Hukuk bir gün herkese gerekecek!

Bir devlette olması gereken sosyal, hukuk, laik ve üniter bir devlet yapısıdır; ancak anayasa görüşmeleri sırasında milletvekillerinin takındığı tutum ve davranışlar anayasaya aykırı bir hale gelmiştir. Unutmamak gerekir ki hukuk bir gün herkese gerekecektir!

Türkiye Cumhuriyeti sosyal, hukuk, laik ve üniter bir devlet midir?

Dikkat çekmek için soruyorum: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne devletidir?

Kabile devleti midir? Yoksa sosyal, hukuk, laik ve üniter bir devlet midir?


İkincisi değil mi?

Yani hukuku işleyen, bağımsız yargısı olan bir devlettir…

Sakin olun, kızmayın hemen, ben de biliyorum; Türkiye’de hukukun olmadığını, yargının çalışmadığını, devletin temeli ile oynandığının…

Teoride hukukun varlığını kabul ediyoruz; ancak pratikte bunu kabul etmiyoruz, daha doğrusu edemiyoruz…

Meclis’te Türkiye’nin geleceğini belirleyecek bir anayasa değişikliği görüşmesi yapılıyor ve meclis akıl almaz şeylere sahne oluyor. AKP milletvekilleri gizli oy kullanmak gerektiği yerde oylarını davul zurna çalarak kullanıyorlar, milletin gözüne sokarak…

AKP milletvekilleri gizli oy kullanmak gerektiği yerde oylarını davul zurna çalarak kullanıyorlar, milletin gözüne sokarak… hukuk herkese gerekli

Anayasaya göre bu doğru değil!

Bir bakan, çıkıyor muhalefetin bir milletvekilinin kendisini uyarması sonucu “Suçu sana mı soracağım, sana ne!” diyebiliyor. Hukukun alaşağı edildiği açık ve net!

AKP iktidarının hangi döneminde hukuk alaşağı edilmedi ki sorarım size?


Bu kadar rahat bir şekilde hukukun, yargının, anayasanın hiçe sayıldığı bir devlette muhakkak ki sistemsel sorunlar ortaya çıkar ve temelinde de bozulmalar doğuracağı ortadadır.

Bugün hukuku yok sayanlar yarın ne yapacaklarını düşünebiliyorlar mı?

AKP’li milletvekilleri bugünün iktidar sarhoşluğu ile istedikleri her şeyi gerçekleştiriyor, yarının ne getireceğini düşünmüyor.

Bugün milletvekilleri hukuku yok sayarak gerek Meclis’te gerek meclis dışında hareket edebiliyorlar. Umarız bunun farkına varırlar…

Bu başkanlık sisteminin meclisteki oylaması çok büyük bir olasılıkla 330 milletvekili bulacak ve bu anayasanın kabulü için referanduma gidilecek.

Olayın bam teline geliyoruz. Farz edelim bu anayasa halkın önüne gitti ve (çok zor olsa da) halk bunu kabul etti…

Biliyorsunuz, FETÖ davasında da henüz siyasi ayağa geçilmedi ve AKP içinde de 80 milletvekili dolayında, yine 1 – 2 bakanın da ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.

Hadi bu sayıların yarısını kabul edelim. AKP’nin tepe noktası şu an FETÖ’cü olduklarını bilmesine rağmen bu kişileri siyasi çıkarlardan dolayı partiden gönderemiyorlar. Bunu eğer gerçekleşirse başkanlık sonrasına bırakacaklar. Başkanlığa geçildikten sonra acaba bu isimler yani hukuku yok sayan bu milletvekilleri o zaman ne olacaklarını biliyorlar mı?

Başkanlık olmasa bile erken bir genel seçimle partideki konumları konusunda ne düşünüyorlar?


Partiden ihraç edilmelerinin yanında bu olayın hukuki sonuçlarını da umarım tahmin ediyorlardır. O yüzden hukuk bir gün herkese lazım olacak! O yüzden hukuk, asla yok sayılacak bir organ da değildir…

Anayasa değişikliği görüşmeleri: İlk 2 madde kabul edildi

Başkanlık sistemi Osmanlı Devleti’ne dönüş mü?


Erdal Kişioğlu
Kişioğlu, zıt düşüncelere sahip kişilerle tartışmayı seven ve her olaya bilimsel olarak yaklaşıp, olaylara septik yaklaşmaktan kaçınmayan biridir. Olayları derinlemesine incelemeyi ve yanlışın ortaya çıkarılıp doğruya nasıl ulaşılacağı konusunda fikir üretilip bunun üzerinden felsefe yapılmasını arzulayan biridir. Etik, ahlaki ve hukuki sınırları aşmadan herkesin, her ortamda eleştirilmesi taraftarıdır. Dogmatik düşüncelerden uzak; sormayı, sorgulamayı kendisine görev edinmiş ve bunun çabası içerisindedir… Her türlü bilgi alışverişine açık; farklı görüşlerin çarpıştıkça büyüyebileceğine ve kolektif düşünsel ürünlerin ikamesinin de olabileceğine inanmakta; halk için, halk yararına olan her şeyin de yanındadır…