Emniyet Genel Müdürlüğü uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü, banknotlarda olması gereken özellikleri hatırlatarak, sahte para konusunda vatandaşları uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar ile vatandaşlar, kalpazanlar tarafından mağduriyet yaşamamaları için banknotlarda olması gereken özellikler hatırlatılarak uyarılarda bulunuldu.

Paylaşımlarda tüm banknotlarda gömülü şekilde bulunan “emniyet şeridi”nin ışığa tutulduğunda her iki yüzden kesintisiz bir hat şeklinde görüldüğü ve şerit üzerinde paranın değeri ile “TL” harflerinin yer aldığı
belirtildi.


Ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin küçüğü ile kupür değerini gösteren sayıdan oluşan “fligran”ın banknot ışığa tutulduğunda her iki yüzden görülebileceği, “Holografik şerit folyo”nun banknotların ön yüzünde bulunduğu, tasarımla uyumlu çeşitli görsel motifler içerdiği ifade edildi.

Banknot hareket ettirildiğinde parlak ve renkli yansımalar veren holografik şerit folyonun farklı açılardan bakıldığında ay-yıldız motifinin altındaki dikdörtgen şekil içinde “TL” harflerinin kupür değerine dönüştüğü
bildirildi.

Görme engelliler için özellikler

Engellilerin tanıyabilmesi için tüm banknotların ön yüzünün sol üst kenarında Braille alfabesine ait noktaların yer aldığı, 5 liradan 200 liraya doğru sırasıyla 1’den 6’ya kadar rakamların noktalar ile yazılı olduğu aktarıldı.

Banknotlarda, Atatürk portresinin ve üstte yer alan “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası” ibaresinin yanı sıra orta bölümünde kupür değerini gösteren sayılar ve yazılarda “kabartma baskısı”nın bulunduğu ifade edildi.

Banknota yatay konumda göz hizasında bakıldığında, Atatürk portresinin sağ alt tarafında yedigen şeklin içinde kupür değerini gösteren “gizli görüntü” bulunduğu kaydedildi.


Işığa tutularak bakıldığı takdirde banknotların sol üst kenarında yer alan şekillerin arka yüzdeki şekillerle birleşerek “bütünleşik görüntü” halinde kupür değerini oluşturduğuna dikkat çekildi.

Banknotların arka yüzünde bulunan ve üzerinde kupür değerini gösteren sayı ile “TL” harflerin yer aldığı “renk değiştiren şerit”in, banknot hareket ettirildikçe yarı şeffaf sarı renkli yansıma vereceği belirtildi.

Mor Ötesi (UV) özellik

Beş farklı özellik içeren ultraviyole güvenlik özelliklerinin, para ile doğrudan ilgili mesleklerde çalışanlar için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Normal kağıttan farklı olarak banknot kağıdında “UV” ışık altında parlama olacağı, mavi ve kırmızı renkte parlayan kılcal liflerin yer aldığı kaydedildi. Emniyet şeridinin UV ışık altında 5 ve 10 lirada mavi, 20 ve 50 lirada kırmızı, 100 ve 200 lirada sarı renk parlama vereceği bildirildi. Paranın ön yüzünde Atatürk portresi alanında kupür değerini gösteren sayı ile “TL” harfleri belirerek UV ışık altında kırmızı renkte parlama vermesi gerektiğine dikkat çekildi.

Banknotların ön yüzünde ay-yıldız motifinin içindeki “5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL, 200 TL” ibaresi ile holografik şeritlerin folyo üzerindeki dikdörtgen şeklinin alt ve üst kenarında “TCMB” ibaresinin “mikro yazı”lı olduğu kaydedildi.


(AA)

Banka kredisi kullanan herkesi ilgilendiren açıklama

Çarpıcı araştırma: Yüzde 71 ekonomik kriz dedi


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.