CHP’den MİT hakkında çarpıcı soru önergesi

CHP, MİT’e satın aldığı silah gibi bazı taşınır malların kayda alınmaması yetkisi veren yönetmeliği meclis gündemine taşıdı. Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP, bu değişikliğe neden ihtiyaç duyulduğunun açıklanmasını istedi.

CHP'den MİT hakkında çarpıcı soru önergesi

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz imzasıyla verilen soru önergesinde Başbakan Binali Yıldırım’a bu değişikliğe neden ihtiyaç duyulduğu soruldu. Yılmaz, “Bu değişiklik, tarihimizde ‘JİTEM’, ‘kontrgerilla’ ve ‘gladio’ gibi adlarla tanımlanan, devlet gücü kullanan, denetimsiz yapıların ve bu yapıların karanlık faaliyetlerinin önünü açarak, yaygınlaştırıp olağanlaştırmayacak mıdır?” diye sordu.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, MİT’e satın aldığı silah gibi bazı taşınır malların kayda alınmaması yetkisi veren yönetmeliği TBMM gündemine getirdi. Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Yılmaz, bu değişikliğe neden ihtiyaç duyulduğunun açıklanmasını istedi. Yılmaz, “Bu değişiklik, tarihimizde ‘JİTEM’, ‘kontrgerilla’ ve ‘gladio’ gibi adlarla tanımlanan, devlet gücü kullanan, denetimsiz yapıların ve bu yapıların karanlık faaliyetlerinin önünü açarak, yaygınlaştırıp olağanlaştırmayacak mıdır?” sorusunu yöneltti.


Yılmaz verdiği soru önergesinde, 24.05.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün taşınır mallarının kayıt altına alınması, yönetimi ve iç denetimine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelikte düzenlemeye gidildiğini anımsattı. Yönetmeliğin “Giriş ve çıkış kayıt işlemleri esaslarını” düzenleyen maddesine, “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu’nda yer alan görevlerin ifası amacıyla, satın alma yoluyla temin edilen ve üst yönetici tarafından kayda alınmaması uygun görülen taşınır mallar için işlem belgesi düzenlenmez” fıkrası ilave edildiğini anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Söz konusu ‘taşınır mallar’ ileride kullanılmak üzere depolansa dahi işlem belgesi düzenlenmeyecektir. Sözü edilen yönetmelikte, makine, alet, edevat, silah, taşıt, iş makinesi, büro makinesi ve döşeme mefruşatı ile benzeri demirbaş malzemeler ‘taşınır mal’ olarak tanımlanmaktadır. Düzenlemenin ardından MİT’in görev alanında kullanılmak üzere satın alacağı cihaz, silah ve taşıt gibi taşınır malları ‘kayıt altına almama’ ayrıcalığına sahip olduğu değerlendirmesi yapılmaktadır. İlgili değişiklik, Suriye’ye malzeme taşırken savcılar tarafından durdurulan MİT’e ait TIR’ları ve malzemeleri bir kez daha gündeme taşımıştır.”

Değişikliğin amacı ne?

CHP’li Yılmaz, söz konusu değişikliğin gerçekleştirilmesinin nedeninin açıklanmasını isteyerek, bu değişikliğe neden ihtiyaç duyulduğunu sordu. Emniyet Genel Müdürlüğü, TSK, MİT ve diğer ilgili kurumların söz konusu yönetmelik değişikliğinin yapılması konusunda bir talepleri olup olmadığını soran Yılmaz, Sayıştay’ın değişikle ilgili görüşünün de açıklanmasını talep etti.

Karanlık yapıların önünü açmayacak mı?

Bu düzenlemeye konu harcamaların kayıt ve denetim dışına çıkarılması ile örtülü bir devlet yönetiminin amaçlanıp amaçlanmadığını soran Yılmaz, “Bu yönetmelik değişikliği, tarihimizde “JİTEM”, “kontrgerilla” ve “gladio” gibi adlarla tanımlanan, devlet gücü kullanan, denetimsiz yapıların ve bu yapıların karanlık faaliyetlerinin önünü açarak, yaygınlaştırıp olağanlaştırmayacak mıdır? Süreç içerisinde devletin güvenlik ve istihbarat kurumları içindeki hukuk dışı derin yapılardan bahsedilirken, bu defa bu yasal ve Anayasal kurumlar düzenlemeye konu çalışma usulü ile bütünüyle bu derin yapılara evrilmeyecek midir?” diye sordu.

Uluslararası hukuka uygun mu?

CHP’li Necati Yılmaz’ın önergesinde Başbakan Yıldırım’a yönelttiği diğer sorular şöyle:

– Bu düzenleme, kişi güvenliği, temel hak ve özgürlükler ile hukuk devleti ilkesini ihlal ederek, ulusal düzeyde yaratacağı büyük sakıncaların yanı sıra dış politikamız, uluslararası ilişkilerimiz ve milli menfaatlerimizle çelişerek, sıkıntı yaratacak keyfi uygulamaların da önünü açmayacak mıdır?

– Söz konusu düzenleme, uluslararası hukuk kural ve kaidelerine uygun mudur? Uygun ise bu değişikliğe denk düşen ve istihbarat teşkilatlarının aldığı “taşınır malları” kayıt altına almayan ülke ya da ülkeler hangileridir?


– Yönetmelikle amaçlanan kayıt ve denetim dışılığın bu çalışma yöntemi ile zamanla buna ihtiyaç duyan kurumsal iradeyi de hedef alabileceği ihtimali öngörülmüş müdür? Yoksa her ne kadar bu faaliyetlerin ve malzemelerin kayıt ve denetim dışı olacağı öngörülse de bu kayıt dışılığı yönetmelik hükümlerine rağmen kayıt altına alacak ve takip edecek bir kurum, birim ya da kişi olacak mıdır?

– İlgili değişikliğin Suriye’ye malzeme taşırken savcılar tarafından durdurulan ve malzemelerin fotoğraf ile kamera görüntüleri basında yer alan MİT’e ait TIR’lar ve bu konuda görülen davalar ile ilgisi bulunmakta mıdır?

– Bu yönetmelik düzenlemesinin yapılmasını gerektirecek biçimde planlanmış ülke içinde ve sınır ötesinde operasyonlar var mıdır?

– Uluslararası sınır ötesine yönelik operasyon planı var ise bu durum yabancı ülkelere asker gönderme yetkisine sahip olan TBMM’nin yetkisinin gasp edilmesi anlamını taşımaz mı?

– Yeni faili meçhullerin ve “bin operasyonların” önünü açacak olan bu düzenleme, hükümetin eski faili meçhulleri ortaya çıkarma iradesini tümüyle terk ettiği anlamını mı taşımaktadır?

– Yönetmelikteki değişiklikten sonra, kayıt dışı silah ve malzemenin ülkemizde ve bölgemizde faaliyet yürüten terör örgütlerine aktarılması nasıl engellenecektir?  Böylesine büyük riskin göze alınması veya kayıtsız kalınması gibi bir durum mu söz konusudur?”

MİT’in (Milli İstihbarat Teşkilatı) Milli Olma Mücadelesi

Milli İstihbarat Teşkilatı artık “kanunen” silah ve patlayıcı taşıyabilecek


MİT TIR’ları davası: Erdem Gül’den tarihe geçen savunma


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.