Astroloji: Bal böceği, tavus kuşu ve Jüpiter Terazi

Jüpiter özellikle Terazi burcunda iken temsil ettiği tavus kuşu gibidir… Jüpiter 9 Eylül’de Terazi burcuna geçiş yapacak. 11 Ekim 2017’ye kadar orada kalacak. 5 Şubat 2017’de yavaşlayarak 7 Şubat’ta Retro hareketine başlayacak. 11 Haziran 2017’de düz harekete dönecek.

Astroloji: Bal böceği - Tavus kuşu ve Jüpiter Terazi

Jüpiter Başak burcundaki yolculuğunda hepimizin farklı hayat alanlarını daha işlevsel hale getirdi, mükemmelleştirdi. Bir yandan da bulunduğu burcun tüm özelliklerini artırdığı için detaycılığı, endişeyi abartmamıza neden oldu ve bizi yordu.

Jüpiter Başak burcunda zorlanırken, Terazi’de tanıdık olduğu bir eve misafir olmuş gibi rahat edecek ve bize Terazi doğasına uygun huzur, barış, ikili ilişkilerde nezaket, hoşgörü, adalet duygusu getirecek. Belki uzlaşmacı olmayı biraz abartabiliriz. Kararsızlık da aynı şekilde artabilir. Hukuk sisteminde iyileştirmeler olabilir. Yüksek eğitim, turizm ve moda sektöründe gelişmeler yaşanabilir. Modayı daha fazla önemseyebiliriz. Güzellik sektörü de hareketlenebilir.


Bazı kaynaklara göre Hera’nın sembollerinden biri olan tavus kuşu aynı zamanda Jüpiter’in de temsil ettiği hayvanlar arasındadır. Tavus kuşu üzerinden Jüpiter Terazi’yi inceleyebiliriz.

Jüpiter özellikle Terazi burcunda iken temsil ettiği tavus kuşu gibidir. Onun gibi zariftir, gelin edasıyla yürür, büyüleyicidir. Terazi burcunun zerafeti Jüpiter’in büyüteci sayesinde böyle ihtişamlı gözükür.

Aslında aşağıdaki mitten sonra tavus kuşu Hera’nın sembollerinden biri olmuştur. Bu yazıda amaç Jüpiter’in Terazi’deki yerleşimini temsil ettiği tavus kuşu üzerinden değerlendirmek olduğu için karşılaştırma yapılması tasarlanmıştır.

Mitolojisinde yüz gözlü dev Argos, Zeus’un bir ineğe çevirdiği sevgilisi İo’ya kıskanç Hera adına bekçilik yapar. Bunu öğrenen Zeus İo’yu kurtarmak için Hermes’i görevlendirir. Argos, Pan’ın sihirli kavalı ve Hermes’in masallarıyla kandırılıp öldürülünce Hera O’nun gözlerini tavus kuşuna fırlatmıştır. Jüpiter’in Terazi’deki yerleşiminde fazla uzlaşmacı ve sorgulamayan bir yapı- ineğin İo olduğunu bilmeden ona bekçilik etmesi- kolay etki altına alınması, lir ya da kavalın sesiyle uyutulmasını görüyoruz.

Argos’un 100 gözü Hera’nın sürekli Zeus’u takip eden gözleri, kıskançlığı olarak kabul ediliyorsa; Jüpiter’in tavus kuşu temsilinde, bilhassa Terazi yerleşiminde hakikaten Hera’nın aksine huzuru, nezaket ve zerafetiyle kıskanılacak türden bir yapı.

Tavus kuşu tasavvufta tevazusu ile sembolize edilir çünkü görkemli tüylere sahip olduğu halde çamurlu ayaklarına bakar. Tavuskuşunun ayaklarının hikayesi bu sembolizmayı acaba destekler mi?

Astroloji: Bal böceği - Tavus kuşu ve Jüpiter Terazi

Rivayete göre şeytan cennetten kovulunca tavus kuşuna “ne kadar güzel tüylerin var ama bunlar önünde sonunda dökülecek ve güzelliğin kalmayacak, sen de bu güzelliğin de yok olup gidecek, ne acı” der. Güzelliğine, görüntüsüne çok düşkün olan tavus kuşu “ne yapmam gerekiyor?” diye sorar. Şeytan ‘sonsuza kadar güzel olabilmek için buğday ağacının meyvesinden yersin ama önce benim cennete girmemi sağlamalısın’ der. Tavus kuşu yılandan da yardım isteyerek şeytanın cennete gizlice girmesini sağlar ve şeytan Adem ile Havva’yı yasak meyveyi yemeye ikna edince, cennetten kovulmalarına neden olur, tabii onlarla birlikte tavus kuşu ve yılan da kovulur.

Tanrı güzelliğine düşkünlüğüyle övünen tavus kuşuna ceza olarak ayaklarını ve sesini çirkinleştirir ve eşlerinin de çirkin olacağını söyler. Burada Jüpiter’in Terazi yerleşiminin gölge yönü olan güzellik ve süse düşkünlüğünü görürüz. Belki biraz da diplomatik olmayı, kendi çıkarlarına göre hareket etmeyi, etki altında kalmayı ve fazla uzlaşmacı olmayı da görebiliriz.

İşin ilginç yanı buğday ağacını da Jüpiter’in temsil etmesidir. Buğday ağacının meyvelerinin yasak olması, onun bilgelik yolu kapısı olduğunu da düşündürür.


Yunan mitolojisinde ise Zeus arıların Tanrısıdır ve balla beslenir. Jüpiter tıp bilimini de anlatır ve bal mucizevi bir gıda olmasıyla aynı zamanda şifa dağıtır. Toplandıktan sonra hiçbir işleme gerek görülmemesi, arıların çiçeklerden Tanrı’nın sözlerini, bilgisini bala taşıdığını, balın tarihte ölülere de sürülüp öte aleme geçiş kapısı olduğuna inanılıyor. Jüpiter’in Terazi burcundaki yerleşiminde bal, eskiden evlenmeden önce çiftlerin ellerine ve dillerine bir parmak bal çalınmasıyla ilişkilendirilebilir. Böylece ilişkilerin burcu olan Terazi’nin hoşgörüsü, Jüpiter’in temsil ettiği bal ile bilgelikle hoşgörüyü artıracaktır. Balayı isminin de bununla bağlantısı olabilir.

Jüpiter Terazi’de iken Satürn ile karşılıklı ağırlamada olacak. Jüpiter Yay’ı yönettiğinden, Satürn de Terazi’nin yücelme yönetici olduğundan ve burç bazında 60 derecelik, sekstil açı yapacağından, Yay’daki Satürn’ün zorlayıcı etkisini Jüpiter yumuşatıp tolere edebiliyor olacak.

Tabii ki sekstil açının nimetlerinden faydalanmak için çabalamak gerek. Jüpiter belki Terazi’de rahat ediyor ama karşısındaki Uranüs ve 90 derece uzağındaki Pluto ile oluşturacağı t-kare açı kalıbı oldukça zorlayıcı etkilere sahip. 24 Kasım 2016’da Venüs ile kavuşumda olan Pluto ile partil kare açı yapacak. Bir yandan Koç’taki Uranüs ile karşıt ve Pluto ile t-kare açı kalıbı oluşturacak ve bu açının etkisini sekstil açı ile Satürn’e taşıyacak. Bu açıların zorlu etkilerini ilerleyen zamanlarda değerlendiriyor oluruz.

Ben bu yazının güzel bitmesini temenni ediyorum.
Terazi’deki Jüpiter ‘in ülkemize (daha düzeyli bir) birlik beraberlik, adalet ve hoşgörü getirmesini diliyorum.

Bu konuyla ilgili okumakta olduğum kitaptan, Osho’dan bir alıntı yapmak istiyorum:

‘Zihin bir mekanizmadır. O sen değilsin. O dışarıdan gelen şeyleri kaydeder, sonra dışarda gelişen olaylara bu kayıtlara uygun olarak tepki verir. Bir Hintli ve bir Müslüman, bir Hıristiyan’la bir Yahudi arasındaki tek fark, onların farklı gramafon kayıtlarına sahip olmasıdır. Ama içeride insanlık tektir. Sanıyor musun ki, sen bir gramofon plağı çalarken… o Sanskritçe olabilir, Farsça olabilir, Arapça olabilir, ama plağı çalan makine aynıdır. Makine için çaldığı plağın İbranice ya da Sanskritçe olmasının bir farkı yoktur.

Senin tüm dinlerin, tüm politik fikirlerin, kültürel tüm davranışların önceden kaydedilmiş şeylerden ibarettir. Ve belli durumlarda da belli kayıtlar tetiklenir.’

Süslü olsun gökyüzleriniz.


Kaynakça:
Astrolojide Temel Kavramlar, Öner Döşer
CKM Mitoloji Seminerleri, Mehmet Sarıoğlu
Duygusal İyileşme, OSHO

Astroloji: Martı Jonathan Livingston ve tutulma

Astroloji: Başak burcu Güneş tutulması tüm burçları nasıl etkileyecek?

Astroloji: 1 Eylül Başak burcunda Güneş tutulması


Sibel Tosun
5 Nisan 1979 Bursa doğumluyum. Astrolojiye ilgim ortaokuldan beri popüler düzeyde vardı, ne zaman ki 2012 yılında bir arkadaşımdan astrolojik danışmanlık aldım, o zaman gökyüzünün hayatımdaki yansımasına, anlayamadıklarımı aydınlatmasına hayranlıkla tanık oldum ve eğitimini almaya karar verdim. 2012'den bu yana AstroArt Astroloji Okulu'nda Sevgili Hocam Öner Döşer'den eğitim alıp geçtiğimiz yaz başarıyla mezun oldum ve Uluslararası Profesyonel Astrologlar Derneği (APAI) üyeliğine hak kazandım. Üniversiteyi Eskişehir'de okudum. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema - Televizyon bölümü mezunuyum. Televizyon programcılığı, reklam ajansında müşteri temsilciliği, sosyal medya yöneticiliği gibi medya sektörü ağırlıklı işlerde görev aldım. Şimdi ise özgürce ve severek yaptığım astroloji danışmanlığıyla her danışmanlıkta gökyüzünün ve yeryüzünün eşzamanlılığına şahit olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 2011 yılından beri reiki, nefes, mandala, sema, radyestezi gibi çeşitli şifa çalışmalarının atölyelerine, eğitimlerine katıldım. En çok Access'i sevdim, Access danışmanlığı da yapmaktayım. Astrolojinin rehberliğini ve Access'te soruların gücünü kullanarak hayatımda büyük farklar yarattım. Astroloji ile ilgili önemli gökyüzü olaylarını renkli bir dille yazmaya çalışacağım.