Astroloji: 9 Eylül 2016 – 10 Ekim 2017 Jüpiter Terazi burcunda

Jüpiter Terazi burcunda bulunduğu süreçte başkaldırı, özgürlük ve radikalliğin ifadesi Uranüs gezegeni ile karşıt; zorlanma, kriz ve buna bağlı dönüşümü anlatan Plüton gezegeni ile kare açı yapacak. Bu süreçte başkalarının tavırlarına ve ne hissettiklerine karşı duyarlılığımızın artacağı için karşımızdaki kişilerin beklentilerini karşılayacak şekilde davranışlarımızı rahatlıkla ayarlayabileceğiz.

9 Eylül 2016 - 10 Ekim 2017 Jüpiter Terazi burcunda

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin adaletli olma zamanı

Astrolojik olarak dokunduğu her gezegeni genişleten, özelliklerini vurgulayan, şans ve fırsatlar getiren; inancın, iyimserliğin, cömertliğin ve adaletin temsilcisi Jüpiter gezegeni, 10 Ekim 2017 yılına dek misafir olacağı Terazi burcuna giriş yapacak çok kısa bir süre sonra.

Yaklaşık 1 yıldır Başak burcunda bulunan Jüpiter, doğasına uygun bolluk ve bereketi, genişlemeyi sunmakta epey zorlandı bu süreçte. Çoğumuz beklediğimiz genişlemeyi ve iyimserliği sağlamakta epey zorlandık, zira Jüpiter düşük olduğu bir burçtaydı ve Yay burcundaki Satürn ve Mars’la, Balık burcundaki Neptün’le zorlu görünümler yaparak bizlerin iyimserliğini ve yaşama olan inancımızı sınadı.


Şimdi Terazi burcunda bulunduğu süreç içerisinde Jüpiter kendi üçlüsünde olacağı için daha rahat enerjiler içinde olup, doğasının iyicil etkilerini daha rahat ortaya çıkarabilecektir. Verimlilik, bolluk, bereket anlamında bizlere arzu ettiğimiz şans ve fırsatları sunacaktır.

Jüpiter’in Terazi burcunda bulunacağı bir yıllık süreç içerisinde adalet, eşitlik, uyum ve denge duygumuzu büyütecektir. Terazi burcunun temsil ettiği konular büyüme ve gelişme gösterecektir.

Terazi burcu neleri temsil eder?

Terazi Burcu ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda barış sağlamak, diplomasi içerisinde hareket etmeyi temsil eder, hem ilişkileri dengeli bir biçimde yürütmek hem de adaletli olmak Terazi burcuna özgü bir niteliktir. Terazi burcu ayrıca astrolojide güzellik, zarafet, kibarlık, estetik arayışlara da vurgu yapar. Yüzde güzelliğin ışıltısı, ruhta asaletin temsilcisidir Terazi burcu. Orta yolu bulmak, uzlaşmazlıklarda hakemlik yapmak, hak ve hukuk kuralları çerçevesinde davranmak, diplomatik davranışlar sergilemek de Terazi Burcu ile ilişkilidir. Evlilikler ve ikili ilişkiler de Terazi burcu kapsamındadır.

Hakimler, savcılar, avukatlar, güzel sanatların çeşitli dalları ile uğraşan sanatçılar, diplomatlar, evlilik danışmanları, halkla ilişkiler sektörü, terziler, güzellik ve bakım sektöründe çalışanlar, ara bulucu görevde olanlar da Terazi burcu ile ilgili meslekler kapsamındadır.

Jüpiter Terazi burcu süreci gündeme neler getirebilir?

Bu süreçte başkalarının tavırlarına ve ne hissettiklerine karşı duyarlılığımızın artacağı için karşımızdaki kişilerin beklentilerini karşılayacak şekilde davranışlarımızı rahatlıkla ayarlayabileceğiz. Başkalarını memnun etme arzumuz her zamankinden daha fazla olacaktır. Denge ve uyum sağlamak, ilişkilerde ara bulucu rol üstlenmek, nazik ve kibar davranmak Jüpiter Terazi’nin bizlere sunacağı olumlu özellikler arasında.

Sürekli başkalarını memnun etme yönünde davranışımızı abartmamız durumunda ise kendi öz değerimize yabancı kalmak, olaylar karşısında kararsız kalmak bir handikap olarak önümüze gelebilir. Her şeyde olduğu gibi ilişkilerde de dengeyi doğru kurgulamak durumundayız.

Günlük yaşamın içerisinde karşılaştığımız zorluklar karşısında iyimserliğimizin arttığı, güler yüzlü tavırlar takındığımız bir zaman dilimi içerisinde olacağımız Jüpiter’in Terazi burcu yolculuğu aynı zamanda evliliklerin, ilişkilerin ve ortaklıkların şanslı bir süreçten geçebileceğini de anlatıyor. Bu dönemde sağlam ve istikrarlı devam eden ilişkilerin evlilikle sonuçlanabileceğini söyleyebiliriz.

Müzik estetik ve sanatsal konularda zevkimizi okşayan, yaratıcı ve rafine eserler daha çok gündeme gelebilir. Sanatla uğraşan kişiler açısından şanslı bir evre olabilir.

Pazarlıklar ve müzakere süreçleri, diplomatik bir şekilde davranılarak kolaylıkla yönlendirilebilecektir. Uluslararası barış görüşmeleri, diplomatik iş birlikleri, ittifaklar oluşturulması açısından bir yıllık süreçte çok fazla haberler duyabiliriz.

Hukuk ve adalet temaları doğal olarak gündemde olacağı için bu konularda da hem ulusal hem de uluslararası arenada bir takım yenilikler, gelişmeler ve olumlu anlamda düzenlemeler gündeme gelebilir. Barış ve denge sağlamaya yönelik istek ve iyimserliğin de artışına tanıklık edebiliriz.

9 Eylül 2016 - 10 Ekim 2017 Jüpiter Terazi burcunda

İş dünyasında çok fazla şirket evlilikleri ortaya çıkabilir, ortaklaşa yapılan işlerde artış görülebilir. Farklı kültürlerle olan ilişkilerde de artış gözlenebilir.

Zevklerimiz doğrultusunda yapacağımız harcamalarda da abartılı davranabiliriz. Fiziksel görünüme verilen özen abartılarak, moda olan akımlara kapılmak ve bu uğurda da harcamaların da abartılması olasıdır.

Jüpiter enerjisi içimizdeki değerlendirme potansiyelini harekete geçirir yönde çalıştığı için odaklandığımız konulara üzerine mercek tutarak, onları kavramamız için büyüteç görevi görür. Bu anlamda Terazi burcundaki süreçte ilişkilerde, ortaklık ve evliliklerde problemler varsa onları da büyütüp kabus haline getirebilir. Problemli ve sağlam temele oturmayan ilişkilerdeki sorunlar da bu süreçte artıp, kopuşları getirebilir.

Jüpiter Terazi burcunda bulunduğu süreçte başkaldırı, özgürlük ve radikalliğin ifadesi Uranüs gezegeni ile karşıt; zorlanma, kriz ve buna bağlı dönüşümü anlatan Plüton gezegeni ile kare açı yapacak. Bu açıların etkin olduğu süreçlerde arzu edilen hukuk ve adaletin, ilişkilerde denge ve tarafsızlığın, barış ortamı yaratabilme kabiliyetimizin bir dizi zorlu testlerden geçebileceğini düşünebiliriz. Jüpiter’in finansla da ilgili olduğunu düşündüğümüzde bu stresli açıların olduğu dönemlerde finansal krizlerin de yaşanma olasılığını göz önünde bulundurmamız gerekir.


9 Eylül 2016 - 10 Ekim 2017 Jüpiter Terazi burcunda

Astrolojik olarak dokunduğu her gezegeni genişleten, özelliklerini vurgulayan, şans ve fırsatlar getiren; inancın, iyimserliğin, cömertliğin ve adaletin temsilcisi Jüpiter gezegeni 10 Ekim 2017 yılına dek misafir olacağı Terazi burcuna giriş yapacak çok kısa bir süre sonra.

Yaklaşık 1 yıldır Başak burcunda bulunan Jüpiter, doğasına uygun bolluk ve bereketi, genişlemeyi sunmakta epey zorlandı bu süreçte. Çoğumuz beklediğimiz genişlemeyi ve iyimserliği sağlamakta epey zorlandık zira Jüpiter düşük olduğu bir burçtaydı ve Yay burcundaki Satürn ve Mars’la, Balık Burcundaki Neptün’le zorlu görünümler yaparak bizlerin iyimserliğini ve yaşama olan inancımızı sınadı.

Şimdi Terazi burcunda bulunduğu süreç içerisinde Jüpiter kendi üçlüsünde olacağı için daha rahat enerjiler içinde olup, doğasının iyicil etkilerini daha rahat ortaya çıkarabilecektir. Verimlilik, bolluk, bereket anlamında bizlere arzu ettiğimiz şans ve fırsatları sunacaktır.

Jüpiter’in Terazi burcunda bulunacağı bir yıllık süreç içerisinde adalet, eşitlik, uyum ve denge duygumuzu büyütecektir. Terazi burcunun temsil ettiği konular büyüme ve gelişme gösterecektir.

Jüpiter ne zaman Retro yapacak?

Terazi burcunda bulunduğu süreçte Jüpiter 6 Şubat ve 9 Haziran 2017 dönemlerinde retro dediğimiz geri harekette olacak. Bu dönemde genişleme ve dışarıdan gelecek şans ve fırsatlar bir süre duraksayabilir. Bu dönemi daha çok içimize dönerek hayattan beklentilerimizi ve hayata dair inançlarımızı gözden geçirerek değerlendirmemiz gerekebilir. Bu döneme dünya astrolojisi penceresinden bakacak olursak ekonomik ve sosyal hayata dair bir takım tedirginlikler, stresler, barış ve müzakere süreçlerinin kesintiye uğraması ihtimallerini de barındırdığını söyleyebiliriz.

Jüpiter Terazi geçişi ülkemizi nasıl etkileyecek?

Jüpiter ülkemiz haritasında topraklarımızı, halkımızın güvenliğini ve muhalefeti anlatan alanda geçiş yapacak. Bu anlamda muhalefet partilerinin bu süreçte bir takım şans ve fırsatlar elde edebileceğini söyleyebiliriz.

Ülkemiz topraklarının güvenliği, birlik ve beraberliği, halkın güvenliği için bir takım önlemlerin alınacağını, bu anlamda yasal düzenlemelerin gündeme gelebileceğini düşünebiliriz.

Topraklarımızın bütünlüğü her zamankinden daha çok önemli olacak. Bu alanda kararlılık ve eyleme geçme prensibini anlatan Mars gezegeni bulunuyor ülkemizin doğum haritasında ve Mars Terazi burcunda rahat değildir.

13 Ekim (+/-3 gün) ve 5 Kasım (+/- 3 gün) tarihlerinde Jüpiter’in Mars’ı tetiklemesi sonucu ülke güvenliğini ilgilendiren konular, topraklarımızın güvenliği ile ilgili sorunlar ve belki güvenlik zafiyeti, muhalefet partilerine yönelik saldırılar ya da istifalar gündeme gelebilir. Jüpiter’in büyütücü etkisi ile olası şiddet eylemleri ülke güvenliğimizi tehdit edebilecek noktaya ulaşabilir.

Jüpiter Terazi burcunda en çok hangi burçları etkileyecek?

Bireysel doğum haritalarımızda Terazi burcu hangi alanda yer alıyorsa genel olarak büyüme, şans ve fırsatlarla karşılaşma etkisini o alanda hissedeceğiz.

Ayrıca Terazi burcunda bulunan gezegenlerimiz varsa haritamızda o gezegenlerin temsil ettiği konular kapsamında bir takım şans ve fırsatlar gündeme gelebilir.

Genel olarak hava ve ateş burçları yani Teraziler, Kovalar, İkizler, Aslanlar, Koçlar ve Yay burçları bu transitten olumlu etki alacaklardır. Ancak Terazi burcunun 2. dekanı olan 4 Ekim ve 14 Ekim arasında doğmuş olanların şansı üçleyebilir.

Jüpiter’in retro yapması nedeni ile bu tarihler arasında doğanların Güneşleri 3 defa Jüpiter ile buluşacak. Ayrıca 13 ila 23 derece Terazi burcunda kişisel gezegenleri olanlar da, o gezegen hangi konu ile ilgili enerjiler barındırıyorsa o konularda şanslı olaylarla karşılaşabilirler.

Hepimize Jüpiter Terazi yolculuğunun hayatımıza arzu ettiğimiz şans, huzur, bereket ve bolluğu getirmesini diliyorum…

Sevgi ve ışıkla, gökyüzü rehberimiz olsun.


Burçlara ait tek tek Jüpiter geçişini değerlendirdiğim yazımı da bir sonraki makalemde bulabilirsiniz.

Astroloji: Bal böceği, tavus kuşu ve ‘Jüpiter Terazi’

Astroloji: Martı Jonathan Livingston ve tutulma

Astroloji: Başak burcu Güneş tutulması tüm burçları nasıl etkileyecek?