Telekomünikasyon sektöründe gençlerin kariyer hedefi riskte!

Telekomünikasyon ve İletişim Teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyen yeni mezunları değerlendirmek amacıyla Assessment Systems tarafından 4 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen genel yetenek testi sonuçları incelendi.  Genç yeteneklerin çoğu, testin sözel yetenek ve analitik düşünme boyutlarında sınıfta kalıyor.

 Telekomünikasyon sektöründe gençlerin kariyer hedefi riskte!

Yetenek yönetimi ve işe alım süreçlerinde ölçme ve değerlendirme konusunda, Türkiye’de önde gelen birçok firmanın çözüm ortağı olan Assessment Systems tarafından yeni mezunlar, yüksek lisans öğrencileri ve üniversitelerin 4. sınıflarında öğrenci olan gençlere uygulanan testte adaylar; sözel yetenek, sayısal yetenek, dikkat ve analitik düşünme açısından değerlendirildi. 2013 – 2016 yılları arasında yapılan çalışmada yaklaşık 3.000 adayın genel yetenek testi sonuçları kullanıldı.

Sözel yetenekte azalma, sayısal yetenekte artış trendi…

Sonuçlar yıllara göre incelediğinde hem erkek hem kadın adayların sözel yetenek puanlarında azalma görülürken, sayısal yetenek puanlarında artış olduğu görülüyor. Sonuçlar, adayların eğitim durumlarına göre incelendiğinde ise; adayların sözel yetenek, sayısal yetenek, dikkat ve analitik düşünme boyutlarındaki ortalama başarısı farklılık göstermiyor. Diğer bir deyişle, adayın yüksek lisans, lisans, ön lisans ya da lise mezunu olması adayın testteki başarısını etkilemiyor.


Analitik düşünme yeteneği kadın ve erkek adaylar arasında anlamlı bir farklılık göstermiyor!

Sonuçlar cinsiyete göre incelediğinde adayların 4 boyuttaki başarısının farklılık göstermediği, testteki tüm boyutlarda kadın ve erkek adayların ortalama başarısının birbirine oldukça yakın olduğu bulgulandı. Analitik düşünme boyutu, hem kadın hem de erkek adayların tüm yıllarda en az başarılı olduğu boyut olarak tespit ediliyor. Erkek ve kadın adayların bu boyuttaki başarısı anlamlı bir farklılık göstermiyor.


teknoloji ve gençler

Assessment Systems CEO’su Levent Sevinç: “Sektörün geleceği risk altında!”

4 yıllık test sonuçlarını değerlendiren  Levent Sevinç; “Telekomünikasyon sektörüne başvuru yapan yeni mezunların sözel puanlarındaki azalma trendi sektör için bir tehlike oluşturabilir. İletişim teknolojileri sektöründe görev yapan İK profesyonellerinin bu konuda dikkatli davranmasını öneriyorum. İK profesyonelleri, sözel yetenek boyutunda her yıl bir önceki yıla göre daha az başarılı bir aday grubu ile karşılaşıyor. Bu durum, özellikle sözel yetenek gerektiren pozisyonlar için bir sorun yaratabilir” dedi.


Levent Sevinç; “Türkiye genelinde sektör farkı gözetmeden gerçekleştirdiğimiz başka bir araştırmada ise gençlerin analitik düşünme boyutundaki başarısının son yıllarda ciddi oranda azaldığını görmüştük. İletişim teknolojileri sektörüne başvuran adayların bu boyuttaki ortalama başarısının yıllara göre farklılık göstermemesi, Türkiye genelindeki eğilim düşünüldüğünde, olumlu sayılabilir. Ancak adayların diğer boyutlara oranla bu boyutta daha az başarılı olması sektör için bir risk oluşturabilir. Günümüzde analitik düşünme yetkinliği birçok pozisyon için kritik bir yetkinlik haline gelmiştir.” diyerek İK profesyonellerini bu konuda uyarırken iletişim teknolojileri sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlere özellikle analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri yönünde öneride bulunuyor.

Gençlik Meselesi: Eğitimin niteliği bina ile ölçülmez!

 Dünya Ekmek Günü: Ekmekte kalite ve sağlık mayadan başlıyor

Değişen dünyanın kahrolası değişmeyeni!


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.