Amasra ile Karadeniz termik santral cehennemine dönüşecek!

Amasra’da kurulacak termik santrale tepki gösteren CHP’li Rıza Yalçınkaya, iktidarın Karadeniz bölgesini “termik santral cehennemi” haline getirmek istediğini belirtti.

Karadeniz bölgesi termik santral cehennemine dönüşecek!

“Çevre Bakanı, Enerji Bakanı’nın talimatlarını yerine getiren bir bürokrat gibi”

Meclis İçişleri Komisyonu üyesi ve CHP Bartın Milletvekili M. Rıza Yalçınkaya, Amasra’nın “kalbine saplanan hançeri tutan elin” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğunu belirtti ve “Üzülerek belirtmek isterim ki göz göre göre işlenen bu cinayetin asıl faili Çevre Bakanı sorumluluğuyla değil, Enerji Bakanlığı’nın talimatlarını yerine getiren bir bürokrat gibi hareket eden Mehmet Özhaseki’dir. Bakanı ve Bakanlık bürokratlarını tarih ve Amasra halkı asla affetmeyecektir” dedi.

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, hükümetin Amasra'ya yapmayı planladığı termik santral hakkında Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Yalçınkaya, Amasra termik santrali hakkında araştırma önergesi verdi.
CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, hükümetin Amasra’ya yapmayı planladığı termik santral hakkında Meclis Genel Kurulu’nda konuştu. Yalçınkaya, Amasra termik santrali hakkında araştırma önergesi verdi.

“Süreç yalanlarla, aldatmacalarla yürütüldü”

Yalçınkaya, ilk imzacısı olduğu termik santrallerle ilgili araştırma önergesi hakkında Meclis Genel Kurulu’nda konuştu. İktidarın Karadeniz Bölgesi’ni “enerji üssü” haline getirme anlayışıyla geliştirdiği termik santral projeleriyle aslında bölgeyi “termik santral cehennemi” haline dönüştürmenin adımlarını attığını vurgulayan Yalçınkaya, özellikle Bartın ve Zonguldak‘ta yoğunlaşan bu projelerin, bölgenin çevresini, doğasını yok edecek ve bölgede yaşayan tüm insanların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını elinden alacak boyutlara ulaştığını kaydetti.


akp amasra'ya termik santral yapacak

“Çevre düzenleme planına aykırı”

Yalçınkaya, daha önce defalarca Meclis Genel Kurulu’nda ve ilgili komisyonlarda Amasra‘ya kurulmak istenen termik santralin halen yürürlükte olan 1/100.000 Ölçekli Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesel Çevre Düzeni Planı’na aykırı olduğunu anlattığını hatırlattı.

amasra bartın ormanları

Ne değişti de bakanlık karar değiştirdi?

Kurulması düşünülen santrale ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önce 10 Ekim 2016’da “ÇED Olumlu” nihai kararını verdiğini, bu kararın mürekkebi dahi kurumadan bakanlığın yangından mal kaçırır gibi Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği’ni yaptığını hatırlatan Yalçınkaya,  şirketin daha önce de Tarlaağzı ve Gömü mevkisinde termik santral alanının gösterilmesi için plan değişikliği talebinde bulunduğunu anımsattı.

amasra fotoğrafları

ÇED raporunda izin verilmemişti

Firmanın bu talebinin bakanlıkça değerlendirildiğini ve ÇDP’de “Amasra ilçesine doğal, ekolojik, tarihî ve turistik yapısı doğrultusunda yüklenen kimliği gereği termik santralin kurulamayacağı, santral için yer seçimi olarak daha uygun alanların araştırılması yönünde” oluşan görüşünü firmaya bildirildiğini kaydeden Yalçınkaya, Bakanlığın Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün de santral kurulması düşünülen Amasra Tarlaağzı, Gömü alternatif alanlarının yer seçimi açısından uygun olmadığı ve bu alanların ÇED süreci dışına çıkarılması, ana alternatif olarak düşünülmemesi gerektiği görüşünün firmaya bildirildiğini belirtti.

amasra chp bartın milletvekili rıza yalçınkaya

“Yoksa kandırıldınız mı?”

Yalçınkaya, “Ne oldu, ne değişti, kimler devreye girdi, kimler baskı yaptı da Bakanlığın daha önce almış olduğu tüm bu kararlar hiçe sayılarak önce ÇED onaylanıp nihai hale getirildi, peşinden 1/25.000 ölçekli plan değişikliği yapılarak daha önce Bakanlık tarafından uygun görülmeyen, yapılması kesinlikle kabul görmeyen aynı yerde hukuksuz ve usulsüz bir şekilde termik santralin önü açıldı?” diye sordu.


amasra bartın karadeniz kumsal plaj sahil

Bölge için “Çevre Anayasası” niteliği taşıyan 1/100.000’lik ÇDP’nin bugün için güncel ve geçerli olan hükümlerini Genel Kurul’da okuyan Yalçınkaya, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu plan Amasra’nın doğal, tarihi ve kültürel tüm değerlerini korumayı birinci vazife olarak görüyor ve diyor ki: ‘Amasra benim korumam altındadır. Benim ortaya koyduğum hükümler içinde Amasra’da termik santral kurulamaz. Kurulacak yer bellidir, o da Filyos yatırım havzası ya da başka bir yerdir.

amasra bartın karadeniz bölgesi

“Fatih Sultan Mehmet torunlarından utanacak”

Ne değişti de Bakanlık kararını değiştirdi? Yoksa, dün halkı siz kandırıyordunuz da, bugün firma mı sizi kandırdı? Yoksa, yine mi aldatıldınız? Lütfen, Sayın Bakan çıksın ve kamuoyuna bunu açıklasın. Kendisinden önce görev yapan tüm Çevre Bakanları ve Bakanlık personelinin haklı gerekçelerle kabul etmediği, Amasra’yı karartacak, Fatih Sultan Mehmet’in, torunlarından utanmasına neden olacak bu karara imza atmazken kendisi ve ekibi nasıl bir motivasyonla böylesi bir katliamın önünü açacak bir kararı onaylamıştır?

Usulsüz ve hukuksuz bir şekilde tam da oldu bitti anlayışıyla verilen bu karar, Amasra için idam fermanı niteliğindedir. Bakan bu idam fermanıyla daha önce termik santral için sıkı sıkı kilitlenen kapının anahtarlarını kendi elleriyle firmaya altın tepsi içinde teslim etmiştir. Bunun adı cinayet değil de nedir? Bir şehrin, bir kültürün, bir doğanın katledilmesi, hukukun katledilmesi değil de nedir? Bakanlık, göz göze göre cinayet işledi, demem de bu yüzdendir.”

doğa harikası amasra

“Amasra halkı sizi affetmeyecek”

Çevre Bakanlığı’nın ve bürokratlarının “oldu bittiyle” Amasra’ya termik santralin kurulmasının önünün açmaya çalıştığını ve Amasra’ya kıydıklarını vurgulayan Yalçınkaya, “O nedenle, Bakanı ve Bakanlık bürokratlarını tarih ve Amasra halkı asla affetmeyecektir” diye konuştu.  Amasra ve Bartın halkının feryadına kulak verilmesini isteyen Yalçınkaya, milletvekillerine çağrı yaptı ve “Gelin, araştırma önergemize destek verin. Tarihe, kültüre, doğal güzelliklere sahip çıkan milletvekilleri olarak sizler tarihe geçin” diye konuştu.

amasra nerede vikipedi

Amasra hakkında


Amasra, Batı Karadeniz Bölgesinde, Bartın iline bağlı bir ilçedir. Denize doğru uzanmış bir burun, burnun iki yanında korunaklı birer liman görevi gören iki koy ve ana karaya bağlı bağımsız adalarına sahip olan Amasra Türkiye’nin en güzel ilçeleri arasında. 3 bin yıllık tarihi, hem çekicilik ve balıkçılığa dayanan yerel sanatları, hem de kendini çevreleyen ormanlık alanlarına sahip bir yerleşim yeridir. Amasra halen özgün balık lokantaları, otelleri ve ev pansiyonlarına sahip bir turizm bölgesidir. Sanatçı Barış Akarsu’nun memleketidir. Akarsu, Ocak 2007’de çıkardığı son kasetini Amasralılara ithaf etmiştir.

Filyos Çayı’na yapılan liman projesi doğal yaşamı tehdit ediyor!

Türkye’nin Maldivleri Salda Gölü’ne ne yapıyorlar?


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.