Dışlanma ve ötekileştirme terörü nasıl besliyor?

Dünyanın öncelikli sorunları arasında gelen terörün, ötekileştirme, dışlanma ve sistem dışına itme gibi politikalardan beslendiğini vurgulayan Prof. Nevzat Tarhan, teröristlerin en çok terör kurbanları arasından çıktığına; dışlanmışlık hissinin ise bireyleri teröre yönelttiğine dikkat çekti.

Dışlanma ve ötekileştirme terörü nasıl besliyor?

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, terörizmin dünyada itilmiş, ezilmiş ve sistemin dışına itilmiş kişileri kullandığına dikkat çekerek terörün beslendiği kaynağın bu sistem olduğunu söyledi.

Terör nereden besleniyor?

Prof. Dr. Tarhan, İspanya’da bu alanda yapılmış önemli çalışmalar olduğunu belirterek özellikle terör mağduru olan kişileri sisteme entegre etmenin terörle mücadeleye önemli katkılar sağladığını söyledi. Tarhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

Terör nereden besleniyor sorusuna şöyle bir cevap verebiliriz. Teröristler en çok, terör kurbanları arasından çıkıyor. BASK üzerine yapılmış İspanya’da çalışma var. Terör üstüne yapılan bir çalışma bu; ötekileştirme ve gruplar üzerinde çalışmalar yapılıyor. Ve bu insanların terör riski oluşturdukları ve aday oldukları ortaya çıkıyor. Terör kurbanları, terörist adayları oluyorlar.


Buna karşı İspanya bir çalışma daha yapıyor. O nüfusun yüzde 30-40’ını, o kişilerin diğer insanlar tarafından ötekileştirilmemesi için çalışıyor ve onları takıma dâhil ediyor. Biz aile içinde bunu yaparız, gelin kaynana tartışmaları gibi… Kaynanayı takıma dâhil et deriz, kayınvalideyi evde takıma dâhil ederseniz evde kavga biter.

Şimdi burada kendine risk grubu olan kişileri takıma dâhil etmeyi başarmış. Sisteme dâhil etmiş, bizim barış sürecinde yapmak istediğimiz de oydu. Ve bunun üzerine o kişi, önyargılarını unutuyor. Kutuplaşma azalıyor, bunu sağlıyor. İspanya bunu minimize etti.”


Terör, hak arama ve çözüm yöntemi değildir

Terörün hiçbir zaman bir hak arama yöntemi olmadığını belirten Tarhan, “Hak arama ve çözüm yöntemi olarak terör öğretisinin değiştirilmesine ihtiyaç var. İspanya’da o algı nasıl değiştirilmiş bunu iyi incelemek ve anlamak gerekiyor.

Terör hiçbir zaman hak arama ve sorun çözme yöntemi olamaz, terörle hak aramanın İslam’la ilgisi olmadığını ve İslam öğretisi olmadığını anlatan kanaat önderlerine ihtiyacımız. Bu kanaat önderleri hem Türkiye’deki etnik terör için hem de dünyada dini kaynaklı gösterilen terörle mücadele etmek ve doğruları anlatmak için çalışmalı.

Terörle mücadelede üniversitelere de görev düşüyor!

Özellikle Ortadoğu ve Asya’daki Müslüman toplumlarda terörün hak arama ve sorun çözme yöntemi olmayacağını, bunun ne insani ne ahlaki olmadığını anlatan kanaat önderlerine çok ihtiyaç var. Bu kanaat önderlerinin seslerini daha çok yükseltmeye ihtiyaç var.


Dünyanın daha yaşanır bir yer olması için üniversitelerin daha çok projede yer alması, STK’ların devreye girmesi ve bu konuda çalışmaların yapılması gerekir.

Üniversite kampüslerinde terör yapılanması ve şiddet

Akademisyenlere soruşturma: Prof. Aysel Dereli’nin savunması


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.