Ekonomi: BİST’te işlem gören şirket hisseleri son durum

Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören şirket hisselerinde son durum nedir?

Ekonomi: BİST'te işlem gören şirket hisseleri son durum

*AKFEN- Akfen Holding olarak, basında çıkan haberlerde bahsi geçen iştiraklerimiz olan TAV Havalimanları, Mersin Uluslararası Limanı ve Akfen Yenilenebilir Enerji’de bir hisse satış planımız söz konusu değildir. Diğer yandan, önümüzdeki dönemde, Akfen Holding seviyesinde bir azınlık hisse satışını düşünebiliriz.

*AKSEL- 30.06.2016 tarihinde kamuya açıklanan Akademi Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının alımı hakkında yapılan açıklamanın devamı olarak 28.07.2016 tarihinde Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; 1) Akademi Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 50.000 adet 50.000 TL nominal değerli hisselerinden şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan DENİZ ‘in ; sahibi olduğu %99 oranındaki 49.500 adet 49.500 TL nominal değerli hissesinin, II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin “İlişkili taraflarla gerçekleştirilecek işlemler” başlıklı 9’uncu maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde Bilgi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunun sonucunda ulaşılan değer dikkate alınarak Gökhan DENİZ’den 4.800.000 TL’ye (işlem tutarı) satın alınmasına, 2) II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin Önemlilik kriteri” başlıklı 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, a) İşlem tutarının 16.05.2016 tarihinde kamuya açıklanan 31.03.2016 tarihli finansal durum tablosuna göre varlık (aktif) toplamına (82.865.454 TL) oranının %50’den az olması (%5,79), b) İşlem tutarının işleme ilişkin niyetle ilgili olarak alınan ve kamuya açıklanan 30.06.2016 tarihli yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık (29.12.2015- 29.06.2016) günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması (1,32 TL) baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine (10.528.000 TL) oranının %50’den az olması (%45,59),dikkate alınarak önemlilik kriterlerinin sağlanmadığına ve söz konusu alım işleminin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmemesine, 3) Akademi Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin satın alınması işleminin yapılacak ilk genel kurulun bilgisine sunulmasına Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.


*ALCTL- 25 Aralık 2015 tarihli Özel Durum Açıklamamızda; Şirketimiz ile Delta Telekom (Azerbaycan) arasında LTE teçhizat satışına ilişkin 24,6 Milyon USD tutarında sözleşme imzalandığı ancak yürürlüğe girme şartı olan, Müşterimizin “avans ödemesi” koşuluna bağlandığı duyurulmuştu. SPK mevzuatının periyodik bilgilendirme yükümlülükleri kapsamında; Müşterimizden bu duyurumuz tarihi itibariyle avans alınmadığı, Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.

*ANELE- 24.06.2016 tarihinde şirketimiz tarafından koşullu ön anlaşmasının imzalandığına ilişkin duyurusu yapılmış olan Katar Metro Projesi kapsamında yer alan Red Line South Elevated and At Grade hattı ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme sistemleri, sıhhi tesisat sistemleri, yangın koruma ve alarm sistemleri, bina otomasyon ve yönetim sistemleri, test ve devreye alma, elektrik panoları ve aydınlatma otomasyonu işlerinin yapılmasına yönelik 238,241,777.00 QAR (yaklaşık 65.500.000.00 USD ) tutarındaki ana sözleşme bugün imzalanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

*ATEKS- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü tarafından Şirketimize gönderilen 27.01.2016 tarihli yazı ile Şirketimizin maliki bulunduğu Bakırköy, Osmaniye Mahallesi’nde kain; tapunun, 71 pafta, 192 ada, 24 parsel no.sunda kayıtlı 51.383 m2 alanlı taşınmazın tamamının pazarlık (uzlaşma) sureti ile satın alınmasının düşünüldüğü ve 15 gün içinde Kamulaştırma Müdürlüğü’ne müracaat edilmesinin istenilmiştir. Şirketimiz tarafından süresi içinde gerekli müracaatlar yapılmış olup, görüşmeler devam etmektedir.

*AVGYO– 26.07.2016 tarihinde yapılmış olan Yusuf Ziya Yılmaz Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin kiralamasına ilişkin özel durum açıklamamızda sehven ek olarak yılsonunda yaptırılan değerleme raporu konulmuş olup, 04.02.2016 tarihinde kamuya duyurulan revize değerleme raporu özel durum açıklamamız ekinde yer almaktadır. Yusuf Ziya Yılmaz Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali değerleme raporunda tespit edilen kira bedeli 425.880 TL’dir. Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş ile yapılan yeni kira sözleşmesinde mevcut piyasa şartları değerlendirilerek KDV Dahil 400.000 TL’ye kiraya verilmiştir. Değerleme raporunca tespit edilen tutarın altında kiraya verilmesi sebebiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında bu husus ortakların bilgisine sunulacaktır. Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş. , Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’nin %100 iştiraki olup, Şirketimizle ilişkili taraftır.

*AVGYO– Yönetim Kurulumuzun 28.07.2016 tarihli toplantısında, Şirketimiz aktifinde kayıtlı bulunan; Samsun İli Havza ilçesinde yer alan Havza Şehirlerarası Otobüs Terminalinin adının Havza 15 Temmuz Demokrasi Otogarı olarak değiştirilmesine,Samsun İli Çarşamba İlçesinde yer alan Çarşamba Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin adının Çarşamba 15 Temmuz Demokrasi Otogarı olarak değiştirilmesine Karar verilmiştir.

*COMDO- Şirket tarafından 17 Haziran 2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması’na ilave olarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilgili kredi sözlemesinin tadil edilerek, ilave 15.000.000 EURO yeni kredinin imzalanması için Sabri Özdoğan ve Sibel Binici’nin Şirket kaşe ve ticaret unvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirket’i müştereken temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmalarına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 28 Temmuz 2016 tarihinde Şirketimiz ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Bursa Kurumsal Şubesi, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Organize Sanayi Ticari/Bursa Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Orhangazi/Bursa Şubesi ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bursa Kurumsal Şube arasında, 13 Ağustos 2014 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi tahtında, 15.000.000 EURO ek kredi kullandırımına ilişkin kredi tadil sözleşmesi imzalanmıştır. 15.000.000 EURO (onbeş milyon Avro) tutarındaki kredinin ödemesine 2017 Ocak ayında başlanacaktır ve yılda 4 kez ana para ödemesi olup en son ödeme vadesi ise 28 Temmuz 2020’dir.

*DGGYO-Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.07.2016 2016 tarih, 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı yazısı ile 12.05.2016 tarihli Doğuş Center Etiler Kısmi Bölünme İşlemi başvurumuzun olumlu karşılandığı şirketimize bildirilmiştir.


*EKGYO- Bilindiği gibi Emlak Konut’un gelir paylaşımlı projelerinde satışlar peşin (banka kredisi dahil) yada kısa vadeli senetlerle yapılmaktadır. Ancak, son dönemde yaşamış olduğumuz gelişmelerden sonra piyasadaki bekleme eğilimini kırmak ve satışları arttırmak için ve bu süreçte yüklenicilerimizin nakit akımlarına pozitif katkı yapabilmek için aşağıdaki kampanya düzenlenmiştir. 30 farklı projemizde aşağıdaki yöntemlerle taksitli satışlar yapılacaktır: a) %20 peşinat 120 aya kadar vade ve vadeye tüfe artışı uygulaması b) %20 peşinat 120 aya kadar vade aylık % 0,7 vade farkı uygulaması ile satış yapılması. Bu satışlarda peşinat ve ilk 12 aylık taksit tutarından emlak konut kendi payını almayarak tahsilatın tamamını yüklenicinin proje hesabına aktaracak. 13.aydan sonraki tüm vadeli alacaklar Emlak Konut’a kalacak ve bu vadeli alacaklar yüklenicilerin Emlak Konut’a olan taahhüdünden düşülecektir. Bunun maksimum limiti yüklenicilerin emlak konuta taahhüt ettikleri şirket payı toplam gelirinin %20 si olacaktır.

*EKGYO Emlak Konut tarafından uygulamaya koyulan yeni kampanya şu aşamada 1-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

*EKGYO- Şirketimizin Anahtar Teslimi usulüne göre ürettiği veya paylaşım sonrası satışı doğrudan tarafımızdan gerçekleştirilen projelerde, taksit ödemeleri devam eden Alıcılarımızın borç tutarlarını kapatmaları durumunda , güncel borç bakiyeleri üzerinden %20 indirim uygulanacaktır. Kampanya 01.08.2016 – 31.08.2016 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Satışı Yüklenicilerimiz tarafından halihazırda devam eden Arsa Satışı Karşılığı Gelir paylaşımı işine göre üretilen projeler kapsam dışındadır.

*ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR– İlgi: 25.12.2015 tarihli özel durum açıklamamız. 28.07.2016 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,10 TL fiyatından 50.000 adet alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. sermayesindeki paylarımız 28.07.2016 tarihi itibariyle %62,36 seviyesine ulaşmıştır. Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ve Milli Reasürans Türk A.Ş.’nin şirkette sahip olduğu toplam %21 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır.

*KARSN- Şirketimizin 18.04.2016 tarihli ve 2016 / 16 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile; “1- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, a. Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık süre 2016 yılı sonunda dolacağı için, 2016-2020 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınabilmesi, b. Ayrıca esas sözleşmenin 6. maddesinde belirlenmiş olan mevcut 600.000.000 TL (Altıyüzmilyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanına, 18.04.2016 tarihli ve 2016/14 sayılı sermaye artırımına ilişkin kararımız ile ulaşılabileceği dikkate alınarak yeni kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL (Dokuzyüzmilyon Türk Lirası) olarak belirlenebilmesi, amacıyla esas sözleşmenin 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, 2- Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip sözkonusu değişikliğin ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.” Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.05.2016 tarih ve 29833736-110.04.02- E.5267 sayılı yazısı ile onaylanan haliyle T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayına sunulan Esas Sözleşme tadil tasarımız; ilgili bakanlığın 09.05.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu esas sözleşme tadil metni 14.07.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul’unda görüşülerek kabul edilmiş olup ilgili Genel Kurul 27.07.2016 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

*OLMIP- Şirketimizin sahibi bulunduğu, maddi duran varlıklarda yer alan, Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Kömürcüler Mahallesi, 27728 Ada 2 Parsel nolu “2 katlı fabrika binası ve arsası”nın satılması için görüşmelere başlanmıştır.

*TRNSK- Yönetim Kurulunun 28.07.2016 tarihli kararı ile; Yönetim Kurulunun 22/07/2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun 25.07.2016 tarihli duyurusu çerçevesinde aşağıdaki hususlar belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun duyurduğu tedbirler doğrultusunda; olağandışı gelişmelerin etkisini azaltmak ve Şirketimiz paylarında ilave likidite sağlayarak sağlıklı fiyat oluşmasına ortam ve fayda sağlamak amacıyla duyurulan pay geri alım işlemleri çerçevesinde geri alıma konu edilecek azami pay miktarının 2.000.000 adete kadar ve bunun için belirlenen azami fon tutarının 820.000.- TL olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.

*VAKBN- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Bankamıza 150 Milyon Euro’luk yeni bir kredi limiti onaylamıştır. Söz konusu yeni kredi farklı para birimlerinde üç farklı program altında reel sektöre kullandırılacaktır.


*YKBNK- İlgi: 17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda; Rekabet Kurulu’nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair kararına karşı, Bankamızca Ankara İdare Mahkemesi nezdinde açılmış olan iptal davasının Bankamız aleyhine sonuçlandığı ve söz konusu İdare Mahkemesi kararına karşı Bankamızca Danıştay 13. Dairesi nezdinde temyiz başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu. Temyiz talebimiz Danıştay 13. Dairesi tarafından reddedilmiş olup, Bankamız tarafından yasal süresi içerisinde Danıştay nezdinde karar düzeltme başvurusunda bulunulacaktır.

Fed’in faiz kararının ardından başrolde “Boğalar” mı “Ayılar” mı?

Fed’den son faiz açıklaması


Ebru İpek
1992 yılı Ağustos ayında Ankara’da dünyaya geldi. Eğitim yılları boyunca çeşitli okullarda okudu ve Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdi. Üniversite öğrenimini gerçekleştirirken hem yabancı dil (İngilizce) hem de türev piyasalar (uluslararası döviz piyasaları ve yurtiçi hisse senetleri) alanında eğitim aldı. Mezun olduktan kısa bir süre sonra Uzman Yardımcısı olarak SPK’ya bağlı bir aracı kurumda göreve başladı. Buna ek olarak hala çeşitli ekonomi dergilerinde makaleler ve analizler yazmakta.