Toplum ve bilinçaltı karar mekanizmalarını nasıl etkiliyor?

Birey nasıl karar veriyor? Bireyin davranışlarında belirleyici olan ne? Toplum ve bilinçaltı karar mekanizmalarını nasıl etkiliyor? Hepsi ve daha fazlası “Toplumu Anlama ve Davranış Geliştirme Teknikleri” konferansında konuşuldu.

Toplum ve bilinçaltı karar mekanizmalarını nasıl etkiliyor?

Kamu kurum ve kuruluşlarından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen “Toplumu Anlama ve Davranış Geliştirmek Teknikleri” konferansı Ankara Hilton Garden Inn Hotel’de yapıldı. Konferansta önemli başlıklar tartışmaya açıldı.

İnsan beyninin karar vermek konusunda kişiyi yanılttığını söyleyen Prof. Dr. Sinan Canan, kişi kendi düşüncesiyle kararlar verdiğini zannetse de karar verme konusunda en güçlü faktörün bilinçaltı olduğunu, rasyonel aklın sadece bahaneler üretmekle yetindiğini söyledi.


“Sosyal Davranış” başlıklı bir konuşma yapan Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meltem Narter, “Bireyin etkin davranış süreçlerinden biri olan sosyal davranış nedir?”, “Sosyal davranış sadece bireye has bir davranış mıdır? Toplum bunun neresinde yer alır?” ve “Sosyal davranışı etkileyen toplumsal unsurlar nelerdir? Nasıl yapılanırlar?” sorularına yanıt verdi.

Toplumla çatışsa da birey müttefik olmayı tercih ediyor!

Sosyal Psikoloji alanında çalışmalar yürüten Yrd. Doç. Dr. Meltem Narter, karar verme konusunda insanı en çok etkileyen faktörün toplum olduğunu vurgularken, karar değiştirme, kural ve fikirlere uyma, itaat etme konusunda da toplumun kişiyi yönlendirdiğinin altını çizdi. İnsanın doğası gereği dışlanmak istemediğini, bu nedenle söylemlerle yönlendirilebildiğini belirten Narter, bireyin toplumla çatışsa da onunla müttefik olmayı tercih edeceğini söyledi.

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan ise “Davranışlar ve Beyin” başlıklı sunumunda “Bireysel ve sosyal davranışların sade kodları” na değinerek “Bireyin karar verme süreçleri beyinde nasıl işler ve bireye yapılan psikolojik ve sosyolojik etkiler nasıl davranışa dönüşür?” sorularını yanıtladı.


Duygusal bağ öğrenmeyi hızlandırıyor…

Uzun süredir beyin gelişimi ve davranışlar üzerindeki etkisi konusunda çalışmalar yürüten Canan, duygusal bağın öğrenme üzerindeki etkisine vurgu yaptı. Duygusal bağ kurulamadığında beynin öğrenemediğini belirten Canan, sosyalleşmenin, diğer insanlarla kurulan ilişkilerin ve ortam zenginliğinin insan beyninin gelişiminde en güçlü etkenlerden olduğunu kaydetti. Canan, bilmenin anlamak, yapabilmek ya da uygulamak için yeterli olmadığını, duygusal bağ ve travma ile sürecin çok daha hızlı olacağını ifade etti.

Rasyonel akıl bahane üretiyor, kararı bilinçaltı veriyor…

İnsan beyninin karar vermek konusunda kişiyi yanılttığını söyleyen Prof. Dr. Sinan Canan; “Herkes dış etkenlerden sıyrılıp, kendi düşüncesiyle kararlar verdiğini zannediyor ancak karar verme konusunda en güçlü faktör bilinçaltıdır, rasyonel akıl sadece bahaneler üretir, bahaneleri geçerli sebepler olarak görüyoruz, bilinçaltı verilen kararın temelidir” dedi.

Araştırma sonuçlarından elde edilen verileriyle konferansa katkıda bulunan Ipsos yetkilileri de; insan beyninin karar verirken çevresel etkiler altında olduğunu, fikirlerin sunuluş biçiminin; karar verme ve tercih etme konusunda etkili olduğunu belirtti.


Özlem Bora ve Semiha Feyzioğlu, ‘Kamu sektöründe araştırmanın rehber rolü başlığında Dünya’dan Örneklerle “Perils of Perception: Gerçekler ve Algılar” başlıklı sunum yaparken, Özlem Bulut Sönmezyalçın da ‘Bilinçdışı Tepkilerin Işığında Başarılı İletişim’ konusunda paylaşımlarda bulundu.

Yeryüzü Doktorları toplumsal travmanın yaralarına destek


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.