nın maaşının altında olanlara, başvurmaları halinde yaklaşık 10 bin lira dolayındaki bu tutara kadar maaş bağlanmasını düzenliyor. Hanedan üyelerinin sağlık ve cenaze masraflarının karşılanması, çocuklarının Türkiye’de okumaları halinde yurt ve burslardan faydalanması da düzenlemede yer aldı.

Murat Vassib Osmanoğlu - Selim Vassib Osmanoğlu
Murat Vassib Osmanoğlu – Selim Vassib Osmanoğlu

“Osmanlı Hanedanı’ndan 10 kişi geçim sıkıntısı çekiyor”

Teklif sahiplerinden MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Teklife sadece iktidar değil muhalefetten de destek gelir diye bekliyoruz. Çünkü bunlar bizim için ecdat yadigârı. Türkiye aleyhine tek cümle etmemişler. Ülkelerine sahip çıkmışlar. Saygın hayat sürmüşler. Bunlar içinde yaklaşık 10 kişinin geçim sıkıntısı çektiği belirtiliyor. Türkiye bu kadar Suriyeliye bakıyor. Ecdat yadigârlarına da bakabilir diye düşünüyoruz. Teklifin Meclis’ten geçeceğini umuyoruz” dedi.

Ayşe Sultan’ın İngiliz eşinden 5 çocuğu var. (Fotoğraf: 2010)
Ayşe Sultan’ın İngiliz eşinden 5 çocuğu var. (Fotoğraf: 2010)

Osmanlı Hanedanı’ndan 25 şehzade hayatta

Osmanlı Hanedanı mensuplarından halen 77 kişinin hayatta olduğu biliniyor. 25 şehzade, 16 sultan, 23 sultanzade ve 13 de hanım sultan olmak üzere 77 kişi; Türkiye, Mısır, Ürdün, Lübnan, Suriye, ABD, İngiltere, Fransa, İsveç ve İspanya gibi dünyanın farklı ülkelerinde yaşamlarını sürdürüyor.

Osmanlı Hanedanı'ndan 25 şehzade hayatta

Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan 21. yüzyıl Osmanlı Hanedanı’ndan bugün yaklaşık 80 kişi hayatta. 25’inin şehzade, 16’sının sultan, 23’ünün sultanzade, 13’ünün de hanım sultan olduğu biliniyor ancak rakamlar kesin değil. Osmanlı Hanedanı mensupları her dilde konuşuyorlar. Bazıları konuşacakları ortak dil bulamadıkları için birbirleriyle iletişim kuramıyor.


Şehzade: Babadan oğula Osman Gazi soyundan gelen erkeklerin çocuklarına denir. Osmanlı Hanedanı’na mensup padişah dışındaki tüm erkekler bu unvanı taşırdı.

Sultan: Hanedan soyundan gelen kızlara denir ve ismin sonunda yer alır. Bu unvan şehzadelerde kullanıldığı zaman ismin önünde yer alır, ismin sonuna da “efendi” eklenir.

Sultanzade: Sultanlar hanedana mensup olmayan bir erkekle evlendiğinde doğan erkek çocuklara “sultanzade” denir.

Hanımsultan: Sultanlar hanedana mensup olmayan bir erkekle evlendiğinde doğan kız çocuklara “hanımsultan” denir.

Osmanlı Hanedanı Reisi Osman Bayezid Osmanoğlu


Osmanlı Hanedanı’nın en yaşlı ve en kıdemli erkek üyesi olarak hanedan reisi unvanını taşıyan Şehzade Osman Bayezid Osmanoğlu, ABD New York’ta yaşıyor. 1924 doğumlu Osmanoğlu, sürgünde doğan ilk hanedan çocuğu. Babası Şehzade İbrahim Tevfik Efendi 1931’de Fransa’da sürgünde öldükten sonra annesi Hatice Sadiye ile birlikte ABD’ye taşınan Osmanoğlu, ABD Silahlı Kuvvetleri’nde subay olarak görev yaptı. New York’ta çalıştığı kütüphaneden emekli olan şehzade, 23 Eylül 2009’da Ertuğrul Osman Efendi’nin ölümünden sonra hanedan reisi unvanını aldı.

osmanlı hanedanı resisi osman bayezid osmanoğlu
Osmanlı Hanedanı Reisii Osman Bayezid Osmanoğlu New York’ta yaşıyor.

İlkinden Sonuncusuna Osmanlı Sultanları

Viyana’dan dönüş: Osmanlı duraklama dönemine nasıl girdi?

“Muhteşem Yüzyıl”ından Çöküşüne Osmanlı


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.