Kadıköy’de inşaat kazısında tarihi kalıntı bulundu!

Kadıköy Fenerbahçe’deki inşaat alanında Erken Bizans Dönemi’ne ait sarnıç kalıntıları ve 19. yüzyılın sonuna doğru inşa edilen Fransız Mektebi’nin kalıntıları bulundu.

Kadıköy'de inşaat kazısında tarihi kalıntı bulundu!

Kadıköy’de yeni tarihi kalıntı bulgular gün yüzüne çıkarıldı. Gazete Kadıköy’den Erhan Demirtaş’ın yaptığı haberde Fenerbahçe’deki iki inşaat alanında Erken Bizans Dönemi’ne ait sarnıç kalıntıları ve Fransız Mektebi’nin kalıntıları ortaya çıkarıldığı bilgileri yer alıyor.

Demirtaş’ın haberi şöyle:

Neolotik Dönem’den itibaren hemen hemen her dönemde yerleşime sahne olan Kadıköy ile ilgili İstanbul’un diğer tarihi semtlerine göre daha az arkeolojik bilgi bulunuyor.


Ancak son yıllarda büyük bir hızla devam eden inşaat çalışmaları Kadıköy’de çok sayıda tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkmasına vesile oluyor. Bunun en son örneği Fenerbahçe Zühtüpaşa Mahallesi’nde görüldü.

Geçtiğimiz yıl bölgede başlayan inşaat çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara rastlandı. İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyelerinin yaptığı incelemeler sonucunda kalıntıların tabanının ortaya çıkarılmasına ve kazı çalışmalarının yapılmasına karar verildi.

Arkeoloji Müzesi’nin Fenerbahçe Zühtüpaşa Mahallesi 91 pafta, 279 ada ve 7 parsel ve 91 pafta, 279 ada 13 parsel nolu sayılı yerdeki başlattığı kazı çalışmaları tamamlandı.

Bizans dönemine ait sarnıç

tarihi kalıntı

Yapılan kazı çalışmaları sonrasında söz konusu alanda 19. yüzyıl sonralarından 20. Yüzyıl başlarına kadar işlev görmüş Fransız Mektebi’ne ait kalıntılar ile Erken Bizans Dönemi’ne ait bir sarnıcın kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Arkeoloji Müzesi’nin hazırladığı raporda sarnıç kalıntılarına dair şu bilgilere yer verildi “Söz konusu duvar, dış yüzeyden tamamıyla taş örgü, iç yüzeyde beş sıra tuğla ve katkılı horasan harçla oluşturulmuştur. İç ve dış duvar oldukça düzgündür ve arası moloz taşlarla doldurulmuş olup sandık duvar tekniği kullanılarak inşa edilmiştir.”


“Yayın taramalarında bölgede St. Auguistin Kilisesi ile Fransız Mektebi arasında bir Justinianus Sarnıcı’ndan söz edilmektedir” ifadelerinin yer aldığı raporda, “Justininianus Dönemi’nde Fenerbahçe’de İmparatorun eşi Theodara için yaptırdığı yazlık saray düşünüldüğünde sarnıcın da 6. yüzyılda yapılmış olduğu ve sarnıcın Heraklios Devri’nde (610-641) doldurularak bu alanın sebze bahçesine dönüştürüldüğü de yayınlarda ifade edilmektedir” denildi.

Raporda, Fransız Mektebi’nin ise rahibeler için, Abdülhamit Devri’nde (1886-1890) yıllarında yapıldığı ancak bu okulun 1934 yılında yıktırıldığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

“Koruma altına alındı”

Fransız mektebi

İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.08.2015 tarihli kararı ile 91 pafta, 279 ada ve 7 nolu parseldeki alanda çıkan sarnıç ve mekan kalıntılarının 2863 Sayılı Yasa’nın 6. Maddesi kapsamında kültür varlığı olarak tescillenmesine karar verildi.

Bölge Kurulu’nun 01.12.2016 tarihli kararı ile ise 13 nolu parselde ortaya çıkan sarnıç kalıntılarının yine 2863 Sayılı Yasa’nın 6. Maddesi kapsamında tescil edilmesine ve 1. derece koruma grubuna dahil edilmesine karar verildi.

Kurul ayrıca başka bir karara daha imza atarak, kalıntıların devam etme ihtimali üzerine komşu parsellerde yapılacak inşaat çalışmaları öncesinde İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul’undan izin alınmasına karar verdi.

“Yok olma tehlikesi var”

Arkeoloji Müzesi’nin hazırladığı raporda Kadıköy’ün tarihi geçmişinin önemine dikkat çekilerek, “Bu kazı çalışmasında yer alan kalıntılar, tamamıyla bir şahsın ihbarı değerlendirilerek denetimli bir kazıyla ortaya çıkarılmıştır. Ancak Neolitik Kadıköy İlçesi’nin birçok yerinde sit alanı ilan edilmemesi sebebiyle denetim dışı kazı yapılmakta ve birçok kültür varlığının bilgi edinilmeden yol olma tehlikesi ile karşılaşması riski yaşanmaktadır” uyarısı da vurgulandı.

İmparatorların mekanı


Raporda Fenerbahçe ve Kalamış’a ait tarihi bilgilere de yer verildi. Fenerbahçe’nin Erken Bizans Dönemi’nde Bizans İmparatorları, İmparatoriçeleri ve çevrelerindeki aristokratların sayfiye alanı olarak kullanıldığının belirtildiği raporda; “Fenerbahçe’de Justinianus’un (527-565), karısı Theodara için denizi çok iyi gören bir konumda, yazlık bir saray yaptırdığı bilinmektedir. Sarayın kalıntılarının 1540’lı yıllarda P.Gyllius tarafından görülmüş olduğu da bilinenler arasındadır. Bu sarayın yerinde daha erken dönemlerde de Hera Tapınağı olduğu belirtilmektedir. Bu saraya yakın küçük iki kiliseden ve hamamdan da söz edilmektedir. Kalamış koyuna bakan alanda da üç sıra kürekli gemiler, üç sıra ise kadırgalar için kullanılan iki mendirek yaptırıldığı bilinmektedir. Aynı zamanda yine bölge ile hazırlanan yayınlarda bölgede Bizans Mezar alanın olduğu ifade ediliyor” bilgilerine yer verildi.

İstanbul Bathonea kazılarında 1400 yıllık şaşırtan ilaç şişeleri


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.