AKP’den demokrasi beklemek ateiste oruç tut demeye benzer!

AKP iktidarının ekonomideki demokrasi dışı davranışı bugün Varlık Fonu’nu ortaya çıkarırken; siyasal demokraside aldığı kararlar ise Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanmıştır! Bu yüzden bu AKP’den bir şey beklemek neye mi benzer?

AKP'den demokrasi beklemek ateiste oruç tut demeye benzer!

AKP’den demokrasi beklemek neye mi benzer?

Vallahi de, billahi de, tallahi de bu ülkede demokrasi yok! Yok güzel kardeşim yok işte! Ben bu ülkede olup bitenlerden utanç duyuyorum! Yaşananlar bu ülkenin çivisinin çıktığını ortaya koyuyor! Sorun nedir bu ülkede? İktidarda olan AKP iktidarının ülkeyi yönettiğini zannetmemizdir!

Yatta KDV’nin %1, traktörde KDV’nin %8 olduğu ya da fakirin karnını doyurduğu ekmekten vergi alınıp, pırlantada verginin kalktığı bir ülkede ne ekonomik demokrasiden bahsedelebilirsiniz, ne de siyasal demokrasiden bahsedebilirsiniz! Çünkü ikisi de birbiriyle iç içe geçmiştir…

AKP, hem zengini daha zengin yapmış hem de fakiri daha fakir yapmıştır. Yani zenginle fakir arasındaki makas gitgide açılmıştır!

Yani ekonomik demokrasiyi benimsememiş, yönünü iş adamlarına ve onların işlerinin gelişimi  için çaba sarf etmiş bir AKP demokrasisinden bahsediyoruz! Bugünlerde ortaya koyulan, “Varlık Fonu” da AKP’nin izlemiş olduğu çarpık ekonomik tablodan kaynaklanmaktadır!

Bunu bir yıldır yazıyoruz, çiziyoruz, anlatıyoruz. Ekonomi kötüye gidiyor, reel sektör kendi içinde bir daralma yaşıyor diye anlatmaya çalışıyoruz…

Bugünkü ekonomik istikrarsızlığın, ekonomideki dağılımın nedenlerinden biri de ekonomiye demokratik yaklaşılmamasıdır!

Maalesef siz, ülke ekonomisini “Züğürt Ağa”daki ağanın, buğday ambarı gibi yönetirseniz bir gün gelir, ambar boşalır, boşaltılır. İşte uygulanan rant ekonomisinin Türkiye’yi bugün getirdiği nokta ortadadır! ‘Ekonomide çanlar kimin için çalıyor’ derseniz ‘Türkiye için çalıyor’ derim!

AKP iktidarının ekonomideki demokrasi dışı rantsal piyasa ekonomisi artık çökmüştür! O yüzden de AKP tulumbaya su çekmek için biraz önce ifade ettiğim Varlık Fonu’na kadar gelmiştir! Varlık Fonu uzmanların belirttiği üzere ekonomisi fazla veren ülkelerde geçerli bir durumken; bu fondan, dış borcu almış başını yürümüş olan bir ülkede ne getirmesi beklenir?

İktidarın demokrasiye çalım attığı saha, sadece ekonomide mi? Hayır!

Son Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile akla ziyan şekilde üniversite hocalarının görevlerine son verildi! AKP’nin, bugün gücün esiri haline gelmesi sonucunda ülkenin bu noktaya gelmesine neden olmuştur!

Sadece bu kadar mı?

AKP’den demokrasi beklemek ateiste oruç tut demeye benzer!

Bu kararın hemen arkasından Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri sokaklarda eylem yapmaya başladı. Ne oldu dersiniz? “Aksaçlılar” yani bilimin gelişimini sağlayan aydın üniversite hocaları tartaklanarak; hele bir görüntü var ki bir polisin, kendisinden yaşça büyük bir hocayı itip kakalaması, bu ülkenin polis devleti haline getirildiğinin en net resmi olmuştur!

O yüzden AKP’nin ekonomide aldığı demokrasi dışı kararları, sosyal yaşamda da etkisini göstermiştir. Sokağa çıkıp en temel protesto hakkını kullanmak isteyen bir aydın kitlesine yapılan bu davranış, ancak ve ancak meşru olmayan AKP demokrasisi ile izah edilebilir!

Zaten AKP’den de meşru demokrasi beklemek ateiste oruç tut demeye benzer!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şaşırtan anket açıklaması

Doğan Medya Grubu’nda referandum depremi

Kişioğlu, zıt düşüncelere sahip kişilerle tartışmayı seven ve her olaya bilimsel olarak yaklaşıp, olaylara septik yaklaşmaktan kaçınmayan biridir. Olayları derinlemesine incelemeyi ve yanlışın ortaya çıkarılıp doğruya nasıl ulaşılacağı konusunda fikir üretilip bunun üzerinden felsefe yapılmasını arzulayan biridir. Etik, ahlaki ve hukuki sınırları aşmadan herkesin, her ortamda eleştirilmesi taraftarıdır. Dogmatik düşüncelerden uzak; sormayı, sorgulamayı kendisine görev edinmiş ve bunun çabası içerisindedir… Her türlü bilgi alışverişine açık; farklı görüşlerin çarpıştıkça büyüyebileceğine ve kolektif düşünsel ürünlerin ikamesinin de olabileceğine inanmakta; halk için, halk yararına olan her şeyin de yanındadır…