Zorunlu trafik sigortası pirimleri düşecek mi?

Trafik sigortası primleri düşecek mi düşmeyecek mi? Hükumet primlerin istenen düzeye inmediğini belirtip düşük prim seçeneğinin değerlendirilebileceği yeni bir model üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Zorunlu trafik sigortası pirimleri düşecek mi?

Hasarı yöneten kazanır formülü

KPMG Türkiye, yüksek potansiyele ve karlılık beklentisine rağmen 20 milyon poliçe satışı ve 2,1 milyar TL zarara ulaşan sektörü analiz etti. KPMG’ye göre formül şu: Hasarı yöneten kazanır.

KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Murat Alsan, yüksek primler nedeniyle aylardır tartışılan Zorunlu Trafik Sigortası’nın, araçların karıştığı kaza olaylarından sonra bedeni yaralanma, ölüm ya da maddi zarara neden olan tarafı kusurundan dolayı, mağdur ettiği kişilere karşı koruma amacıyla geliştirilmiş bir finansal koruma sistemi olduğunu hatırlattı. Alsan, “Söz konusu zorunlu trafik sigortası ürünü, motorlu taşıtların karıştığı kazalar sonucu dünyada her yıl yaklaşık 1,2 milyon kişinin yaşamını yitirmesi ve 20 milyon ila 50 milyon kişinin yaralanması nedeniyle önem kazandı. İnsanların zarar gördüğü bu kazaların önemli bir bölümü gelişmekte olan ülkelerde yaşanıyor. Ciddi bir müdahale olmadığı takdirde, bu sayının önümüzdeki yıllarda daha da artacağı öngörülüyor” dedi.


Murat Alsan Avrupa ve Türkiye’deki Zorunlu Trafik Sigortası uygulamalarıyla ilgili şu bilgiyi verdi:

  • Hayat dışı sigortada, Avrupa’da ve Türkiye’de en çok satın alınan, trafik sigortasıdır. Sadece Avrupa’da 2013 yılında yaklaşık 1000 şirket 334 milyon araç için poliçe hazırladı. Trafik sigortalarından toplam 123,5 milyar euro tutarında prim geliri elde edildi. Tüketici ihtiyaçlarına ve yasal gerekliliklere özel farklı sigorta ürünleri üretildi. Türkiye’de ise 20 milyon poliçenin satıldığı trafik sigortasının hayat dışı sigortalar içindeki payı yüzde 27,4.
  • Türkiye, potansiyel ve beklentilerin yüksek olması sebebiyle sigorta şirketlerinin iştahını kabartan bir pazar. Potansiyel çok büyük ama kârlılık için aynı yorumu yapamıyoruz.
  • Zorunlu trafik sigortası, Türkiye’deki en fazla poliçe hacmine sahip sigorta branşı olarak öne çıkıyor. Öte yandan zorunlu trafik sigortası, oluşan zararlar bakımından da büyük bir etki yaratıyor.
  • 2015 sonu itibariyle, zorunlu trafik sigortası segmentindeki zararlar 2,1 milyar TL’yi aştı.
  • Türkiye’de trafik sigortası pazarındaki zorlukların temelinde bu zarar var. Trafik branşı, şirket zararlarının en büyük kısmını oluşturuyor.

Zarar sigorta şirketlerinin mali tablolarını etkiliyor trafik sigortası primleri

Zarar sigorta şirketlerinin mali tablolarını etkiliyor

Murat Alsan, zararın şirketlere etkilerini şöyle anlattı:


“Hayat dışı sigorta şirketleri için brüt yazılan prim, teknik kar değerleri ve poliçe sayılarının detaylı incelemesi sonucunda, bu değerlerde trafik branşının payının yıllar içerisinde giderek yükseldiğini gördük. Trafik branşının etkisinin artışına paralel olarak, trafik teknik zararı yıllar içerisinde giderek arttı ve hayat dışı sigorta şirketlerinde şu sorunlara yol açtı:

  • Toplam teknik kar/zarar performansı olumsuz yönde etkileniyor
  • Mali tabloların güvenilirlik derecesi azalıyor
  • Operasyonel etkinlik azalıyor”

Hasarı yöneten kazanır

Alsan, zorunlu trafik sigortasında tüketiciyi de koruyarak zararın önlenmesi için sigorta şirketlerine şu önerilerde bulundu:


“Karlılığı belirleyen faktörler fiyat, aktüeryal rezervler ve hasar yönetimidir. Tecrübeler gösteriyor ki günümüz koşullarında karlılığı etkileyen en önemli neden ‘hasar yönetimi’. Trafik branşında maddi ve bedeni tazminatın yönetimi çok disiplinli bir olgu. Eksperlerin yönetiminden yedek parça tedarikine, pert/sovtaj işlemlerinden suistimallerin tespitine, sürücülerin kusur oranlarından araçların değer kaybı tespitlerine, maluliyet oranları ile gelir kaybı tespitlerine kadar birbirinden farklı ve her birinin bir diğeri ile ilişki içinde olduğu süreçlerden oluşmaktadır. Hiç kuşkusuz sigorta şirketlerinin, müşteri memnuniyetini de gözeterek, hasar süreçlerinin optimal yönetimi trafik branşı karlılığında büyük etken olacaktır. Diğer yandan, hasar maliyetlerinin azalması fiyatlar üzerindeki ‘maliyet itişli’ baskıyı azaltarak satışı kolaylaştıracak, bu da karlılığı olumlu etkileyecektir.”

‘Zorunlu trafik sigortası’ nedir? Nasıl işler?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.