Yeniden yapılandırma kanun teklifi onaylandı

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda onaylanarak yasalaştı. Vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gümrük vergileri, SGK ve belediye alacaklarını yeniden yapılandıran yasa, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yeniden yapılandırma kanun teklifi onaylandı

Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, trafik karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi alacakları,taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim alacakları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları ile SGK ve belediyelerin alacakları yeniden yapılandırılıyor

Belediyelerdeki düzenlemeler

Belediyelerin idari para cezaları, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları, belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç, beyana dayanan vergilerde ve 2016’ya ilişkin 30 Haziran’dan önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları da yeniden yapılandırma kapsamında yer alacak.Yapılandırmalar, 30 Haziran da dahil, bu tarihten önceki dönemi kapsayacak.


Kesinleşmiş kamu alacakların asıl tutarlarının tahsilinden vazgeçilmeyecek. Bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine yurt içi ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek.

Yapılan düzenleme neleri kapsıyor?

 • Düzenleme 30 Haziran 2016 tarihine kadar olan borçları kapsayacak.
 • Vergi ve prim borçlarında indirim yapılmayacak.
 • Borçlara uygulanan gecikme zammı silinecek ve yurtiçi fiyat endeksi artışı kadar fark eklenecek
 • İndirimle belirlenen yeni borca 18 ay taksit imkanı verilecek.
 • Borcunu peşin ödeyene ‘faiz ve gecikme zammı’nın yüzde 50’si oranında ilave bir indirim daha yapılacak.
 • İtilaflı vergi ve sigorta borçları yeniden yapılandırılacak.
 • Devam eden bir vergi incelemesine dönük olarak belli oranda bildirimde bulunulur ve bu ödemeler yapılırsa vergi ödemeleri de süratle tamamlanır.
 • Stok affı getirilecek.
 • Gecikme zammı silinecek, kalan tutara yurtiçi fiyat endeksi artışı kadar fark eklenecek
 • İndirimle belirlenen yeni borca 18 ay taksit imkanı sağlanacak.
 • Borcunu peşin ödeyenlere ise ilave bir indirim daha sağlanacak.
 • Başta emlak vergisi olmak üzere belediyeler tarafından tahsil edilen vergiler ve hizmet bedelleri de yeniden yapılandırma kapsamına giriyor.
 • Vergi ve prim borcu peşin ödenirse faiz ve gecikme zammının yüzde 50’si alınmayacak.
 • Düzenleme ile işletmelerin kasa ve ortaklardan alacaklarına ilişkin düzenlemeye gidilecek.
 • İşletmede olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizatın kayıt altına alınması sağlanacak.
 • Kasa mevcutları düzeltilecek.
 • Gelir ve kurumlar vergisi ile KDV mükelleflerinin geçmiş 5 yıla ilişkin olarak daha önce beyan ettikleri tutarları belli oranlarda artırmaları halinde Maliye Bakanlığı’nın geçmişe dönük herhangi bir vergi incelemesi yapılmayacak.

Moody’s Türkiye değerlendirmesi Ağustos’u es geçer mi?

İhanetin adı: Mürted

ABD – PKK – FETÖ ihanet zinciri