Yeryüzü Doktorları toplumsal travmanın yaralarına destek

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi sonrası ülkemizin geçirdiği zorlu süreçte insanların yaşadığı duygusal ve travmatik yıkıma dikkat çeken Yeryüzü Doktorları, sağladığı Psikososyal Destek sayesinde yaşanan acı olayların mağdurlarına destek oluyor.

Yeryüzü Doktorları toplumsal travmanın yaralarına destek

Yeryüzü Doktorları toplumsal travmanın yaralarını sarıyor

Yeryüzü Doktorları toplumca yaşadığımız üzüntü verici olaylar sebebiyle travma yaşayan vatandaşlara psikolojik destek veriyor. Yeryüzü Doktorları yapacağı psikososyal destek çalışmasında, toplumun ve ailelerin psikolojik direncini artırmayı, yaşanan kötü olaylar sonrasında ortaya çıkabilecek sosyal uyumsuzluk ve rahatsızlıkları önlemeyi, iyileştirmeyi ve ileride yaşanabilecek zorluklara karşı direnç kazandırmayı amaçlıyor.

Acılar paylaştıkça iyileşir

Psikososyal destek; savaş, afet, kriz, toplumsal travma gibi zorlu yaşam koşullarının görüldüğü olağanüstü durumlarda uygulamaya koyulan koruyucu ve tedavi edici her türlü müdahale biçimini kapsıyor. Yeryüzü Doktorları da bu süreçte vatandaşların kendileri gibi yakınlarını da anlık takip etmeleri ve yaşanan olayların çevrelerindeki bireylerin günlük yaşamına etki etmesi durumunda psikolojik destek almaları gerektiğini vurguluyor.


Yaşananların yarattığı psikolojik travmanın etkilerini en aza indirmek için iletişimi ve duygu paylaşımını artırmayı öneren Yeryüzü Doktorları, insanların yakın çevrelerindeki kişilere yaşadıklarını anlatarak ve onların hissettiklerini dinleyerek yaraların daha çabuk sarılabileceğine dikkat çekiyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Uzm. Dr. Yahyahan Güney; “Son yaşadıklarımızda gördüğümüz gibi ciddi toplumsal olaylar, etki gücüne göre toplumsal travmalara yol açabilir. Halkımızın darbeye engel olurken yaşadığı kayıpların, şahit olduğu görüntülerin neden olabileceği olumsuz etkileri azaltmak için harekete geçtik. Yeryüzü Doktorları olarak ihtiyacı olan insanlarımıza yönelik ‘Psikososyal Destek’ hizmeti vermeye başladık. Dileriz ki yaşanan acıların yaraları en yakın zamanda sarılır” diye kaydetti.

İhtiyacı olanlar Yeryüzü Doktorları’na ulaşarak psikososyal destek talep edebilir, çevresinde travma yaşamış yakınları olanlar, yakınlarını Yeryüzü Doktorları’na yönlendirebilir.

*


Yeryüzü Doktorları‘nın Misyon ve Vizyonları

Misyon: Daha sağlıklı bir yeryüzü için iyilik yolunda…

Yeryüzünde insanlar aynı imkan ve şartlara sahip değil. Bazıları refah ve varlık içinde yaşarken, bazıları yokluk ve çaresizlikle boğuşuyor. Afetler, iç karışıklıklar, savaşlar, yoksulluk, çaresizlik, açlık…

Bu durumun yarattığı acıları yüreğinde hisseden bir grup gönüllünün 2000 yılında bir araya gelerek oluşturduğu Yeryüzü Doktorları (Doctors Worldwide), bugün Türkiye, İngiltere, Pakistan, Somali, Kenya, Kongo DC ve Gazze ofisleriyle, 40’tan fazla ülkede faaliyet göstermiş bir uluslararası sağlık yardım kuruluşudur.

Misyonumuz, daha sağlıklı bir yeryüzü için iyilik yolunda olmaktır.

Vizyon: Sağlık yardımında öncü ve yetkin STK.

Yardım çalışmaları, gün geçtikçe, uzmanlıklar barındıran profesyonel bir alan haline gelmektedir. Sağlık alanı ise yardım çalışmalarında en temel ve teknik alanlardan biridir.

Yeryüzü Doktorları, sağlık yardımına odaklanmış bir ihtisas kuruluşudur. Sağlık alanında, afet acil durumlar başta olmak üzere tedavi edici ve koruyucu sağlık projeleri yürütür, kapasite geliştirme projeleri gerçekleştirir.


Vizyonumuz, sağlık yardımında öncü ve yetkin STK olmaktır.

Filistinlilerin yaralarını Yeryüzü Doktorları sarıyor

‘Bebekler Açlığa Dayanamaz’ kampanyasına destek bekliyor

Vizyonda bu hafta: Kurtuluş Günü – Yeni Tehdit


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.