Kendin olmak ve saf bilinç yolu

Saf bilinç sahibi insan tam ve bütün olmuş haliyle arzu ve isteklerini anda gerçek kılar. Şimdi ve burada tam anlamıyla uyanmış olmak saf bilincin yansımasıdır. Bu durumda insan davranışlarının ardında hiç bir niyet beklemeksizin yaşamını sürdürdüğü için bütünün içinde ve bütünle bir olduğunun farkındalığında ve bütünle bir olduğunu fark ederek yaşar.

Kendin olmak ve saf bilinç yolu

Kendin olmak saf bilince ulaşma yolundaki geçiş kapısıdır

İnsanın ne olduğunun farkındalığından ne olmadığının farkındalığına geçişidir.

Bir kapıdan geçerken bulunduğumuz yerde değilizdir artık. Yer değişmiştir, bakış açıları değişmiştir. Bilinç boyutundaki her bir farkındalığımızda bizim için geçiş kapısıdır. Eski olana bakış açımız değişmiştir. Aynı yer, aynı deneyim de olsa, olanın bizdeki izdüşümü bir başkadır. Yaşadığımız olaylar, deneyimler, aldığımız dersler bir anlamda kendi içimizde tamamlanmamızdır. Her bir tamamlanışta bir geçitten geçeriz aslında ve her bir kapı şimdi ve burada bizi hiç bir yere götürmezken algılarımızdaki farkındalığı artırmaktadır. Bunu bilinçte yükseliş diye de tanımlayabiliriz.


Tamamlanmışlık duygusunun zihindeki tezahürü de tepkisizliktir. Artık o konu her neyse kendinizi ifade etmek ihtiyacınız bitmiştir. Olanın içini ve dışını bilirsiniz artık ve o içinizde bir olmuştur. Artık verilecek bir tepki de kalmamıştır. Korkulacak, endişe edilecek, kontrol edilecek, direnilecek bir şey kalmamıştır. Olaylar karşısında nötr oluruz ve derin bir anlayış kazanırız. Bu anlayışın ardında sevgi gizlidir.

Açığa çıkan her sevgi titreşimi bizim bilincimizi saflaştırmaktadır. Saflaşan bilinç birlik ve bütünlük algısı içindeki bilinç boyutudur. Bu boyutta yaşamdaki herşey bir başka anlam taşımaktadır. Tüm varoluşun sevgisi içimizdedir… Yaşam şimdi ve burada her yönüyle devam etmektedir ancak artık bizim bakış açımız, algılarımız hep sevgi boyutundadır. Ne yapıyorsak sevgi ile yaparız, eylemlerimizi sevgi boyutunda gerçekleştiririz.

Saflık benliğimizde içimizin ve dışımızın bir olduğu şekliyle de ifade edilebilir. Ne düşünüyorsak onu yansıtırız. Yansıtmalarımızın ardında niyetlerimizde sadece sevgi vardır. Yansıttığımız sevgi için bir beklenti yoktur, her şey koşulsuzluk ilkesine bağlı olarak gelişir.


Yaşam kendi akışı içinde, gerçek doğasında sevgi ile devam eder. Saf bilinç açığa çıktığında insan içinde sebepsiz sevinç ve mutluluklar yaşar. Çünkü yaşamında olan için koşul kalmamıştır. Her şey gelir ve gider sevgiyle. Her şey olması gerektiği en mükemmel haliyle yaşandığında coşku duymayı engelleyen ne bir kuşku, ne bir endişe, ne bir korku kalmıştır.. İnsan zihninin yarattığı illüzyon aleminden kendi gerçek alemine geçiş yapmış olur.

Saf bilinç sahibi insan

Saf bilinç sahibi insan tam ve bütün olmuş haliyle arzu ve isteklerini anda gerçek kılar. Şimdi ve burada tam anlamıyla uyanmış olmak saf bilincin yansımasıdır. Bu durumda insan davranışlarının ardında hiç bir niyet beklemeksizin yaşamını sürdürdüğü için bütünün içinde ve bütünle bir olduğunun farkındalığında ve bütünle bir olduğunu fark ederek yaşar.

Adeta bir kristal görünümü alır ve bir kristalin yansıması gibi güçlü bir enerjiyle dışına yansır.. Karşılaştığınızda sevgiyle sarmalanmış hissine kapılırsınız ve o insana doğru çekilerek ondan hiç ayrılmak istemezsiniz…

Saf bilince geçiş kapısı kendin olmaktır. Hepimiz son zamanlarda yaşamımızda bir sürü olumsuz olarak nitelendirdiğimiz deneyimler yaşamaktayız. Olumsuz diye nitelendirdiklerimiz kendi algılarımız sonucunda kendimizin verdiği anlamlarla ortaya çıkmaktadır. Görünen bu iken görünmeyen bu deneyimlerin bizim bilincimizi saflaştırmaya götüren en kıymetli anlar olduğudur. Her bir deneyim ile diğer insanların hayatlarıyla da kesişiriz ve birbirimize hizmetimiz ne paha biçilmez bir değerdir saf bilinç yolculuğunda…


Evet dostlar kendin olma yolculuğu zamanımızın olmazsa olmazıdır. Ne kadar çok ne yaptığımızın farkında olursak ve ne kadar çok sevginin yaşamımızda çoğalmasına izin verirsek o kadar çabuk saf bilincimizle buluşuruz.


Rüya Yüksel
Rüya Yüksel, 1957 doğumlu, İstanbul'da yaşıyor. Mesleği İngilizce öğretmenliği, ancak 29 yıldır özel sektörde çalışıyor. NLP İleri Derece Uygulayıcısı ve 'Yaşam Koçu' olmakla birlikte “Kendini Tanıma Çalışmaları” düzenliyor.