Yeryüzü Doktorlarının sağlıklı bir dünya için projeleri

Yeryüzü Doktorları, daha sağlıklı bir yeryüzü için iyilik yolunda misyonu ile şimdiye kadar 40’ın üzerinde ülkeye tıbbi ve insani yardım götürdü. Farklı ihtiyaçlara yönelik projeleriyle dünyayı daha sağlıklı bir yer haline getirmek için çalışıyor…

Yeryüzü Doktorlarının sağlıklı bir dünya için projeleri

2000 yılında sağlık alanında uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan Yeryüzü Doktorları, farklı alanlarda uyguladığı projeler sayesinde dünyada tıbbi ve insani yardıma ihtiyacı olan bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri, Sağlık Üniteleri Kurulum ve İşletme Projeleri, Sağlık Eğitimi Hizmetleri, Afet Acil Durum Hizmetleri ve Psikososyal Destek gibi ana başlıklarda yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Yeryüzü Doktorları, sayısı 15 bine yaklaşan gönüllüleri sayesinde ulaştığı ülkelerin ve uyguladığı projelerin sayısını her geçen gün artırıyor. Bugüne kadar Kenya’dan Filipinler’e, Suriye’den Nepal’e kadar 40’tan fazla ülkeye giden Yeryüzü Doktorları, tıbbi ve insani yardıma ihtiyaç duyan bölgeler başta olmak üzere doğal felaketlerden etkilenen ülkelere de en hızlı biçimde ulaşmayı hedefliyor.


Farklı ihtiyaçlara yönelik projeler

Yeryüzü Doktorlarının sağlıklı bir dünya için projeleri

Filistinlilerin yaralarını Yeryüzü Doktorları sarıyor

Afet Acil Durum Hizmetleri kapsamında, insan ve doğal kaynaklı felaket mağdurlarına yardım eli uzatıyor. Koruyucu Sağlık Hizmetleri uygulayarak hastalık salgınlarının önlenmesi ve insanların hastalık risklerine karşı bilinçlendirilmesi, aşılama gibi çalışmalar yürütüyor. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri ile gerekli cerrahi operasyonlar gerçekleştirerek sağlık hizmetinden mahrum insanları sağlığına kavuşturmayı amaçlıyor.


Sağlık Üniteleri Kurulum ve İşletme Projeleri ile hastane, sağlık merkezi, laboratuvar gibi sağlık ünite ve birimlerinin sevk, kurulum ve idare süreçlerini hayata geçiriyor. Sağlık Eğitimi Hizmetleri sayesinde hizmet götürülen ülkelerin sağlık çalışanı kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. Psikososyal Destek kapsamında ise travma, afet ve kriz durumlarında yaşanan ruhsal yaralar bilgilendirici ve destekleyici çalışmalar ile sarılmaya çalışılıyor.

Son 3 yılda 30 ülke, binlerce insan


Dünyanın dört bir yanına yayılan gönüllü Yeryüzü Doktorları ekipleri, son 3 yılda binlerce insanın sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağladı. Geride bırakılan 3 yılda 14 bin 500 gönüllü aracılığıyla 30 ülkede yapılan faaliyetler arasında; 6 bin 898 ameliyat, 366 bin 135 muayene, 3 bin 500 doğum, 9 bin 800 kişiye beslenme tedavisi, 50 bin kişinin temiz suya erişimi, 2.500.000 kişiye gıda yardımı, 27.155.038 TL ilaç, medikal malzeme ve ekipman yardımı bulunuyor.

Yeryüzü Doktorları toplumsal travmanın yaralarına destek


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.