Devrimin sönmez ateşi: Ernesto Che Guevara

Che Guevara… Efendim “eşkıya”mış. Yok efendim “katil”miş. Aman işte devlete baş kaldırmış. Cartmış, curtmuş. Kimdir Ernesto Che Guevara?

Devrimin sönmez ateşi: Ernesto Che Guevara

Kimdir bu adam? Bu adam; büyük lider, kapitalizme, emperyalizme başkaldırmış Fidel Castro’nun yanında Küba’da devrime katılmış karizmatik kişiliği ile o gün olduğu gibi bugün de milyonları peşinde sürüklemiş Che Guevara…

Devrim, Küba’da yapıldığında onun koltuk sevdası olmadı ve Castro tarafından verildi bir bakanlık, “eyvallah” dedi, yoluna devam etti.


Yeri geldi tarlada çalıştı, yeri geldi atölyede, fabrikada işçinin yanında yer aldı. İşçi sınıfının sömürülmesine, ezilmesine izin vermedi…

Sınıflar arası mücadelede emekçinin yanında yer aldı…

O bir doktordu ve yüzlerce kişiye ücretsiz hizmet verdi…

Tıpkı ölümünün ardından onlarca yıl geçen Türk ulusunun Büyük Önder’i Mustafa Kemal Atatürk’ün ardından söylenen şeylere benzer şeyler ona da söyleniyor, “eşkıya” deniyor…

Neymiş? İşte, Türk gencinin önünde arkasında “Che” görmek istemiyormuş bazıları!..

Bir kere Che’nin yaşam felsefesini sen tam olarak anladın mı, sen ne yaptın da bugün bu adam hakkında atıp tutuyorsun!

Che Guevara diyor ki: “Arkamdan konuşmaya devam et. Çünkü karşıma çıkacak kadar büyük değilsin!”

Cuk oturuyor bu söz, bugün…

Bugüne kadar Dünya siyonizminin kucağına oturmuşsunuz; emperyalist ABD’nin yayılmacı sömürüsüne destek vererek milyonlarca Müslüman insanın katili olan, Müslüman ülkelerin imajını yerle bir eden bu ülkelerin arkasında saf tutmuş gitmişsiniz!


Saf tuttuğunuz camilerde hocanın verdiği vaazlardaki “fakiri, fukarayı, yoksulu koruyup, kollayın; mazlumun yanında yer alın” sözlerini yanlış anlayıp ezilenin değil, ezenin yanında yer almışsınız!

Hz. Muhammed’in “Komşusu açken, tok yatan bizden değildir” sözünü tersten okudunuz. Afrika’da, Ortadoğu’da emperyalizmin ağ babaları olan Fransa, İngiltere gibi ülkelere yıllarca destek vererek bölgedeki insanların açlığına tanıklık ettiniz!

Burjuvanın eğilmez sömürü düzeninin yanında yer alarak savaş suçlusu olan dünya devletlerinin bastonluğunu yaptınız!..

Siz Müslüman kardeşlerim, İstanbul boğazında Amerikan’ın 6. Filo’sunu kıble yapıp namaz kılarken, Deniz’lere “Komünistler Moskova’ya” derken Che’yi örnek almış yurtsever gençleri Taksim’de keserken; devrimci gençler, Amerika’nın Ortadoğu’nun şekillenmesine yardımcı olan bu filosunu protestolarla karşıladılar!

6. Filoyu protesto eden gençlere saldıran İslamcı gençlerin 6. Filo'ya bağlı gemiler önünde namaz kılışı

Feodal toprak ağalarının ekmeğine yağ sürdünüz; sizin örnek aldığınız geçmişteki siyaset büyükleriniz toprak reformunu gerçekleştirmeyerek bugün; ülkenin doğusunda ağaları, şıkları güçlendirdi ve maalesef devletine isyan eden insanları ortaya çıkardı!

Eğer bir ülkede kelaynağın birinin nedensiz milyonlarca liralık vergi borcunu silip, sokakta işportacılık yaparak evini geçindirmeye çalışan birinin ardından zabıtaları koşturup ‘vergisiz çalıştırmaya izin vermem’ diyorsanız tam bir emek sömürücüsüsünüzdür!

Che Guevara, işte bunların tümüne karşıydı. Kan emici, dünyada akan kanın sebebi olan emperyal ABD’ye; bu bozuk, çarpık dünya gelişiminin öncüsü, nedeni olan ABD politikasına kökten karşıydı!

Koltuk sevdasında olsaydı eğer, o koltuğunda oturur, yıllarca da bırakmazdı.

Che, bazı siyasetçiler gibi siyaseti bırakmışken “0001” plaka için tekrar siyasete geri dönmezdi!

O, devrimi Küba’da yaptı, ezilmiş halkın yani Bolivya halkının haklarını savunmak için gittiği Bolivya’da ABD’nin sömürü politikasının baş aktörü olan CIA tarafından öldürüldü…

Bir adam hem eşkıya hem “kahraman” olamaz; o tam bir devrimci, o tam bir “kahraman”dı!


**

Türkleri kandırma el kitabı: Din

Ben Kapitalizmim: Siz hangi Tanrı’dan bahsediyorsunuz?

Kapitalizmin Kalbi Mordor

Emperyalizm devrimi böyle yapar!


Erdal Kişioğlu
Kişioğlu, zıt düşüncelere sahip kişilerle tartışmayı seven ve her olaya bilimsel olarak yaklaşıp, olaylara septik yaklaşmaktan kaçınmayan biridir. Olayları derinlemesine incelemeyi ve yanlışın ortaya çıkarılıp doğruya nasıl ulaşılacağı konusunda fikir üretilip bunun üzerinden felsefe yapılmasını arzulayan biridir. Etik, ahlaki ve hukuki sınırları aşmadan herkesin, her ortamda eleştirilmesi taraftarıdır. Dogmatik düşüncelerden uzak; sormayı, sorgulamayı kendisine görev edinmiş ve bunun çabası içerisindedir… Her türlü bilgi alışverişine açık; farklı görüşlerin çarpıştıkça büyüyebileceğine ve kolektif düşünsel ürünlerin ikamesinin de olabileceğine inanmakta; halk için, halk yararına olan her şeyin de yanındadır…